Suomalaisten tuki auttaa naisia käyttämään uusiutuvaa energiaa Intiassa

Intiassa 142 miljoonaa maaseudun kotitaloutta käyttää polttopuuta ja muita kiinteitä polttoaineita, kuten lantaa ja hiiltä, ensisijaisena energialähteenä. Vain niukasti yli puolet kaikista maaseudun kotitalouksista on sähkönjakelun piirissä.

Naiset vastaavat valtaosasta maaseudun kotitalouksien energiatarpeista: valaistuksesta, lämmityksestä, ruoan valmistuksesta. He käyttävät jopa viisi tuntia päivässä polttoaineen keräämiseen. Mitä jos he voisivat käyttää tämän ajan vaikkapa palkkatyöhön?

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women aikoo antaa naisille uuden roolin kestävän energian käyttäjinä, yrittäjinä ja vaikuttajina. Women’s Entrepreneurship for Renewable Energy -aloite kouluttaa 50 000 naista kestävien ernergiaratkaisujen käyttäjiksi ja tuottajiksi Intian maaseudulla vuosina 2017–2021.

Suomalaiset lahjoittajat ovat olleet mukana laittamassa energia-aloitetta liikkeelle. Ohjelma tukee suoraan Intian valtion pyrkimystä taata vuoteen 2020 mennessä puhtaan energian saatavuus miljoonalle ihmiselle, jotka aiemmin ovat eläneet ilman sähköä.

Energiaratkaisut vaikuttavat tasa-arvoon

Kestävän energian valjastaminen hyötykäyttöön on avainasemassa Intian kaltaisessa maassa, jossa biomassan polttaminen saa aikaan ilmastonmuutosta kiihdyttäviä noki- ja hiilidioksidipäästöjä. Vaakalaudalla on myös ihmisten terveys.

Suomen UN Women on ohjannut lahjoitusvaroja Intian puhtaan energian ohjelmaan, jotta näitä ongelmia saataisiin vähennettyä.

”Kehitysmaissa kuolee vuosittain yli neljä miljoonaa ihmistä – heistä enemmistö naisia ja lapsia – perinteisten polttoaineiden saastuttaman sisäilman vuoksi”, sanoo Suomen UN Womenin toiminnanjohtaja Elina Multanen.

Kestävien energiaratkaisujen tukeminen on olennaista myös sukupuolten tasa-arvolle ja kestävälle talouskasvulle laajemminkin.

”Sähköistäminen edistää naisten työllisyyttä. Maailmanpankki on arvioinut, että se voisi lisätä maaseudun naisten työssäkäyntiä kodin ulkopuolella jopa 23 prosentilla”, Multanen sanoo.

Naisten toimeentulon parantuminen on merkittävää myös siksi, että naiset investoivat jopa 90 prosenttia tuloistaan perheidensä hyvinvointiin.

Naiset voivat tuoda kestävän energian kaikkien ulottuville

Intiasta toukokuussa 2017 kantautuneiden uutisten mukaan maa on perunut suuren määrän suunnitteilla olleita hiilivoimalahankkeita ja päättänyt panostaa entistä enemmän aurinkoenergiaan. Naisten valtava potentiaali on Intian energiamarkkinoilla hyödyntämättä. Vaikka maassa on useita kestävää energiaa edistäviä ohjelmia, naisten asemaa ei niissä ole juuri huomioitu.

UN Womenin ohjelma pyrkii muutokseen kehittämällä naisyrittäjiä palvelevia rahoituskanavia ja liiketoimintamalleja sekä kotitalouksia ja yhteisöjä palvelevia energiapalveluita, jotka keventävät naisten palkatonta työtaakkaa ja parantavat koulutuksen ja terveydenhuollon laatua. Samalla vahvistetaan naisten osallistumista energiapolitiikkaan ja -suunnitteluun.

”Naiset saavat koulutusta yritystoiminnasta. Heidät koulutetaan integroimaan kestäviä energiaratkaisuja kotitalouksien, maatalouden ja pienyritysten käyttöön sekä markkinoimaan, myymään, asentamaan ja huoltamaan puhtaan energian laitteita”, Elina Multanen kertoo.

Energiasektorin yrittäjinä naisilla on miehiin verrattuna kaksinkertainen liiketoimintakapasiteetti, sillä he ovat lähimpänä asiakkaita. Myös naisyrittäjien luotottaminen on todettu vähemmän riskialttiiksi kuin miesten luotottaminen.

”Uusien mahdollisuuksien avaaminen naisille on tehokkain tapa parantaa kaikkien hyvinvointia”, Multanen toteaa.

”Puhtaan energian osaajina maaseudun naiset nousevat uuteen rooliin yhteisöissään: he tuovat valon ja kestävän energian kaikkien ulottuville.”

(Kuva: UN Women/Gaganjit Singh)