Viisi rohkeaa naista kunnallispolitiikassa

100 vuotta täyttävä Suomi on aina ollut naisten ja miesten yhtäläisten poliittisten oikeksien edelläkävijä. Naisten osuus kansanedustajista ja ministereistä on Pohjoismaissa maailman huippua, mutta Suomessa on viime aikoina otettu myös takapakkia.

Maailmalla naisten nousu poliittisiksi päätöksentekijöiksi junnaa paikallaan. Nykytahdilla kestää vuoteen 2065 asti, ennen kuin tasa-arvo päätöksenteossa saavutetaan.

Suomessa järjestetään kunnallisvaalit sunnuntaina 9.4. Sen kunniaksi esittelemme viisi rohkeaa naista, jotka UN Womenin tuella raivaavat tietä naisten tasa-arvoiselle osallistumiselle päätöksentekoon eri puolilla maailmaa. Muista käyttää äänioikeuttasi!

.

Kaatopaikan tilalle vaahterametsä

Taraclian kylä 51 kilometrin päässä Moldovan pääkaupungista Chiṣinằusta kärsi laittoman kaatopaikan terveyshaitoista ja pahasta hajusta. Nyt kaatopaikan tilalla on pieni metsä ja paljon raikasta ilmaa.

Kunnanvaltuutettu Pelaghia Traci tarttui toimeen, koska hän piti kaatopaikkaa ihmisten terveydelle haitallisena ekologisena pommina. Ensimmäisen kauden valtuutettuna Pelaghia osallistui UN Womenin tukemaan naispoliitikkojen mentorointiohjelmaan, jossa hän kehitti ongelmanratkaisukykyjään ja yhteisön osallistamista.

”Rohkaisimme ihmisiä toimimaan yhdessä, koska taloudellisten resurssien puute ei saisi olla esteenä. Puhdistimme kaksi hehtaaria maata ja teimme hedelmällisestä maasta alustan puiden istutukselle. Kaksi kuukautta myöhemmin 2000 tervettä puuta korvasi kaatopaikan”, Pelaghia kertoo.

Pelaghian aloite sai Taraclian kylän kehittämään yhteisön jätehuoltoa. Paikalliset asukkaat ovat kiitollisia metsästä, joka paransi heidän elämäänsä.

.

Naisten täytyy vaatia oikeuksiaan

Palestiinalainen Raja Shahwan on osallistunut UN Womenin Spring Forward for Women -ohjelmaan, joka edistää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien naisten osallistumista julkiseen elämään arabimaissa.

Hän on neljän vuoden ajan työskennellyt Islamic Relief -järjestön terveyskouluttajana ja on lisäksi Gazan naisten paikalliskomitean aktiivinen jäsen. Komitea auttaa naisia osallistumaan paikallishallintoon ja yhteisön elämään.

”Teen vapaaehtoistöitä siellä kaksi-kolme kertaa viikossa, koulutan naisia lisätäkseni heidän tietoaan ja johtajuustaitojaan. Me autamme heitä ratkaisemaan kaikenlaisia ongelmia perintöasioista palveluiden hakemiseen väkivaltatilanteissa.”

Aktivistin mielestä suurin este naisten osallistumiselle Palestiinassa on, että naiset eivät edes tiedä oikeuksistaan.

”Tietoisuus oikeuksista on ensimmäinen askel. Toinen este ovat yhteiskunnan – perheiden ja miesten – asenteet. Naisista sanotaan, että he eivät osaa tehdä rationaalisia päätöksiä, koska heillä on pehmeä sydän.”

Raja Shahwan aikoo osallistua seuraaviin kunnallisvaaleihin, koska uskoo omaan asiantuntemukseensa ja tahtoonsa muuttaa yhteiskuntaa parempaan suuntaan.

”Neuvoni naisille on: et voi odottaa kenenkään antavan sinulle oikeuksia. Naisten täytyy ottaa aloite käsiinsä ja vaatia oikeuksiaan.”

.

Irti lamaannuttavasta pelosta

lucia-del-socorro-basante

Lucía del Socorro Basante on juristi ja ainoa nainen Paston kunnanvaltuustossa Kolumbiassa. Hänet valittiin tehtäväänsä lokakuussa 2015, mutta ehdolle lähteminen vaati rohkeutta.

“Huolimatta kaikista työvuosistani juristina minua pelotti lähteä ehdokkaaksi. Pelko lamaannuttaa. Pelko siitä, että miespuoliset valtuutetut korottavat äänensä, pelko omasta epäpätevyydestä, siitä että astuu miesten alueelle”, hän kertoo.

“Meiltä vaaditaan enemmän ja meitä on vähemmän, koska meillä on vähemmän mahdollisuuksia. Machismon painon tuntee minä tunnen sen!”

UN Womenin johtajuuskoulutus antoi Lucía del Socorro Basantelle rohkeutta lähteä politiikkaan. Nyt hän ajaa naisille 30 prosentin kiintiötä päätöksentekoelimiin, koska ilman niitä naiset eivät saavuta asemia päätöksenteossa. Mutta mikä naisia sitten estää osallistumasta?

“Pelko ja pinttynyt käsitys siitä, että heillä yksin on täysi vastuu kodista – niin kuin meillä ei muka olisi puolisoita. Nämä kaikki ovat ennakkokäsityksiä, jotka voidaan murtaa!”

.

Ensimmäinen romaninainen valtuustossa

laura-bosnea

Moldovan kunnanvaltuustoihin valittiin vuoden 2015 vaaleissa ensimmäistä kertaa kaksi romaninaista. UN Womenin kampanja- ja johtajuuskoulutuksen avulla ehdokkaaksi lähtenyt Laura Bosnea on paitsi toinen näistä naisista myös koko maan nuorin kunnanvaltuutettu.

“Mieheni mielestä naisen paikka on kotona huolehtimassa kotitöistä ja lapsista. Yritän vakuuttaa hänelle, että minun tarkoitukseni on auttaa heikommassa asemassa olevia ja taistella oikeuden puolesta”, hän sanoo.

Työ on tuottanut tulosta jo lyhyessä ajassa.

“Sen jälkeen kun minusta tuli valtuutettu, 79 romanilasta on rekisteröity kouluihin. Romanien asuttamilla kaduilla on nyt valaistus ja roskapöntöt. Voidaan ajatella, että nämä ovat vähäisiä saavutuksia, mutta olen taistellut kovasti niiden eteen.”

.

Naisilla on yhtäläiset oikeudet

stella

Stella Cosmas Chetto pyrkii eteenpäin Tansanian paikallispolitiikassa. Ura ei ole ollut helppo. Aluksi hän ei saanut tukea omalta puolisoltaan, jonka mielestä päätöksenteko on miesten juttu. Viime vuonna kilpaileva miesehdokas kehotti kannattajiaan raiskaamaan naisen, jos hänet nähdään kampanjoimassa ovelta ovelle.

UN Women tukee naisten poliittista osallistumista Tansaniassa. Koska Stella Cosmas Chetto ei ole saanut mistään kampanjarahaa, hän kiertää ihmisten kodeissa puhumassa erityisesti naisille ja nuorille.

”Aion jatkaa, kunnes voitan vaalit”, päättäväinen nainen sanoo.

”Haluan miesten tietävän, että naisilla on yhtäläinen oikeus osallistua elämään ja päätöksentekoon.”