Kansainvälinen rauhanpäivä: naisten osallistuminen ratkaisevaa rauhantyössä

Kansainvälistä rauhanpäivää vietetään perjantaina 21. syyskuuta. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women muistuttaa, että naisten täysivaltainen osallistuminen on edellytys rauhan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Ilman naisten osallistumista ja oikeuksia ei synny kestävää rauhaa, eikä ilman kestävää rauhaa ole kestävää kehitystä.

Vuosien 1992–2011 aikana alle kymmenen prosenttia rauhanneuvottelijoista on ollut naisia. YK:n rauhanturvaajista vain neljä prosenttia on naisia.

Naisten on oltava täysivaltaisia päätöksentekijöitä rauhanneuvotteluissa ja -prosesseissa. Sukupuolten tasa-arvoa on edistettävä hauraissa valtioissa. Tämä on olennaista naisten oikeuksien kannalta, mutta myös järkevää rauhan ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Tutkimusten mukaan naisten merkityksellinen osallistuminen rauhanneuvotteluihin vaikuttaa positiivisesti ei vain rauhan aikaansaamiseen, mutta myös rauhan kestävyyteen.

Sukupuolten tasa-arvolla on vaikutusta myös voimakeinojen käyttöön: mitä edistyneempi maa on sukupuolten tasa-arvon suhteen, sitä vähemmän on todennäköistä, että maa käyttää voimakeinoja toista maata vastaan. Samaan tapaan naisten turvallisuus on yksi luotettavimmista mittareista kuvaamaan maan rauhanomaisuutta.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tekee ympäri maailmaa työtä sukupuolten tasa-arvon ja rauhanomaisten yhteiskuntien rakentamiseksi.

Tutustu rauhanpäivän teemasivuumme!