Maapallo tarvitsee maaseudun naisia

Tue maaseudun naisia

Kansainvälistä maaseudun naisten päivää vietetään 15. lokakuuta. Maaseudun naisten

tukeminen on edellytys köyhyyden ja nälän lopettamiseksi sekä keskeistä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa.

Maailman väestöstä neljäsosa on maaseudulla asuvia naisia. He tuottavat suuren osan ruoastamme, ja heillä on maailmanlaajuisesti keskeinen rooli niin köyhyyden selättämisessä kuin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. Heidän tärkeää rooliaan ei kuitenkaan tunnisteta ja tueta riittävästi. Laajan syrjinnän vuoksi maaseudun naisten asema on kaikilla kehityksen mittareilla huonompi kuin maaseudun miesten tai kaupungeissa asuvien naisten.

Vaikka monilla seuduilla lähes 60 prosenttia maataloudessa on naisia, vain 13 prosenttia heistä omistaa viljelemänsä maan. Palkkaero naisten ja miesten välillä voi olla maaseudulla jopa 40 prosenttia sen ollessa 23 prosenttia globaalisti. Vaikka naiset kasvattavat ruokansa, naiset raportoivat miehiä enemmän ruoan puutteesta ja nälästä. Vain 20 prosentilla on pääsy puhtaaseen juomaveteen, kun kaupungeissa asuvia naisia koskeva luku on 68 prosenttia. Erot ovat suuria kaupunkien ja maaseutujen välillä myös kun tarkastellaan naisten lukutaitoa, pääsyä kouluun ja riskiä avioitua alaikäisenä. Maaseudun naisilta puuttuvat infrastruktuuri ja palvelut, kuten pääsy terveydenhuoltoon, koulutukseen, mahdollisuus lastenhoitoon ja hakeutua suojaan väkivallan uhatessa.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vahvistavat sukupuolten epätasa-arvoa maaseudulla. Naisilla on kuitenkin paljon kokemusta ja perimätietoa luonnonvaroista, ja he voivat tarjota arvokasta tietoa ilmastonmuutoksen riskeihin varautumiseksi. Heillä on myös oikeus kaikkiin mahdollisiin tapoihin suojella itseään, samoin kuin osallistua päätöksiin, joilla on ihmisille ja maapallolle perustavia vaikutuksia.

Elinkeinojensa ja hyvinvointinsa turvaamiseksi maaseudun naiset tarvitsevat kestävää infrastruktuuria, palveluita, sosiaalista suojelua, oikeutensa turvaavia lakeja ja käytäntöjä sekä tarpeidensa huomioimista valtioiden budjeteissa. Heillä on oikeus vaikuttaa niin omaan elämäänsä kuin koko maapallon tulevaisuuteen.

Seistään maaseudun naisten puolella!

Kuva: UN Women/Ryan Brown