Maailman johtajilta historialliset yli 33 miljardia euroa kunnianhimoisiin ja peruuttamattomiin toimiin naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi

Tee konkreettinen tasa-arvotekoja ja lahjoita maailman naisille ja tytöille!

Valtiot, yritykset, hyväntekeväisyysjärjestöt ja kansainväliset organisaatiot sitoutuivat 2000-luvun suurimmassa tasa-arvotapahtumassa, Pariisin Generation Equality -foorumissa, lisäämään rahoitustaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 40 miljardilla dollarilla. 

Kesä-heinäkuun taitteessa järjestetyssä Pariisin tasa-arvofoorumissa kerättiin ennätyksellinen summa investointeja tyttöjen ja naisten oikeuksille. Yhteensä noin 1000 eri toimijaa valtioista kansainvälisiin järjestöihin ja nuorisojärjestöistä yrityksiin julkisti omat kunnianhimoiset tasa-arvolupauksensa.

Rahallisia sitoumuksia tehtiin 40 miljardin dollarin (yli 33 miljardin euron) edestä. Rahoituksesta merkittävä osa, jopa 13 miljardia dollaria, tuli yrityksiltä. Lisäksi jopa 440 kansalaisjärjestöä ja 94 nuorisojärjestöä tekivät ohjelmatyöhön tai lainsäädäntöön ja säännöksiin liittyviä sitoumuksia sukupuolten tasa-arvon kirittämiseksi.

Generation Equality -tasa-arvofoorumissa kerättiin ennätyksellinen määrä investointeja tasa-arvotyöhön: 21 miljardia dollaria valtioilta ja julkiselta sektorilta, 13 miljardia dollaria yksityiseltä sektorilta, 4,5 miljardia dollaria hyväntekeväisyysjärjestöiltä ja 1,3 miljardia dollaria kansainvälisiltä ja alueellisilta organisaatioilta.

Lukuisten muiden toimijoiden odotetaan liittyvän sitoumuksentekijäksi Generation Equality -kampanjan viisivuotiskauden aikana. 

Liity osaksi maailmanlaajuista tasa-arvoliikettä ja ryhdy sitoumuksentekijäksi! 

Merkittävimpien sitoumusten joukkoon kuuluvat esimerkiksi: 

Suomi: sitoutui lisäämään rahoitustaan sukupuolten tasa-arvon ajamiseksi noin 150 miljoonalla eurolla seuraavan viiden vuoden aikana. Suomen investoinnista 80 miljoonaa euroa tullaan käyttämään tasa-arvoa edistävän teknologian ja innovaatioiden tukemiseksi. Suomella onkin merkittävä johtorooli Generation Equality -kampanjassa liittyen siihen, miten teknologiaa voidaan valjastaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. 

Maailman neljä suurinta teknologiayritystä Facebook, Google, Twitter ja TikTok: sitoutuivat kitkemään naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa verkkohäirintää ja -väkivaltaa alustoillaan. 

Bill ja Melinda Gates -säätiö: sitoutui tukemaan 2,1 miljardilla dollarilla taloudellista oikeudenmukaisuuden ja naisten taloudellisia oikeuksia, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä feministisiä liikkeitä ja johtajuusaloitteita. 

Kanada: 100 miljoonaa dollaria hoivatyön eriarvoisuuden poistamiseen maailmanlaajuisesti. 

Malala-rahasto: vähintään 20 miljoonaa dollaria rahoitusta aktivisteille, jotka ajavat tyttöjen koulutusta. 

Procter & Gamble: edistää naisten taloudellista oikeudenmukaisuutta ja oikeuksia käyttämällä 10 miljardia dollaria naisten omistamiin ja naisjohtoisiin yrityksiin vuoteen 2025 mennessä. 

PayPal: 100 miljoonaa dollaria naisten taloudellisen vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen. 

Burkina Faso yhdessä Beninin, Guinean, Malin, Nigerin ja Togon kanssa: kehittää yhteisiä sitoumuksia perhe-elämään liittyviin koulutuksiin, ilmaiseen hoitoon raskaana oleville naisille ja lapsille sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettamiseksi. 

Bangladesh: sitoutuu lisäämään naisten osallistumista ICT-alalla 25 prosenttiin vuoteen 2026 mennessä ja 50 prosenttiin vuoteen 2041 mennessä. 

Open Society Foundation: vähintään 100 miljoonaa dollaria viiden vuoden aikana feministisen poliittisen mobilisoinnin ja johtajuuden rahoittamiseen. 

Yhdysvallat: mm. miljardin dollarin investointi naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen tähtääviin ohjelmiin ja 175 miljoonaa dollaria sukupuoleen perustuvan väkivallan estämiseen ja torjumiseen maailmanlaajuisesti. 

Raise Your Voice Saint Lucia: Karibian kansalaisjärjestöt tekevät yhteistyötä ajaakseen LGBTQI + -yhteisön tunnustamista sekä estääkseen heihin kohdistuvaa syrjintää ja väkivaltaa. 

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin käynnistämä viisivuotinen Generation Equality -kampanja edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia niillä osa-alueilla, joilla kehitys on ollut kansainvälisesti erityisen hidasta. Maailmanlaajuinen kampanja sitouttaa osallistujiaan kunnianhimoisiin, konkreettisiin ja peruuttamattomiin toimiin tasa-arvon puolesta.