Naiset varautuvat myrskyihin ja tulviin Vietnamissa

Kien Giang -joen varrella Vietnamissa sijaitseva Le Thuyn alue on määritelty korkean tulvariskin alueeksi. Paikalliset ihmiset ovat tottuneet ennustamaan sääilmiöitä tarkkailemalla veden tasoa. Kahden tulvattoman vuoden jälkeen Le Thuyn asukkaiden onni kääntyi viime vuoden lokakuussa. Kuukauden sisällä joki tulvi kolme kertaa.

“Kyläläiset olivat nukkumassa, kun tulvavedet alkoivat ryöpytä”, muistelee joen lähellä My Thuyn kommuunissa pientä puotia pitävä nainen Huong Duong.

”Kommuunin kovaääniset herättivät minut. Ihmisiä varoitettiin veden pinnan korkeasta tasosta ja kehotettiin auttamaan toisiaan omaisuuden siirtämisessä korkeille paikoille.”

Vesi valtasi Duongin talon nopeasti, mutta onneksi vain lattialle jäänyt pieni määrä riisiä kastui. Huong oli jo ennen tulvaa vienyt huonekalunsa ja kanansa turvaan. Koko naapurustossa tuhot olivat vähäiset, sillä tällä kertaa yhteisön naiset olivat varautuneet tulviin.

”Kun tiedän myrskyn olevan tulossa, tiedotan siitä kylän asukkaille. Autamme toisiamme lujittamaan talojamme. Muistutan myös naapureitani, että heidän pitää varastoida ruokaa ja pitää kerosiinilla tai puulla toimiva liesi käsillä, jotta voimme laittaa ruokaa ilman sähköä myrskyn iskiessä”, Duong selittää.

Huong Duong auttaa naapureita siirtämään omaisuutensa turvaan.

llmastonmuutos koskettaa vakavasti miljoonia ihmisiä Vietnamin maaseudulla. Etenkin naiset maksavat raskaan hinnan äärimmäisistä sääolosuhteista, jotka ovat muuttuneet entistä vaikeammin ennustettaviksi.

Huong Duong on yksi kymmenistä My Thuyn kommuunin naisista, jotka Vietnamin naisliiton ja UN Womenin yhteistyöllä on koulutettu vähentämään luonnononnettomuuksiin liittyviä riskejä. Vietnamissa, jossa satoja henkiä menetetään vuosittain ilmastokatastrofeissa, naisten ja yhteisöjen kouluttaminen voi olla elämän ja kuoleman kysymys.

Toisen alueen kommuunin, Phong Thuyn johtoon kuuluva Ly Nguyen korostaa, että UN Womenin tuella yhteisöissä on opittu varautumaan myrskyihin ja tulviin jo ennalta. Nyt paikalliset asukkaat korjaavat satonsa ajoissa ja osaavat varastoida puhdasta juomavettä, polttopuuta ja lääkkeitä.

Lisäksi yhteisöissä on opittu tekemään pitkän tähtäyksen suunnitelmia, jotka vähentävät luonnononnettomuuksien vaikutusta elinkeinoihin.

”Jotkut kalankasvattajat vaihtavat kymmenen kuukauden kasvuajan vaativat marmoripaksuotsat ja pilkkasusisillit katkarapuihin ja rapuihin, jotka kasvavat parissa-kolmessa kuukaudessa”, Phong Thuyn kertoo.

”Toiset istuttavat vihanneksia, jotka tarvitsevat lyhyemmän kasvuajan. Jos myrsky tulee, se ei aiheuta valtavia menetyksiä”, hän sanoo.

Ly Nguyen ja muut naiset saavat ensimmäistä kertaa äänensä kuuluviin luonnononnettomuuksien riskinhallinnassa kaikilla tasoilla.

UN Womenin sinnikkään vaikuttamistyön tuloksena naisten johtajuus riskien hallinnassa ja vähentämisessä tunnustetaan Vietnamissa. Hallitus on antanut asetuksen, joka takaa naisliitolle virallisen edustuksen luonnononnettomuuksien ehkäisyä ja kontrollia johtavan komitean päätöksentekoelimissä huipulta maakuntatasolle ja edelleen paikallistasolle.

Se tarkoittaa, että Nguyenin ja Duongin kaltaiset naiset pääsevät nyt pöytiin, jossa päätökset tehdään. Tämä on tärkeää, sillä naisilla on asiantuntemusta, joka hyödyttää koko yhteisöä. Naisilla on tärkeää tietämystä mm. niukkojen ravintovarojen hyödyntämisestä väestön ruokkimiseen luonnononnettomuuksien aikana. Naisten rooli ihmisten tukijoina ja rauhoittajina evakuointitilanteissa on myös havaittu olennaiseksi.

Osallistuminen valmiussuunnitteluun myös rohkaisee naisia luottamaan itseensä ja omiin kykyihinsä.

(Kuvat: UN Women/Hoang Hiep)