YK:n alipääsihteeri ja UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous YK:n turvallisuusneuvostolle: Nyt enemmän kuin koskaan meidän on etsittävä rauhaa

Auta Gazan naisia ja heidän perheitään

YK:n alipääsihteeri ja UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous puhui YK:n turvallisuusneuvoston 9484. istunnossa. Istunnon aiheena oli tilanne Lähi-idässä, mukaan lukien palestiinalaiskysymys. Istunto pidettiin 22. marraskuuta 2023 YK:n päämajassa.

Arvoisa presidentti,

Sallikaa minun kiittää teitä, suurlähettiläs Zhang Jun, huomattavista ponnisteluistanne Kiinan puheenjohtajakaudella säilyttääksemme huomiomme Gazan tilanteessa. Kiitän myös suurlähettiläs Nusseibehia ja suurlähettiläs Frazieria tämän kokouksen koolle kutsumisesta, sekä turvallisuusneuvoston jäseniä tästä tilaisuudesta informoida teitä humanitaarisesta tilanteesta Palestiinan miehitetyllä alueella.

Palasin juuri viime yönä Egyptistä ja Jordanista. Siellä tapasin hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan kumppaneita, humanitaarisia työntekijöitä ja vapaaehtoisia, jotka kaikki työskentelevät väsymättä vastatakseen Gazan ihmisten kärsimykseen ja edistääkseen kriisin päättymistä. Haluan tuoda huomiota heidän ponnisteluihinsa sen varmistamiseksi, että humanitaarinen apu saavuttaa avun tarpeessa olevat. Tervetullut uutinen on se, että 50 panttivankia, kaikki naisia ja lapsia, vapautetaan vastineeksi 150 palestiinalaisen naisen ja lapsen vapauttamisesta sekä kipeästi kaivatusta humanitaarisesta tauosta. Kiitän Egyptin, Qatarin ja Yhdysvaltain hallituksia tämän sopimuksen mahdollistamisesta. Toivon, että tämä on alku pysyvälle aselevolle ja kestävälle helpotukselle Gazan kansalle sekä kaikille Hamasin vangeiksi joutuneille panttivangeille.

Olemme todistaneet kuutta väkivallan kierrosta Gazassa viimeisten 15 vuoden aikana. Kuitenkin, Gazan ihmisten kohtaama raivo ja tuho, jota he käyvät nyt läpi meidän silmiemme alla, on saavuttanut intensiteetin jota emme ole koskaan aiemmin nähneet.

Olen johdonmukaisesti muistuttanut teitä siitä, että naiset ja tytöt maksavat korkeimman hinnan konflikteista.

Ennen 7. lokakuuta 67 prosenttia kaikista siviileistä, jotka ovat kuolleet Palestiinan miehitetyllä alueella viimeisten 15 vuoden aikana, olivat miehiä, ja alle 14 prosenttia naisia ja tyttöjä. Kyseisen päivämäärän jälkeen tuo prosenttiosuus on kääntynyt päinvastaiseksi. Siviilien määrä, jotka on tapettu 7. lokakuuta jälkeen, on kaksinkertainen verrattuna viimeisen 15 vuoden kokonaismäärään. Nyt arvioidaan, että yli 14 000 Gazassa kuolleesta ihmisestä 67 prosenttia on naisia ja lapsia.

Se tarkoittaa, että joka tunti, kaksi äitiä kuolee, ja joka toinen tunti seitsemän naista menettävät henkensä. Me suremme heitä kaikkia.

Suremme myös yli sataa YK:n kollegaa, jotka ovat kuolleet tässä kriisissä vain yhden kuukauden aikana. He palvelivat YK-mandaattia ja niitä periaatteita, joille olemme vannoneet uskollisuutta, ja he maksoivat siitä korkeimman hinnan.

Tietoisina kohtaamistaan vaaroista he tekivät sitä, mihin uskoivat viimeiseen hengenvetoon saakka, olivatpa he kouluissa, sairaaloissa tai missä tahansa heitä tarvittiinkaan. Kannamme heidän muistoaan mukanamme tämän kriisin aikana ja sen jälkeen.

On kulunut 47 päivää siitä, kun Israelia vastaan tehtiin hyökkäys 7. lokakuuta, jossa kuoli 1 200 ihmistä, joista monet olivat naisia ja lapsia.

Jokainen kuluva päivä merkitsee jälleen uutta 24 tunnin jaksoa täynnä sanoinkuvaamatonta pelkoa ja epävarmuutta panttivangeille, mukaan lukien Hamasin hallussa olevat naiset ja tytöt. Toistan vaatimukseni heidän välittömästä ja ehdottomasta vapauttamisestaan.

47 seitsemän päivän ajan yli kaksi miljoonaa palestiinalaista Gazassa ovat eläneet joka hetki pelon vallassa, surreet kuolleitaan ja eläneet olosuhteissa, jotka murskaisivat meistä jokaisen.

Tuhannet naiset Gazassa ovat menettäneet kotinsa, joista 45 prosenttia on tuhottu tai vaurioitunut.

Tuhannet muut ovat loukkaantuneet, eikä heillä ole pääsyä lääketieteellisen avun piiriin täysin murtuneen terveydenhuoltojärjestelmän keskellä.

Satakahdeksankymmentä naista synnyttää päivittäin ilman vettä, ilman kipulääkkeitä, ilman nukutusta sektioita varten, ilman sähköä keskoskaappeihin ja ilman lääketarvikkeita. Silti he jatkavat lastensa hoitamista, sairaiden ja vanhusten hoitamista. He sekoittavat vauvanruokaa saastuneeseen veteen, jäävät itse ilman ruokaa, jotta heidän lapsensa voivat elää vielä yhden päivän. He kestävät moninkertaisia riskejä äärimmäisen ahtaissa suojissa. Heiltä on viety toimeentulo, turvallisuus ja arvokkuus.

Gazan naiset ovat kertoneet meille, että he rukoilevat rauhaa, mutta jos rauhaa ei tule, he rukoilevat kuolevansa nopeasti nukkuessaan, lapsensa sylissään. Meidän kaikkien tulisi hävetä, että kuka tahansa äiti, missä tahansa, rukoilee sellaista rukousta.

Jo ennen nykyistä eskalaatiota 650 000 naista ja tyttöä olivat hädänalaisessa tilanteessa Gazassa. Nyt tämä arvio on noussut 1,1 miljoonaan, mukaan lukien lähes 800 000 sisäisesti kotinsa jättänyttä naista.

Vaikka Gazan naisten ja tyttöjen tilanne huolestuttaa meitä oikeutetusti sen välittömyyden takia, näemme tilanteen eskaloituvan myös Länsirannalla, jossa julkiseen infrastruktuuriin kohdistuneet tuhot,  työlupien peruuttamiset, lisääntynyt siirtokuntaväkivalta ja pidätykset ovat merkittävästi vaikuttaneet naisten elämään ja elinkeinoihin.

Olen huolestunut hälyttävistä raporteista sukupuoleen perustuvasta ja seksuaalisesta väkivallasta. Toistan aiemman vetoomukseni, jonka esitin viimeksi puhuessani täällä lokakuussa, että jokainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivallanteko, mukaan lukien seksuaalinen väkivalta, on ehdottomasti tuomittava ja sitä on tutkittava täydellä prioriteetilla.

Olen tyytyväinen siitä, että YK:n konflikteissa tapahtuvaa seksuaalista väkivaltaa käsittelevä erityisedustaja Pramila Patten on ohjannut johtamansa YK-toimintaverkoston jakamaan aktiivisesti YK:n hankkimaa ja varmennettua tietoa konfliktiin liittyvästä seksuaalisesta väkivallasta ja sen ilmentymismuodoista auttaakseen kaikkia tutkimuksia tähän liittyen.

Olen luottavainen, että lopulta tämän konfliktin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksien rikkomuksista joudutaan kantamaan vastuu. Komission tutkimustyö Palestiinan miehitetyllä alueella, Itä-Jerusalemissa ja Israelissa on ratkaisevan tärkeää.

Gazan ainoat kaksi naisten turvakotia ovat nyt suljettuina.

Naisjohtoiset organisaatiot jatkavat toimintaansa Gazassa, vaikkakin erittäin rajoitetuissa olosuhteissa. Siellä missä nämä organisaatiot toimivat, ne käyttävät verkostojaan hätätarvikkeiden hankkimiseen ja jakamiseen sekä dokumentoivat ja ratkaisevat ihmisten suojeluun liittyviä haasteita. Kunnioitan heidän rohkeuttaan ja korostan tarvetta varmistaa, että heillä on kaikki tarvittava, jotta he voivat jatkaa elintärkeää työtään.

UN Womenin Gazan toimintasuunnitelma, joka on laadittu yhteistyössä kumppaneiden kuten Maailman ruokaohjelman kanssa, kattaa aluksi ruoka- ja käteisavun noin 14 000 naisen johtamalle taloudelle, kolmasosalle kaikista naisjohtoisista talouksista Gazassa.

Tulemme tukemaan ja toimimaan kiireellisesti yhdessä Egyptin Punaisen Puolikuun ja Jordanian Hashemite-hyväntekeväisyysjärjestön kanssa edistääksemme niiden tarvikkeiden jakamista Gazassa, jotka Gazan naiset ovat itse tunnistaneet prioriteeteiksi.

Haluan tunnustaa Egyptin Punaisen Puolikuun naispuolisten työntekijöiden ja vapaaehtoisten poikkeuksellisen palveluksen näissä haastavissa olosuhteissa. Toivotan tervetulleeksi uuden jordanialaisen kenttäsairaalan perustamisen Khan Younisiin, johon kuuluu ensimmäistä kertaa merkittävä määrä naispuolista terveydenhuoltohenkilökuntaa, kuten lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Tämä on merkittävä virstanpylväs.

Tarjoamme joustavaa taloudellista tukea naisten organisaatioille koko Palestiinan miehitetyllä alueella Women’s Peace and Humanitarian Fundin kautta, joka on käynnistänyt uuden vetoomuksen 10 miljoonan dollarin lisäämiseksi. Ja tuemme naisten johtajuutta poliittisessa tilassa.

Kuten aina, jatkamme työskentelyä YK:n sisarorganisaatioiden kanssa ja laajemman IASC-jäsenyyden kautta varmistaaksemme, että humanitaarinen työ palvelee naisia ja tyttöjä täysimääräisesti. Kiitän kumppaneitamme meille annetusta tuesta suunnitelman toteuttamisessa, mutta paljon lisää rahoitusta tarvitaan.

Kannustan kaikkia lahjoittajia lisäämään rahoitusosuuksiaan, mukaan lukien UNRWAlle, joka on edelleen ainoa pelastusrengas tuhansille palestiinalaisille.

UN Women on tavannut ja kuullut israelilaisilta naisilta, jotka ovat kertoneet meille työstään dokumentoida sukupuoleen perustuvia julmuuksia. He ovat jakaneet toivonsa rauhasta, yhdessä sekä israelilaisten että palestiinalaisten naisten kanssa.

Tehtäväni aikana kuulin kerta toisensa jälkeen selkeitä vetoomuksia siitä, että tarvitsemme ‘välitöntä ja ehdotonta tulitaukoa’.

Kuulin myös vetoomuksia kumppaneilta alueella, että pakko-siirrot tai palestiinalaisten maasta poistot on lopetettava, ja että meidän on varmistettava siviilien suojeleminen ja helpotettava esteetöntä pääsyä avun piiriin. Kuulin vetoomuksia miehityksen lopettamiseksi ja yhtenäisen edistyksen saavuttamiseksi kohti rauhanomaista kahden valtion ratkaisua.

Epäilen, etten ole ainut, joka kokee tämän yhdeksi kansainvälisen yhteisön ja rauhan ja turvallisuuden synkimmistä hetkistä, joita muistan. Mutta juuri tällaisina hetkinä monenkeskisyys on kaikkein tärkeintä. Tämä instituutio ja Yhdistyneiden Kansakuntien muutkin elimet ovat paikkoja, joissa tulemme yhteen rauhan löytämiseksi. Historiamme on vaihteleva.

Kansainväliset oikeusmekanismit kohtaavat aktiivista vastustusta. Vastustus naisten ja tyttöjen oikeuksia kohtaan kasvaa voimakkaasti. YK:n peruskirjaa ja globaaleja normeja sivuutetaan räikeästi. Ja kun hylkäämme monenkeskisyyden välineet, aseiden siirrot ja asevalmistajien markkina-arvo kasvavat räjähdysmäisesti.

Toivotan tervetulleeksi viime viikon turvallisuusneuvoston päätöslauselman ja toivon sen olevan vasta alkua suuremmalle yhteisymmärrykselle turvallisuusneuvostossa ratkaisun löytämiseksi. Kehotan, että se toimeenpannaan välittömästi. sen Mutta tämä päätöslauselma, kuten yli 100 päätöslauselmaa niin kutsutusta palestiinalaiskysymyksestä vuodesta 1948 lähtien, ei viittaa sukupuolikysymyksiin. Toivotan myös tervetulleeksi 26. lokakuuta hyväksytyn yleiskokouksen päätöslauselman, jossa vaaditaan ‘välitöntä, kestävää ja jatkuvaa humanitaarista tulitaukoa, joka johtaa taisteluiden lopettamiseen’.

Kannustan teitä huomioimaan palestiinalais- ja israelilaisnaisten äänet, jotka työskentelevät rauhan puolesta. Kannustan teitä tunnustamaan heidän johtajuutensa ja vaatimaan, että heillä on mahdollisuus osallistua merkityksellisesti kaikkiin neuvotteluprosesseihin.

Tämän kriisin on oltava herätys monenkeskiselle järjestelmällemme. Maailma katsoo meihin esimerkkinä sen korkeimmista ihanteista, ei heijastuksena sen suurimmista epäonnistumisista.

Nyt, enemmän kuin koskaan, meidän on pysyttävä uskollisina peruskirjallemme ja jaetulle ihmisyydelle.

Nyt, enemmän kuin koskaan, meidän on hylättävä ne, jotka pyrkivät kylvämään vihaa ja eripuraa.

Nyt enemmän kuin koskaan meidän on etsittävä rauhaa ja muistettava, että naiset ovat edelleen suurin ja luotettavin ryhmä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Ja nyt, enemmän kuin koskaan, meidän on huolehdittava siitä, että oikeudenmukaisuuden ja vastuun periaatteita sovelletaan jo tehtyihin rikoksiin, että tällä hetkellä käynnissä olevat rikokset pysäytetään, ja että tulevat rikokset estetään.

Kehotan tätä väliaikaista tulitaukoa laajentumaan pysyväksi tulitauoksi, ja kehotan, että jäljellä olevat panttivangit vapautetaan ilman ehtoja. Vaadin nykyisen piirityksen välitöntä lopettamista, aloittaen veden saannin varmistamisesta.

Arvoisat hallitusten edustajat, lopetan sanoin, jotka kuulemme Gazan naisilta: he huomauttavat, että kansainvälinen yhteisö viettää merkittävästi aikaa toistamalla numeroita; ihmisten määrä, lasten määrä raunioissa, talojen määrä tuhottuina. Silti Gazan naiset tuntevat olevansa täysin hylättyjä.

He kuulevat, että lisää humanitaarista apua on tulossa, mutta näkevät, että apu on kuin tippa meressä verrattuna siihen, mitä tarvitaan.

Ennen kaikkea he kertovat meille haluavansa väkivallan loppuvan. Ja loppuvan nyt.

Naisten ja tyttöjen vuoksi jätän teille pyynnön paluusta aitoon ja tarkoitukselliseen sitoutumiseen oikeudenmukaiseen rauhaan.

Kiitän teitä.

Alkuperäinen englanninkielinen puhe täällä.