Raportti: Tytöt kohtaavat edelleen väkivaltaa ja syrjintää, vaikka yhä useampi tyttö pääsee kouluun

Tue väkivallan vastaista työtä!

UN Womenin, UNICEFin ja Plan Internationalin raportti tarkastelee, miten tyttöjen ja naisten asema on kehittynyt sen jälkeen, kun maailman valtiot sitoutuivat 25 vuotta sitten Pekingissä naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseen.

Useampi tyttö kuin koskaan ennen pääsee kouluun. Tästä saavutuksesta huolimatta maailma on edelleen syrjivä ja väkivaltainen paikka tytöille, toteavat UN Women, UNICEF ja Plan International tuoreessa raportissaan A New Era for Girls: Taking stock on 25 years of progress, joka julkaistaan 4. maaliskuuta kansainvälisen naistenpäivän alla.

 

Väkivalta uhkaa tyttöjä kaikkialla

Koulun ulkopuolella olevien tyttöjen määrä on vähentynyt 79 miljoonalla viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta sen sijaan on edelleen yleistä. Tämän päivän tytöt ovat hätkähdyttävässä vaarassa joutua väkivallan kohteeksi kaikkialla, niin verkossa, luokkahuoneessa, kotona kuin yhteisöissään.

Esimerkiksi globaalissa ihmiskaupassa naisten ja tyttöjen osuus uhreista oli 70 prosenttia vuonna 2016. Suurimmaksi osaksi kyse oli seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä ihmiskaupasta. Joka kahdeskymmenes 15–19-vuotias tyttö maailmassa on raiskattu.

Tytöt eivät myöskään tunne omia oikeuksiaan riittävästi. 15–19-vuotiaista tytöistä yhtä suuri osuus kuin pojista on sitä mieltä, että aviomiehellä on oikeus pahoinpidellä vaimoaan.

Raportti nostaa esiin, että haitalliset käytännöt, kuten lapsiavioliitot ja tyttöjen sukuelinten silpominen, vahingoittavat yhä miljoonien tyttöjen elämää. Joka vuosi 12 miljoonaa alaikäistä tyttöä joutuu avioliittoon ja neljä miljoonaa tyttöä on vaarassa joutua silvottavaksi.

– Pääsy koulutukseen ei riitä, vaan meidän täytyy myös muuttaa ihmisten käytöstä ja asenteita tyttöjä kohtaan. Todellinen tasa-arvo koittaa vasta sitten, kun kaikki tytöt ovat turvassa väkivallalta ja heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet elämässä, sanoo UNICEFin pääjohtaja Henrietta Fore.

– Erityisesti teinitytöt ovat suurelta osin näkymättömissä sekä yhteisön että valtion tason päätöksenteossa. Yhteiskunnat kuitenkin hyötyisivät tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä. Tytöt pystyvät rakentamaan yhteiskuntaansa, käyttämään kykyjään aikuisina ja siirtämään hyödyt seuraavalle sukupolvelle. Ilman tyttöjen tasa-arvoisten oikeuksien toteutumista emme saavuta YK:n kestävän kehityksen tasa-arvotavoitteita, Plan Internationalin pääjohtaja Anne-Birgitte Albrectsen sanoo.

– Niin kauan kuin naisten ja tyttöjen pitää käyttää kolme kertaa enemmän aikaa kotitöihin kuin miesten, tytöt eivät voi saavuttaa tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Meidän on varmistettava, että tytöt oppivat taitoja, jotka hyödyttävät heitä digitalisoituvassa maailmassa, ja että tyttöihin kohdistuva väkivalta loppuu, toteaa UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Ylipaino, mielenterveysongelmat ja HIV-tartunnat kasvussa

Raportti nostaa esiin myös huolestuttavia tyttöjen ravitsemukseen ja terveyteen liittyviä kehityskulkuja.

Siirtyminen perinteisistä ruokavalioista prosessoituun ruokaan ja lapsiin kohdistuvan aggressiivisen markkinoinnin lisääntyminen ovat johtaneet epäterveellisten ruokien ja sokeroitujen juomien kulutuksen kasvuun. Tästä on seurannut lasten ja nuorten ylipainon lisääntyminen. Ylipainoisten 5–19-vuotiaiden tyttöjen määrä on lähes kaksinkertaistunut 75 miljoonasta 155 miljoonaan vuosien 1995 ja 2016 välillä.

Myös tyttöjen mielenterveyden kehitys näyttää huolestuttavalta. Itsemurha on tällä hetkellä 15–19-vuotiaiden tyttöjen toiseksi yleisin kuolinsyy heti äitiyteen liittyvien kuolinsyiden jälkeen.

Tytöillä on myös korkea riski saada sukupuolitauti. HIV-tartuntaa kantaa tällä hetkellä 970 000 tyttöä, mikä on 230 000 tyttöä enemmän kuin vuonna 1995. Kolme neljästä uudesta HIV-tartunnasta todetaan 10–19-vuotiailla tytöillä.

Raportissa vaaditaan lisää investointeja muun muassa tyttöjen työelämätaitojen kehittämiseen sekä tyttöihin kohdistuvan väkivallan, lapsiavioliittojen ja sukuelinten silpomisen lopettamiseksi.

A New Era for Girls: Taking stock on 25 years of progress -raportti kokonaisuudessaan täällä.

 

Lahjoita maailman naisten ja tyttöjen puolesta!

 

Lisätietoja:
Suomen UN Womenin toiminnanjohtaja, jaana.hirsikangas@unwomen.fi, p. 050 341 4706

Kuva: UN Women/Ryan Brown