Kansainvälinen tyttöjen päivä: Toimitaan yhdessä tyttöjen oikeuksien puolesta!

YK:n julistama kansainvälinen tyttöjen päivä on lauantaina 11.10.2014. Sinun tuellasi UN Women rakentaa joka päivä maailmaa, jossa on yhtä arvokasta syntyä tytöksi kuin pojaksi.