Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen on vielä vuosisatojen päässä, varoittaa YK uudessa raportissaan

Tue UN Womenin työtä tasa-arvon puolesta

Useat maailmanlaajuiset kriisit ja naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin kohdistuvat takaiskut pahentavat sukupuolten välisiä eroja.

Nykyisellä tahdilla voi kestää lähes 300 vuotta, ennen kuin sukupuolten välinen tasa-arvo saavutetaan, todetaan raportissa “Progress on the Sustainable Development Goals (SDG): The Gender Snapshot 2022”, jossa tarkastellaan kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen saavutettua edistystä. Maailmanlaajuiset haasteet, kuten koronapandemia ja sen jälkiseuraukset, väkivaltaiset konfliktit, ilmastonmuutos sekä naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin kohdistuvat vastaiskut pahentavat sukupuolten välisiä eroja entisestään. UN Womenin ja YK:n pääsihteeristön taloudellisten- ja sosiaalisten asiain osaston (UN DESA) julkaisemassa uudessa raportissa korostetaan, että nykyisellä tahdilla sukupuolten tasa-arvon saavuttamista koskevaa viidettä kestävän kehityksen tavoitetta ei saavuteta vuoteen 2030 mennessä.

UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous sanoi: “Tämä on käännekohta naisten oikeuksille ja sukupuolten tasa-arvolle. On ensiarvoisen tärkeää, että panostamme nyt naisiin ja tyttöihin, jotta edistystä voidaan vauhdittaa. Data osoittaa, että heidän elämässä on tapahtunut kiistattomia takaiskuja, joita maailmanlaajuiset kriisit ovat pahentaneet – tuloissa, turvallisuudessa, koulutuksessa ja terveydenhuollossa. Mitä kauemmin tämän suuntauksen kääntäminen kestää, sitä enemmän se maksaa meille kaikille.”

“Maailmanlaajuiset kriisit vaarantavat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen, ja ne vaikuttavat suhteettomasti maailman haavoittuvimpiin väestöryhmiin, erityisesti naisiin ja tyttöihin.” “Sukupuolten tasa-arvo on kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen perusta, ja sen pitäisi olla keskeisellä sijalla, kun rakennetaan parempaa yhteiskuntaa.”, totesi YK:n DESA:n apulaispääsihteeri Maria-Francesca Spatolisano, joka vastaa toimintalinjojen koordinoinnista ja virastojen välisistä asioista.

 

 

Maailmassa on yhä oikeusjärjestelmiä, joissa ei kielletä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, joissa ei suojella naisten oikeuksia avioliitossa ja perheessä ja esimerkiksi evätään naisilta oikeus siirtää kansalaisuutensa lapsilleen tai oikeus periä, joissa naisille ei anneta samapalkkaisuutta ja -etuuksia työssä, eikä taata yhtäläisiä oikeuksia maan omistamiseen ja hallintaan. Ilman nopeita toimia, nämä oikeusjärjestelmät voivat jatkaa toimintaansa nykyisellään sukupolvien yli.

Raportissa arvioidaan, että nykyisellä tahdilla kestää jopa 286 vuotta korjata oikeussuojan puutteita ja poistaa syrjiviä lakeja, 140 vuotta ennen kuin naiset ovat tasavertaisesti edustettuina valta- ja johtotehtävissä työpaikoilla ja vähintään 40 vuotta ennen kuin naiset ovat tasavertaisesti edustettuina kansallisissa parlamenteissa. Jotta lapsiavioliitot voitaisiin poistaa vuoteen 2030 mennessä, edistyksen on oltava 17 kertaa nopeampaa kuin viime vuosikymmenen aikana, ja köyhimpien maaseutukotitalouksien ja konfliktialueiden tyttöjen odotetaan kärsivän eniten.

Raportissa todetaan myös, että köyhyyden vähenemisessä on tapahtunut huolestuttava käänne, ja hintojen nousu todennäköisesti pahentaa tätä suuntausta. Vuoden 2022 loppuun mennessä noin 383 miljoonaa naista ja tyttöä elää äärimmäisessä köyhyydessä (alle 1,90 dollarilla päivässä), kun vastaava luku on 368 miljoonaa miestä ja poikaa. Useimmissa osissa maailmaa monilla tulot eivät riitä perustarpeisiin, kuten ruokaan, vaatteisiin ja riittävään suojaan. Jos nykyinen suuntaus jatkuu, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa elää äärimmäisessä köyhyydessä vuoteen 2030 mennessä nykyistä enemmän naisia ja tyttöjä.

Ukrainan miehitys ja siellä käynnissä oleva sota pahentavat entisestään ruoan saannin epävarmuutta ja nälänhätää erityisesti naisten ja lasten keskuudessa, rajoittavat vehnän, lannoitteiden ja polttoaineen saantia ja kiihdyttävät inflaatiota. Vuonna 2021 noin 38 prosenttia sodan koettelemien alueiden naisjohtoisista kotitalouksista kärsi kohtalaisesta tai vakavasta ruokaturvattomuudesta, kun taas miesjohtoisista kotitalouksista vastaava luku oli 20 prosenttia.

Muita raportissa esiin tuotuja tilastoja:

  • Vuonna 2020 koulujen ja päiväkotien sulkemiset edellyttivät 672 miljardia tuntia lisää palkatonta lastenhoitoa maailmanlaajuisesti. Jos oletetaan, että sukupuolten välinen jako hoitotyössä pysyy samana kuin ennen pandemiaa, naiset olisivat hoitaneet näistä tunneista 512 miljardia tuntia.
  • Maailmanlaajuisesti naiset menettivät arviolta 800 miljardin Yhdysvaltain dollarin tulot vuonna 2020 pandemian vuoksi, ja vaikka tilanne on elpynyt, heidän osallistumisensa työmarkkinoille ennustetaan olevan vuonna 2022 alhaisempi kuin ennen pandemiaa (50,8 prosenttia, kun se oli 51,8 prosenttia vuonna 2019).
  • Pakkosiirrettyjä naisia ja tyttöjä on nyt enemmän kuin koskaan aiemmin: noin 44 miljoonaa naista ja tyttöä vuoden 2021 loppuun mennessä.
  • Nykyään yli 1,2 miljardia hedelmällisessä iässä olevaa (15-49-vuotiasta) naista ja tyttöä asuu maissa ja alueilla, joissa turvallisen abortin saantia on joiltain osin rajoitettu.

YK:n yleiskokouksen yhteydessä järjestettävän Transforming Education Summit -huippukokouksen alla raportissa huomautetaan, että vaikka tyttöjen yleissivistävä koulutus ei yksinään riitäkään, se parantaisi näitä näkymiä huomattavasti. Jokainen lisäkouluvuosi voi lisätä tyttöjen ansioita aikuisena jopa 20 prosenttia, mikä vaikuttaa myös köyhyyden vähentämiseen, parempaan äitien terveyteen, alhaisempaan lapsikuolleisuuteen, HIV:n ehkäisyyn ja naisiin kohdistuvan väkivallan vähenemiseen.

Raportti osoittaa, että yhteistyö, kumppanuudet ja investoinnit sukupuolten tasa-arvoa koskevaan toimintaohjelmaan, myös lisäämällä globaalia ja kansallista rahoitusta, ovat olennaisen tärkeitä, jotta suunta voidaan korjata ja saada sukupuolten tasa-arvo takaisin oikealle tielle.

 

 

Lehdistötiedote on  aluperin julkaistu 7.9.2022, voit lukea sen englanniksi täältä

Voit lukea raportin kokonaisuudessaan englanniksi täältä.

Video raportin julkaisutilaisuudesta on katsottavissa täällä.

Artikkeli  SGD 5 sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi (englanniksi) luettavissa täällä