Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston kirje tasavallan presidentti Alexander Stubbille

Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto lähetti tasavallan presidentti Alexander Stubbille kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. onnittelukirjeen, jossa verkosto välitti myös toiveensa presidentille naisten huomioimiseksi rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä. Naiset, rauha ja turvallisuus -asiantuntijaverkosto koostuu yli 20 järjestöjäsenestä sekä lukuisista henkilöjäsenistä ja sitä koordinoi UN Women Suomi.

Arvoisa tasavallan presidentti Alexander Stubb,

Onnittelemme teitä Suomen naiset, rauha ja turvallisuus (1325) -verkoston puolesta, ja välitämme vielä kiitoksemme koko verkoston puolesta osallistumisestanne aktiiviseen keskusteluun naiset, rauha ja turvallisuus -tematiikasta vaalien alla osana verkostomme vaalipaneelia, joka järjestettiin 13.12.2023.

Käsittelimme paneelikeskustelussa kolmea teemaa: kysyimme ehdokkaiden omista kokemuksista 1325-teeman parissa, miten ehdokkaat edistäisivät naiset, rauha ja turvallisuus -kysymyksiä sekä ehdokkaiden näkemyksiä nykyisestä geopoliittisesta tilanteesta. Kerroitte vastauksissanne, että olitte nähneet positiivisia muutoksia diplomatiassa, kun naisten edustautuminen oli lisääntynyt. Totesitte, että naisten osallistumisella rauhanvälitykseen- ja turvaamiseen on positiivisia vaikutuksia.

Nostitte puheenvuoroissanne myös YK:n turvallisuusneuvostopäätöslauselma 1325 toimeenpanon merkitystä muun muassa kansallisen toimintaohjelman avulla. Kerroitte myös, että naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa konflikteissa sekä mainitsitte huolenne seksuaaliväkivallasta sodankäynnin välineenä.

Nämä nostamanne asiat ovat kaikki hyvin tärkeitä. Haluaisimme verkostona lisätä tähän, että on myös ehdottoman tärkeää korostaa naisten toimijuutta ja merkityksellistä osallistumista rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä. Lisäksi on keskeistä ymmärtää konfliktien vaikutus kaikkiin sukupuoliin, eri ikäisiin, vammaisiin, eri vähemmistöihin sekä muihin ryhmiin, eli intersektionaalisuus.

Olemme kiitollisia, että varmistitte omana ulkoministerikautenanne Suomen ensimmäisen kansallisen naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman (NAP) hyväksymisen. Kuten mainitsitte paneelikeskustelussa, nyt on aika edistää neljännen toimintaohjelman toimeenpanoa kotimaassa ja maailmalla, ja presidentillä on siinä ulko- ja puolustuspolitiikan johtajana erityinen rooli.

Haluamme verkostona välittää myös seuraavat toiveet huomioitavaksi presidenttikaudellanne:

  1. Suomi jatkaa aktiivista linjaansa naiset, rauha ja turvallisuus -agendan edistämiseksi vaikuttamistyössään kansainvälisillä foorumeilla kuten EU:ssa, YK:ssa ja erityisesti Naton uutena jäsenvaltiona, mukaan lukien puolustusvoimien toiminnassa.
  2. Suomi edistää naiserityisiä tarpeita humanitaarisissa kriiseissä kuten kokonaisvaltaista seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja oikeuksia. Suomi kohdentaa rahoitusta nais- ja perhesuunnittelujärjestöille, jotka työskentelevät hauraissa konteksteissa.
  3. Kriisitilanteissa Suomen ulkopoliittinen johto pyytää aktiivisesti tietoa kriisien sukupuolittuneista vaikutuksista. Gender-analyysien tekeminen kriisien eri vaiheissa edesauttaa avun kohdentamista esimerkiksi eri ikäisille ihmisille ja eri sukupuolille. Intersektionaalisuus on huomioitava analyyseissä.
  4. Suomi vahvistaa ja hyödyntää omaa tutkimustaan naiset, rauha ja turvallisuus -tematiikastaan, ja hyödyntää kansalaisjärjestöjen (mukaan lukien 1325-verkoston) osaamista ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.
  5. Suomi tukee naisrauhanpuolustajien verkostoja sekä naisten edustautumista rauhanprosesseissa. Suomi edistää kansainvälisesti ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumista, mikä edistää myös naisten osallistumista rauhan ja turvallisuuden kysymyksiin.

Toivotamme menestystä tehtävienne hoitamiseen, ja tarjoamme mielellämme myös osaamistamme tulevaisuudessa.

Suomen naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston puolesta

Elina Korhonen, Suomen naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston puheenjohtaja

Cecilia Pellosniemi, presidentinvaalitoimintaryhmän puheenjohtaja

Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto on vuonna 2006 perustettu avoin kansalaisyhteiskuntaverkosto, jonka tarkoitus on edistää naiset, rauha ja turvallisuus -teemoja Suomessa. Verkostoon kuuluu yli 20 järjestöjäsentä ja sekä tutkija-, asiantuntija- ja muita henkilöjäseniä. Verkostoa koordinoi UN Women Suomi.

Katso videolta, miten tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoi edistävänsä naiset, rauha ja turvallisuus -agendaa:

 

 

Näytä tämä julkaisu Instagramissa

 

Henkilön UN Women Suomi (@unwomensuomi) jakama julkaisu

Kuva: Jussi Ratilainen