Uusi lippulaivaohjelma edistää naisten johtajuutta katastrofiriskien hallinnassa

Viides Global Platform -kokous katastrofiriskien hallinnasta pidettiin Meksikon Cancunissa 24.-26.5.2017.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women julkisti kokouksen yhteydessä uuden lippulaivaohjelman, jonka tarkoitus on puuttua sukupuolten epätasa-arvoon katastrofitilanteissa ja edistää naisten johtajuutta katastrofiriskien hallinnassa.

» Lippulaivaohjelman esittely (pdf)

Sosioekonomisten olosuhteiden, kulttuuristen uskomusten ja perinteisten käytäntöjen vuoksi naiset ja tytöt kärsivät suhteettoman paljon luonnononnettomuuksista ja muista katastrofeista. Tämä näkyy niin elinkeinojen menetyksenä ja sukupuoleen perustuvan väkivallan lisääntymisenä kuin kuolleisuusluvuissa katastrofien aikana ja niiden jälkeen.

Cancunissa julkistettu lippulaivaohjelma toteutetaan yhdessä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton (IFRC) ja YK:n katastrofiriskin vähentämisen tukitoimiston (UNISDR) kanssa.

Kokoukseen osallistunut UN Womenin varapääjohtaja Yannick Glemarec korosti, että katastrofit kohtelevat epätasa-arvoisesti varsinkin kaikkein köyhimpiä naisia ja tyttöjä. Hän nosti esiin, kuinka esimerkiksi Tongan ja Samoan vuoden 2009 tsunamin uhreista 70 prosenttia oli naisia. Salomonsaarten tulvauhreista vuonna 2014 hätkähdyttävät 94 prosenttia oli naisia ja lapsia.

”Nämä erot riskeille altistumisessa perustuvat informaation, resurssien ja mahdollisuuksien epätasa-arvoiseen jakautumiseen”, Glemarec sanoi.

Glemarec korosti, että naisten potentiaali katastrofiriskien hallinnassa on vielä laajalti hyödyntämättä, vaikka se edistäisi kaikkien selviytymistä.

”Investoiminen naisten merkittävään panokseen talouksille – viljelijöinä, työntekijöinä, yrittäjinä tai hoivan tarjoajina – nopeuttaa heidän omaa toipumistaan, mutta myös heidän yhteisöjensä toipumista.”

» Op-ed: Gender equality can save women’s lives in disasters (Phumzile Mlambo-Ngcuka & Robert Glasser)

» Global platform 2017 -kokouksen sivut

(Kuva: UNISDR)