Kansainvälinen demokratiapäivä 15.9.

Kansainvälistä demokratiapäivää vietetään 15. syyskuuta. Demokraattisia ja rauhanomaisia yhteiskuntia ei voida saavuttaa, jos naiset jätetään yhteiskunnallisen päätöksenteon ulkopuolelle. Demokratia ja naisten oikeudet kulkevat käsi kädessä.

Naiset ovat edelleen aliedustettuina politiikassa ja päätöksentekoelimissä ympäri maailman. Maailman kansanedustajista vain 23,4 % on naisia, ja globaalilla tasolla naisia on johtotehtävissä alle kolmasosa.

Edelleen naisten oikeuksia ja kehoa koskevia lakeja säädetään parlamenteissa pääosin miesten voimin.

Naisten yhtäläinen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon on oikeus, mutta myös edellytys rauhanomaisten ja kestävien yhteiskuntien rakentamiseksi.

Tämän vuoden demokratiapäivän teemana on demokratia ja konfliktien ennaltaehkäisy. Teemalla kiinnitetään huomiota siihen, että ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavat demokraattiset instituutiot ovat rauhan ja vakauden perusta.

UN Women työskentelee ympäri maailman, jotta naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon, vaikuttaa ja toimia johtotehtävissä. UN Women tekee työtä yhdessä valtioiden kanssa, jotta naisia syrjivät lait kumotaan ja naisiin ja tyttöihin kohdistuvista haitallisista asenteista päästään eroon.

 

”Minulle sanottiin, että nainen ei voi asettua ehdolle vaaleissa. Minulle sanottiin myös, että leski nainen ei voi olla kunnanjohtaja. Olen osoittanut kaikkien olleen väärässä.”

Coumba Diaw, kunnanjohtaja, Senegal

”On tärkeää vaikuttaa yhteisön mielipiteeseen ja osoittaa, että naiset eivät ole ainoastaan vaimoja ja äitejä vaan kyvykkäitä johtamaan kaikilla tasoilla.”

Barbara Garma Soares, kylänjohtaja, Itä-Timor

”Johdin puhetta suurimmassa osassa täysistunnoista, joissa käsiteltiin Tunisian uutta perustuslakia. Olin ensimmäistä kertaa politiikassa ja päädyin kirjoittamaan perustuslakia!”

Mehrezia Maïza Labidi, poliitikko, Tunisia

Työmme johtaa tuloksiin

Viisi rohkeaa naista kunnallispolitiikassa

Moldovalainen kunnanvaltuutettu Pelaghia Traci muutti kyläläisten kanssa laittoman kaatopaikan metsäksi. Palestiinalainen Raja Shahwan auttaa naisia osallistumaan paikallishallintoon.

 

Jordanian parlamentti kumosi naisia syrjivän raiskauslain

Jordanian parlamentti teki elokuussa 2017 historiallisen päätöksen ja kumosi naisia syrjivän raiskauslain, jota vastaan naisten oikeuksien puolustajat ovat kampanjoineet vuosia.

Naiset pyrkivät eteenpäin Kenian vaaleissa

Keniassa on viime vuosina tapahtunut paljon muutoksia niin vaaliprosessissa ja uuden perustuslain tekstissä kuin äänestäjien asenteissakin. Tasa-arvoasioista ollaan nyt tietoisempia kuin kymmenen vuotta sitten.

Rauhan ja sovinnon puolesta

Naisten oikeuksiin ja osallistumismahdollisuuksiin investoiminen on yksi tehokas keino estää sotia ja rakentaa rauhaa. Kolme rohkeaa naista kertoo omasta työstään ääriliikkeiden kasvun lopettamiseksi ja rauhan saavuttamiseksi.

(Kuvat: Assemblée des Représentants du Peuple, UN Women/Assane Gueye, UN Women/Corinne Roberts, UN Women/Ryan Brown)