Gazan ja Israelin konflikti: Usein kysytyt kysymykset

Auta Gazan naisia ja heidän perheitään

UN Women on työskennellyt Gazassa vuodesta 1997 lähtien tukeakseen palestiinalaisten naisen taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia oikeuksia. Hamasin lokakuun 7. päivänä Israeliin tekemän hyökkäyksen ja Israelin vastahyökkäyksen seurauksena siviilien tilanne miehitetyillä palestiinalaisalueilla on heikentynyt katastrofaalisesti.

Tässä artikkelissa kerrotaan UN Womenin työstä miehitetyillä palestiinalaisalueilla sekä vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin UN Womenin lausunnoista liittyen Israelin ja Gazan konfliktiin.

Lisätiedustelut: viestinnän päällikkö Emma Winiecki, emma.winiecki (at) unwomen.fi

Hyökkäykset siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan

UN Women tuomitsee hyökkäykset Palestiinan miehitetyillä alueilla ja Israelissa siviilejä vastaan ja on syvästi huolissaan niiden tuhoisista vaikutuksista siviileihin, mukaan lukien naisiin ja tyttöihin. Tämä on todettu jokaisessa UN Womenin lausunnossa ja ulostulossa, kuten UN Womenin ensimmäisessä lausunnossa Israelin ja Palestiinan miehitettyjen alueiden tilanteesta. Alkuperäinen englanninkielinen lausunto julkaistiin UN Womenin päämajan sivuilla 13.10.2023 ja suomenkielinen käännös UN Women Suomen sivuilla 14.10.2023.

Samassa lausunnossa esitetään myös UN Womenin vaatimukset, joita UN Women on toistanut systemaattisesti sen jälkeen. UN Women oli yksi YK-järjestöjen välisen humanitaarisista asioista vastaavan komitean johtajien lausunnon allekirjoittajista, jossa myös alleviivattiin ja vaadittiin siviilien ja siviili-infrastruktuurin suojelemista sekä välitöntä tulitaukoa.

UN Women on konfliktin eskaloitumisen alusta asti vaatinut:
  • Välitöntä humanitaarista tulitaukoa
  • Humanitaarisen avun päästämistä Gazaan
  • Kaikkien panttivankien välitöntä ja ehdotonta vapauttamista
  • Kansainvälisen ihmisoikeuslain ja humanitaarisen lain kunnioittamista

 

Mitä UN Women tekee Gazassa?

Pääsy elintärkeiden palveluiden piiriin Gazassa on lähes mahdotonta. Terveydenhuollon järjestelmä on romahtanut. Alueella on epätoivoinen pula vedestä, hygieniatarvikkeista, ruoasta, polttoaineesta, lääkkeistä ja terveydenhuollon palveluista. UN Women on yhteydessä naisiin Gazassa, ja kuuntelee heidän ääniään ja tarpeitaan. He sanovat, että kansainvälinen yhteisö keskittyy toistelemaan numeroita – kuinka monta ihmistä on tapettu, kuinka monia lapsia on sortuneiden rakennusten raunioissa, kuinka monta koti tuhottu – mutta Gazan naiset tuntevat tulleensa unohdetuiksi. Heille kerrotaan, että humanitaarista apua on tulossa, mutta he näkevät, että perille pääsevä apu on vain murto-osa siitä, mitä tarvitaan.

UN Women tekee jatkuvaa analyysia ja raportointia nykytilanteen vaikutuksista erityisesti naisiin ja tyttöihin. UN Womenin arvioiden mukaan noin 838 000 naista ja tyttöä on joutunut lähtemään kodeistaan Gazassa, ja joutuu nyt etsimään suojaa täyteen ahdetuista tiloista ilman ruokaa, vettä, wc-tiloja tai hygieniatarvikkeita. Naisiin ja tyttöihin kohdistuu moninkertaisia uhkia. Gazan ainoat kaksi turvakotia ovat nyt kiinni. Naisjohtoiset järjestöt pyrkivät jatkamaan toimintaansa Gazassa, joskin erittäin haastavien olosuhteiden alla. Siellä, missä ne yhä kykenevät toimimaan, nämä järjestöt hyödyntävät verkostojaan hankkiakseen ja jakaakseen elintärkeitä perustarvikkeita, ja dokumentoidakseen ja vastatakseen naisiin ja tyttöihin kohdistuviin uhkiin.

YK:n väestörahasto UNFPA arvioi, että Gazassa on tällä hetkellä noin 50 000 raskaana olevaa naista, joista yli 180 synnyttää joka päivä – keskellä käsittämätöntä ja totaalista humanitaarista katastrofia. Osa heistä joutuu synnyttämään väliaikaisissa suojissa, omissa kodeissaan, keskellä katua sortuneiden rakennusten raunioissa, tai ylitäysissä ja hädin tuskin toimivissa sairaaloissa. Gazassa ei ole vettä, kipulääkkeitä, anestesiamahdollisuutta, luotettavaa sähköä keskoskaapeille, tai muita perustavanlaatuisia terveystarvikkeita. Raskaana olevat naiset ja heidän lapsensa joutuvat kohtaamaan järkyttäviä ja käsittämättömiä uhkia ja haasteita.

UN Women on työskennellyt Palestiinan miehitetyillä alueilla, myös Gazassa, vuodesta 1997 lähtien

UN Women on ohjannut välittömästi rahoitusta Gazan naisten ja heidän perheidensä auttamiseksi osana UN Womenin kuuden kuukauden Gazan toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelma rakentuu kolmen peruspilarin varaan:

  • elintärkeän tuen toimittaminen naisille ja tytöille, mukaan lukien tuki naisjärjestöille;
  • sen varmistaminen, että sukupuolinäkökulma on otettu huomioon kaikessa humanitaarisessa toiminnassa;
  • palestiinalaisnaisten osallistumisen varmistaminen kaikessa poliittisessa päätöksenteossa, kaikilla yhteiskunnan tasoilla’

UN Women tekee yhteistyötä Maailman ruokaohjelma WFP:n kanssa toimittaakseen ruoka-apua lähes 15 000 naisjohtoiselle perheelle ja taloudelle. Tämä vastaa noin kolmasosaa kaikista Gazan naisjohtoisista talouksista. UN Women työskentelee myös yhteistyössä Egyptin Punaisen Puolikuun kanssa tukeakseen järjestöä palestiinalaisten naisten välittömiin humanitaarisiin tarpeisiin vastaamisessa. Tämä sisältää välttämättömien tarvikkeiden, kuten talvivaatteiden sekä hygienia- ja kuukautistarvikkeiden, toimittamisen Gazan naisille.

UN Women pyrkii varmistamaan, että kaikki humanitaariset toiminnot ottavat huomioon kriisin sukupuolittuneet vaikutukset ja avuntarvitsijoiden sukupuolittuneet tarpeet. Tätä analyysia on tehty mm. 20.10. julkaistussa UN Womenin kiireellisessä tilanneanalyysissa miehitettyjen Palestiinalaisalueiden tilanteesta, joka julkaistiin 20.10.2023. UN Women tuottaa dataa ja analyysia sodan erilaisista vaikutuksista naisiin, miehiin, poikiin ja tyttöihin, jotta heidän tarpeisiinsa voidaan vastata tehokkaasti

UN Women tukee paikallisten naisjärjestöjen työtä, myös rahallisesti, jotta ne pystyvät ylläpitämään toimintojaan ja vastaamaan paikallisen väestön kiireellisiin tarpeisiin. UN Women tukee ja edistää palestiinalaisten naisten täyttä osallisuutta kaikissa humanitaarisissa ja poliittisissa prosesseissa.

UN Women puolustaa vankkumattomasti palestiinalaisten naisten ja tyttöjen oikeuksia ja asemaa

UN Women on työskennellyt palestiinalaisten naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman puolesta vuodesta 1997 lähtien, eikä aio kääntää heille selkäänsä nyt. UN Women jatkaa periksiantamattomasti työtään Gazassa naisten ja heidän perheidensä auttamiseksi. UN Women on vaatinut palestiinalaisten naisten ja tyttöjen oikeuksien, terveyden ja hengen suojelua useissa lausunnoissa. Ollessaan vierailulla Egyptissä, UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous sanoi:

Kansainvälisellä yhteisöllä on velvollisuus varmistaa Gazan asukkaiden, erityisesti naisten ja tyttöjen suojelu. Kiireellisin näistä velvollisuuksista on noudattaa turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2712 ja käynnistää välittömästi laajennettu humanitaarinen tauko ja noudattaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Yhdymme YK:n vetoomukseen välittömästä humanitaarisesta tulitauosta sekä kaikkien panttivankien vapauttamisesta, joista monet ovat naisia. Vaadimme rajoittamatonta humanitaarista pääsyä konfliktialueelle, siviilien ja infrastruktuurin suojelua sekä kaikista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslain rikkomuksista vastaavien vastuuseen saattamista.

Naisiin kohdistettu sukupuolittunut ja seksuaalinen väkivalta Israelissa ja miehitetyillä Palestiinalaisalueilla

UN Women tuomitsee yksiselitteisesti kaiken sukupuolittuneen ja seksuaalisen väkivallan, kaikissa tilanteissa. Jokaisella naisella ja tytöllä on oikeus väkivallattomaan ja turvalliseen elämään. UN Women on vaatinut kaikkien siviilien suojelua sekä panttivankien vapauttamista konfliktin eskaloitumisen alusta lähtien.

25.10.2023 UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous piti puheen YK:n turvallisuusneuvoston vuotuisessa avoimessa keskustelussa naiset, rauha ja turvallisuus –teemasta, jossa hän lausui:

Haluan kuitenkin tehdä selväksi, että kaikki naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta, myös seksuaalinen väkivalta, tuomitaan yksiselitteisesti uhrien kansallisuudesta, identiteetistä, rodusta tai uskonnosta riippumatta.

 

22.11.2023 UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous puhui YK:n turvallisuusneuvoston istunnossa, jonka aiheena oli Lähi-Idän tilanne, mukaan lukien palestiinalaiskysymys. Puheessaan (englanniksi täällä) Bahous sanoi:

Olen huolestunut hälyttävistä raporteista sukupuoleen perustuvasta ja seksuaalisesta väkivallasta. Toistan aiemman vetoomukseni, jonka esitin viimeksi puhuessani täällä lokakuussa, että jokainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivallanteko, mukaan lukien seksuaalinen väkivalta, on ehdottomasti tuomittava ja sitä on tutkittava täydellä prioriteetilla.

Myös 1.12.2023 julkaistussa lausunnossaan (englanniksi täällä) UN Women tuomitsee yksiselitteisesti kaiken sukupuolittuneen ja seksuaalisen väkivallan, ja vaatii väkivallan tekojen perinpohjaista ja välitöntä tutkimista:

Vaadimme yhä, että kaikista lokakuun 7. päivänä ja sen jälkeen tehdyistä sukupuolittuneen väkivallan teoista joudutaan vastuuseen. Vaadimme kaikkien panttivankien välitöntä ja ehdotonta vapauttamista sekä humanitaarista tulitaukoa.

UN Women tuomitsee yksiselitteisesti israelilaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuneet väkivallan teot

UN Women tuomitsee yksiselitteisesti Hamasin brutaalit hyökkäykset Israelia vastaan 7. lokakuuta ja on huolestunut lukuisista raporteista sukupuoleen perustuvista julmuuksista ja seksuaalisesta väkivallasta näiden hyökkäysten aikana. UN Women vaatii, että kaikki sukupuoleen perustuvan väkivallan tapaukset tutkitaan asianmukaisesti ja vastuulliset joutuvat teoistaan syytteeseen.

UN Women tukee aktiivisesti YK:n tutkimuskomissiota Palestiinan alueista, mukaan lukien Itä-Jerusalem, ja Israelista, joka aloitti tutkimuksen seksuaalisesta väkivallasta hyvin pian hyökkäysten jälkeen. UN Women on tyytyväinen, että komissio on avannut mahdollisuuden raportoida sukupuoleen perustuvista rikoksista 7. lokakuuta jälkeen.

YK:n pääsihteeri Guterresin konflikteissa tapahtuvan seksuaaliväkivallan erityisedustaja Pramila Patten on aktivoinut YK:n toimintaverkoston, johon UN Women kuuluu, proaktiivisesti jakamaan YK:n lähteistä ja vahvistettua tietoa konfliktiin liittyvistä seksuaaliväkivallan tapahtumista auttaakseen kaikkia tutkimuksia.

UN Women tuomitsee seksuaalisen väkivallan ja sukupuolittuneen väkivallan kaikissa tilanteissa, yksiselitteisesti, huolimatta uhrien taustasta.

 

Miksi UN Women ei mainitse Hamasia?

UN Women on maininnut Hamasin ja Hamasin tekemän hyökkäyksen, sekä tuominnut 7.10.2023 tapahtuneen hyökkäyksen, useissa lausunnoissa ja puheissa. Esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvoston naiset, rauha ja turvallisuus –istunnossa pitämässään puheessa 25.10.2023 UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous totesi:

Tähän mennessä Hamasin hirvittävässä hyökkäyksessä on kuollut yli 1400 israelilaista, joista monet ovat naisia ja lapsia, ja arviolta 200 – joista monet ovat naisia – on edelleen panttivankeina.

(Englanniksi täällä)

1.12.2023 lausunto:

Tuomitsemme yksiselitteisesti Hamasin julmat hyökkäykset Israelia vastaan 7. lokakuuta. Olemme huolestuneita lukuisista kertomuksista, jotka kuvailevat näiden hyökkäysten aikana tapahtuneita sukupuoleen perustuvia julmuuksia sekä seksuaalista väkivaltaa. Siksi vaadimme, että kaikki sukupuolittuneet väkivallan teot tutkitaan perusteellisesti ja vastuussa olevat asetetaan syytteeseen. Uhrien oikeudet on pidettävä näiden prosessien ytimessä.

(Englanniksi täällä.)

Mikä on UN Womenin näkemys panttivankien tilanteeseen?

UN Women on systemaattisesti vaatinut kaikkien panttivankien välitöntä ja ehdotonta vapauttamista. Tämä vaatimus on esitetty esimerkiksi seuraavissa lausunnoissa ja puheissa:

13.10.2023, UN Womenin lausunto Israelin ja miehitettyjen palestiinalaisalueiden tilanteesta:

Toistamme pääsihteerin tänään esittämän kehotuksen turvata humanitaarisille toimijoille ja YK:lle pääsy Gazaan, jotta apua saadaan toimitettua eniten kärsineille. Tämä on välttämätöntä, jotta naisten ja lasten kiireisiin tarpeisiin voidaan vastata, kuten toimittaa heille ruokaa, vettä ja suojelua. Liitymme myös pääsihteerin kehotukseen panttivankien välittömästä vapauttamisesta.

25.10.2023, pääjohtaja Sima Bahousin puhe YK:n turvallisuusneuvostossa:

Me yhdymme kaikkiin vaatimuksiin, jotka peräänkuuluttavat kaikkien panttivankien vapauttamista, kaikkien siviilien suojelemista, humanitaarista tulitaukoa sekä välitöntä, rajoittamatonta ja jatkuvaa humanitaarista apua Gazan siviileille.

5.11.2023, YK-järjestöjen välisen humanitaarisista asioista vastaavan komitean johtajien lausunto:

Toistamme vetoomuksemme kaikkien panttivankeina pidettyjen siviilien välittömästä ja ehdottomasta vapauttamisesta.

16.11.2023, tiedote UN Womenin pääjohtaja Sima Bahousin vierailusta Egyptiin:

Yhdymme YK:n vetoomukseen välittömästä humanitaarisesta tulitauosta sekä kaikkien panttivankien vapauttamisesta, joista monet ovat naisia.

Miten UN Women huolehtii siitä, että Gazan hätäapukeräykseen lahjoitettuja rahoja ei väärinkäytetä?

Ennen mahdollisten kumppanien mukaan ottamista, UN Women tarkistaa YK:n turvallisuusneuvoston pakoteluettelon ja varmistaa, ettei kyseisiä toimijoita ole listattu siellä.

UN Womenia ohjaavat myös kumppanisopimuksemme yleiset ehdot, joiden mukaan kaikkien kumppanien on sitouduttava YK:n turvallisuusneuvoston terrorismia koskevien päätöslauselmien, mukaan lukien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1373 (2001) ja 1267 (1999) mukaisesti, kansainvälisen terrorismin ja erityisesti terrorismin rahoituksen torjuntaan.

Tämän lisäksi UN Womenin kumppanit sitoutuvat noudattamaan kaikkia YK:n turvallisuusneuvoston määräämiä pakotteita. Kumppanit pyrkivät kaikin mahdollisin keinoin varmistamaan, että tämän sopimuksen nojalla saatuja varoja ei käytetä tuen tai avun tarjoamiseen terrorismiin liittyville henkilöille tai yhteisöille, jotka YK:n turvallisuusneuvoston pakotejärjestelmä on nimennyt. Jos kumppani tämän sopimuksen voimassaoloaikana toteaa, että kumppanin tämän sopimuksen nojalla saamia varoja on saatettu käyttää tukemaan tai auttamaan terrorismiin liittyviä henkilöitä tai yhteisöjä, jotka YK:n turvallisuusneuvoston pakotejärjestelmä on nimennyt, heti kun se saa sen tietoonsa, on se velvollinen ilmoittamaan siitä UN Womenille ja ryhtymään kaikkiin UN Womenin aiheelliseksi katsomiin toimiin.