Maailman ympäristöpäivä

Maailman ympäristöpäivää vietetään maanantaina 5.6. Kestävää kehitystä ei voida saavuttaa ilman sukupuolten tasa-arvoa ja naisten osallistumista.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden päämääränä on pelastaa planeettamme ja tehdä siitä seuraavien vuosien aikana parempi paikka kaikille ihmisille.

Koska köyhyys, ilmastonmuutos, ruuan saatavuuden ongelmat, terveydenhuollon puute ja maailmanlaajuiset talouskriisit haavoittavat erityisesti naisia, heidän panoksensa ratkaisujen löytämisessä on keskeinen.

Edullista ja puhdasta energiaa: Kun nykyaikaisia energialähteitä ei ole saatavilla, naiset käyttävät joka päivä tuntikausia ruuanlaittoon ja kodin lämmittämiseen tarvittavan polttoaineen keräämiseen. Kodin ilmanlaatua heikentää muun muassa runsaasti savuttava, alkeellinen liesi, jossa poltetaan puuta tai eläinten lantaa.

Kotitalouksien pääasiallisina energiavastuullisina naisilla voisi olla merkittävä rooli kestävän, nykyaikaisen energian käytön laajentamisessa. Kestävän kehityksen tavoitteena on edullisten, luotettavien, kestävien ja uudenaikaisten energiamuotojen tuominen kaikkien ulottuville.

 

 

Vastuullista kuluttamista: Kestämättömät kulutuksen ja tuottamisen mallit ovat työntäneet maailman kestokyvyn rajoille. Näiden rajojen ylittäminen voi tarkoittaa, että resurssit häviävät lopullisesti. Ilmastonmuutos, johon kasvihuonekaasujen päästöt vaikuttavat, on alati kasvava uhka.

Tavoitteena on kehittää kestäviä kulutus- ja tuotantotapoja. Maailman köyhimmistä ja haavoittuvaisimmista ihmisistä 60 % on naisia, joiden perheiden päivittäinen elanto riippuu aina vain kipeämmin riistetyistä luonnonvaroista.

 

 

Ilmastotekoja: Ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan taisteleminen on vahvasti sukupuolikysymys. Ilmastonmuutos on suurin uhka monille haavoittuvaisimmille ihmisille, joista suuri osa on köyhiä naisia. Heidän kannaltaan ilmaston muuttuminen on jo päivittäinen tosiasia.

Naisilla on paljon kokemusta ja perimätietoa luonnonvaroista, ja he voivat tarjota arvokasta tietoa ilmastonmuutoksen riskeihin varautumiseksi.

 

 

 

Vedenalainen elämä: Tuhoisa liikakalastus, saastuminen ja merten happamoituminen ovat kuluttaneet kalakannat ja saaneet merten ekosysteemit epätasapainoon. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma ilmaston lämpeneminen sulattaa jäätiköitä, mistä johtuen merenpinnan nousu uhkaa koteja kaikkialla. Siksi kestävän kehityksen tavoitteena on säilyttää merten ja niiden tarjoamien luonnonvaroja sekä edistää niiden kestävää käyttöä.

Välittömät vaikutukset tuntuvat rannikkoseuduilla ja niillä, joiden elinkeino on riippuvainen merestä. Merten kunnon heikkeneminen aiheuttaa riskin naisille, joilla on vähemmän omaisuutta ja vaihtoehtoja itsensä elättämiseen ja joihin luonnonvarojen menetys vaikuttaa merkittävästi.

 

 

Maanpäällinen elämä: Metsiä on hakattu tuhoisaa vauhtia kautta maailman, ja voitot ovat usein menneet paikallisten yhteisöjen ulkopuolelle. Puiden kaataminen vähentää lu

onnon monimuotoisuutta ja sen kapasiteettia toimia hiilinieluna ja imeä hiilidioksidia ilmasta. Maankäytön tavat sekä myös ilmastonmuutokseen liittyvä kuivuus ovat johtaneet maan vahingoittumiseen ja autioitumiseen.

Tavoitteena on suojella ja palauttaa ennalleen maan ekosysteemejä sekä edistää niiden kestävää käyttöä. Naiset, erityisesti alkuperäiskansojen naiset, on otettava mukaan ekosysteemiä koskevaan päätöksentekoon jokaisella tasolla, koska he ovat keskeisiä toimijoita planeettamme suojelussa.

 

Työmme johtaa tuloksiin

Naiset varautuvat myrskyihin ja tulviin Vietnamissa

llmastonmuutos koskettaa vakavasti miljoonia ihmisiä Vietnamin maaseudulla. Naiset maksavat raskaan hinnan äärimmäisistä sääolosuhteista.

 

Uusi lippulaivaohjelma edistää naisten johtajuutta katastrofiriskien hallinnassa

Sosioekonomisten olosuhteiden, kulttuuristen uskomusten ja perinteisten käytäntöjen vuoksi naiset kärsivät suhteettoman paljon luonnononnettomuuksista.

Suomalaisten tuki auttaa naisia käyttämään uusiutuvaa energiaa Intiassa

UN Women kouluttaa 50 000 naista kestävien ernergiaratkaisujen käyttäjiksi ja tuottajiksi Intian maaseudulla.

 

Naisvaltuutettu tarttui toimeen: Kaatopaikan tilalle vaahterametsä

UN Womenin tukema kunnanvaltuutettu Pelaghia Traci on saanut terveyshaittoja aiheuttaneen kaatopaikan katoamaan.

(Kuva: UN Women/Joe Saade)