Marokossa tuhoisa maanjäristys: katastrofeilla aina myös sukupuolittuneita vaikutuksia

Tue naisia ja tyttöjä katastrofien ja kriisien keskellä

Marokossa tapahtunut 6,8 magnitudin maanjäristys on maan mittaushistorian suurin. Järistys on aiheuttanut valtavasti tuhoa ja inhimillistä kärsimystä. Jo yli 2900 ihmisen on raportoitu kuolleen. UN Women tekee pitkäjänteistä työtä Marokossa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Naisten vahvempi asema ennen kriisejä ja katastrofeja suojaa heitä niiden vaikutuksilta.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä Marokossa noin 70 kilometriä Marrakeshista lounaaseen iski tuhoisa maanjäristys. Uutistoimisto Reutersin mukaan Marokon maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut tiistaihin mennessä jo yli 2900 ja tuhansia on loukkaantunut.

Tuhansien menetettyjen henkien lisäksi maanjäristys tuhosi ihmisten koteja, yrityksiä ja elintärkeää infrastruktuuria, joiden jälleenrakentaminen tulee olemaan pitkällinen prosessi. Tilanne on vaikein syrjäseuduilla, sillä maanjäristyksen aiheuttamat maanvyörymät ovat tukkineet kulkuteitä ja hankaloittavat avustustoimia.

Katastrofit koskettavat kaikkia sukupuolia, mutta niillä on aina myös sukupuolittuneita vaikutuksia. Katastrofien vaikutukset ovat suurimmat jo valmiiksi heikommassa asemassa oleville, kuten naisille, tytöille ja erilaisiin vähemmistöihin kuuluville.

Naisten tarpeet jäävät usein huomioimatta hätäapua toimittaessa. Lisäksi katastrofien seurauksena riski naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan kasvaa, mukaan lukien riski ihmiskauppaan ja lapsiavioliittoihin. Haasteista huolimatta naiset toimivat humanitaarisen avun etulinjassa tarjoten henkeä pelastavaa apua ja puolustaen omia ja yhteisöjensä tarpeita.

UN Womenin tekee töitä kriisi- ja konfliktiolosuhteissa antamalla sekä välitöntä että pitkäaikaista apua naisille, tytöille ja muille erityisen haavoittuville ryhmille sekä heidän perheilleen. UN Women tekee aktiivista vaikuttamistyötä, jotta naisten tarpeet otettaisiin paremmin huomioon kriisitilanteissa sekä koordinoi sukupuolinäkökulman huomioimista läpileikkaavasti YK:n humanitaarisen avun operaatioissa.

Lahjoita ja auta hädän keskellä eläviä naisia ja tyttöjä:

  • lahjoituslomakkeen kautta verkkosivuilla
  • lähettämällä tekstiviesti HELP numeroon 16499 (10 €)
  • haluamasi summa MobilePayn välityksellä numeroon 58961

UN Womenin rooli humanitaarisen  avun antaja on kasvanut merkittävästi viime vuosina. UN Womenin panoksesta kriisi- ja konfliktiolosuhteissa elävien naisten ja tyttöjen auttamiseksi kertoo myös se, että vuonna 2022 UN Womenista tuli humanitaarisen alan kattojärjestö IASC:n (Inter-Agency Standing Committee) jäsen. Tämä mahdollistaa entistäkin paremmat mahdollisuudet koordinoida tasa-arvon läpileikkaavaa huomioimista kriisiolosuhteissa muiden humanitaarista apua antavien järjestöjen kanssa.

Lue lisää UN Womenin humanitaarisesta strategiasta täältä.

UN Womenin työ Marokossa

Mitä vahvempi naisten asema on ennen kriisiä, sitä vähemmän kriisi vaikuttaa heidän oikeuksiinsa ja asemaansa ja sen paremmin naiset voivat olla vastaamassa kriisistä toipumiseen ja sitä seuraavaan jälleenrakentamiseen. Tasa-arvotyö on tässäkin suhteessa kriittisen tärkeää ja hyödyttää koko yhteiskuntaa.

UN Women on tehnyt pitkäjänteistä tasa-arvotyötä Marokossa keskittyen erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön sekä naisten poliittiseen ja taloudelliseen voimaannuttamiseen. Vaikka Marokko on matalan keskitulotason maa ja se on ottanut tärkeitä askelia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi, maa sijoittui sukupuolten välistä kuilua eri osa-alueilla mittaavassa Global Gender Gap -raportissa sijalle 136 yhteensä 146 maasta (vuonna 2022). Tämä viestii siitä, että sukupuolten tasa-arvon edistämisen osalta paljon on tehtävää, erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien naisten osalta. Esimerkiksi naisten työvoimaan osallistumisen aste on Marokossa maailman alhaisimpia.

UN Womenin tuella Marokossa on esimerkiksi lisätty 20 000 syrjäseudulla asuvan ihmisen tietoisuutta lapsiavioliittoja koskevasta lainsäädännöstä ja lapsiavioliittojen seuraamuksista. Lisäksi UN Women on tukenut nuorten miesten ja naisten tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta, positiivisesta maskuliinisuudesta sekä naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisestä. UN Women on tehnyt töitä, jotta sukupuolinäkökulma huomioitaisiin valtiohallinnon budjettisuunnittelussa ja edistänyt päätöksentekoa tukevan laadukkaan sukupuolijaotellun datan keräämistä.