BLOGI: Oikeus olla online – Generation Equality -nuorten verkkohäirintää vastustava manifesti on julkaistu

Generation Equality -nuortenryhmä on vuonna 2022 keskittynyt sukupuoleen perustuvaan verkkohäirintään ja -väkivaltaan ja tämän laaja-alaisen ongelman kitkemiseen. Nuortenryhmän aiheesta kirjoittama verkkohäirinnän vastainen manifesti on julkaistu ja sitä käsittelevä somekampanja Oikeus olla online starttaa tänään. 

Manifesti sukupuoleen perustuvaa verkkohäirintää vastaan 

15-29-vuotiaista vaikuttajista koostuvan Generation Equality -nuortenryhmän tämän vuoden toiminnan painopisteeksi nousi sukupuoleen perustuva verkkohäirintä ja -väkivalta Suomen tasa-arvositoumuksien pohjalta. Suomi on sitoutunut osana kansainvälistä Generation Equality -kampanjaa kitkemään sukupuolittunutta verkkoväkivaltaa. Tähän sisältyy teknologiasektorin toimijoiden (kuten kasvuyritysten, sosiaalisen median alustojen, suurten teknologiayritysten ja peliteollisuuden) tietoisuuden lisääminen sukupuolittuneesta verkkoväkivallasta ja sitouttaminen ratkaisujen löytämiseen sukupuolittuneen verkkoväkivallan ehkäisemiseen ja kitkemiseen. 

Tästä teemasta ja meidän nuorten ajatuksista kasatun manifestimme tarkoituksena on lisätä tietoisuutta sukupuolittuneesta verkkohäirinnästä sekä tuoda esiin konkreettisia toimia, joita teknologiasektorin toimijoiden täytyy ottaa huomioon kehittääkseen verkkoympäristöä turvallisemmaksi kaikille. Koko manifestimme Oikeus olla online pääsee lukemaan täältä. 

Sukupuolittuneesta verkkohäirinnästä kärsivät kaikenikäiset verkon käyttäjät. Nuorten kokeman verkkohäirinnän määrä kuitenkin korostuu tilastoissa. Lähes puolet suomalaisista tytöistä ja nuorista naisista kohtaa häirintää, kuten ilman suostumusta lähetettyjä seksuaalissävytteisiä viestejä ja kuvia, vainoamista sekä muuta häirintää. Myös netissä pelatessaan nuoret altistuvat häirinnälle. Vähemmistöryhmiin kohdistuvaa häirintää kuten rasistisia, homo- ja transfobisia kommentteja sekä ikään ja ulkonäköön kohdistuvaa haukkumista kohtaa reilusti yli puolet 15–29-vuotiaista pelaajista. 

Sukupuoleen perustuva verkkohäirintä on jatketta reaalimaailmassa tapahtuvalle seksuaaliselle ja sukupuoleen perustuvalle häirinnälle ja syrjinnälle. Ongelman juuretkin johtavat samoihin yhteiskuntamme patriarkaalisiin rakenteisiin. Verkkohäirinnän tarkoitus on usein hiljentää ja häpäistä naisia ja tyttöjä. Erityisesti pelimaailman vahva miespainotteisuus johtaa valtaviin määriin sukupuoleen perustuviin negatiivisiin kommentteihin. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi tämä johtaa myös asiakaskunnan pienenemiseen, kun suuret määrät ihmisistä eivät koe pelimaailmaa turvalliseksi tilaksi viettää aikaa. 

Teknologiasektorin toimijat ovatkin avainasemassa verkkohäirinnän kitkemisessä. Manifestissa nostetaan esiin yhdeksän konkreettista askelta, joiden avulla teknologiasektorin toimijat voivat tehdä omat nettialustansa turvallisemmaksi kaiken sukupuolisille käyttäjille.  

Mielestämme teknologiasektorin toimijoiden tulisi: 

  1. Lisätä työntekijöiden tietoisuutta sukupuoleen perustuvasta verkkohäirinnästä
  2. Laatia toimintaohjeet sukupuoleen perustuvan verkkohäirinnän kitkemiseen
  3. Huomioida verkkohäirintä työntekijöiden someohjeissa
  4. Kampanjoida verkkohäirintää vastaan
  5.  Kehittää uusia innovaatioita verkkohäirinnän kitkemiseksi osana liiketoimintaansa
  6.  Kehittää digialustojen moderointia
  7.  Tarjota tukea verkkohäirintää kokeneille ja torjua häirintää somealustoilla
  8.  Kehittää reilun pelin servereitä
  9.  Vaikuttaa lainsäädäntöön ja käytäntöihin verkkohäirinnän kitkemiseksi

+ Tehdä oma Generation Equality -sitoumuksensa verkkohäirintää vastaan. 

Jokaista kohtaa avataan tarkemmin manifestissa. Myös teknologiasektorin toimijoiden työntekijöiden moninaisuus on tärkeä osa inklusiivisemman kulttuurin luomisessa sekä työpaikalla että verkossa. 

Oikeus Olla Online -kampanja 

Oikeus Olla Online -kampanjamme jatkaa manifestimme teemoista. Kampanjamme tavoitteena on inspiroida teknologiasektorin toimijoita sitoutumaan verkkohäirinnän ehkäisemiseen ja kitkemiseen osallistumalla UN Womenin kansainvälisiin Oransseihin päiviin. Oranssit päivät on 25.11.-10.12. järjestettävä maailmanlaajuinen kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Kampanjaan voi osallistua esimerkiksi värjäämällä sosiaalisen median kanavat oransseiksi. Oranssi väri symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus. 

Kampanjassamme jaamme tietoa sukupuoleen perustuvasta verkkohäirinnästä ja -väkivallasta, sen eri muodoista ja siitä, miten tunnistaa niitä. Lisäksi kampanja antaa ohjeita sukupuoleen perustuvaan verkkoväkivaltaan puuttumiseen ja kannusta osallistumaan keskusteluun aiheen ympärillä.  

Kampanjaa pääsee seuraamaan niin Instagramissa @generationequalitynuoret kuin Tiktokissakin @plansuomi. Kampanja kestää kuukauden, jonka aikana tullaan käsittelemään teemoja, kuten lainsäädäntö ja tuen saaminen. 

Mikä on Generation Equality -nuortenryhmä? 

Generation Equality on UN Womenin kansainvälinen kampanja, jonka tavoitteena on edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia osa-alueilla, joilla tasa-arvon kehitys on ollut erityisen hidasta. Tämä viisivuotinen kampanja lähti käyntiin vuonna 2021 ja se sitouttaa erilaisia toimijoita, kuten valtioita, yrityksiä ja järjestöjä konkreettisiin ja kunnianhimoisiin toimiin tasa-arvon edistämiseksi. Suomen valtio johtaa teknologia ja tasa-arvo -toimintaryhmää ja Suomi tukee Generation Equality -kampanjan tasa-arvotavoitteita yhteensä noin 150 miljoonalla eurolla. Toimintaryhmä keskittyy teknologian ja innovaatioiden hyödyntämiseen tasa-arvon edistämiseksi. 

Generation Equality -nuortenryhmä on UN Women Suomen ja Plan International Suomen koordinoima 15–29-vuotiaista nuorista koostuva ryhmä. Toimintamme keskiössä on nuorten äänien kuuluville tuominen päättäjille tasa-arvokysymyksissä sekä Generation Equalitykampanjan edistäminen sekä Suomessa että kansainvälisesti. Suomen merkittävä rooli teknologia-alan tasa-arvon kehittämisessä ohjaa myös Suomen nuortenryhmän toimintaa, ja yksi keskeisistä tavoitteistamme on jakaa teknologiasektorin toimijoille nuorten näkökulmaa siitä, millä konkreettisilla keinoilla tasa-arvoa voitaisiin lisätä. Ryhmällämme onkin edustaja ulkoministeriön fasilitoimassa Generation Equality -sparrausryhmässä, johon kuuluu eri yhteiskunnan alojen toimijoita teknologiaan ja tasa-arvoon liittyen. 

Generation Equality -nuorten ryhmä koostuu moninaisista nuorista, jotka asuvat ympäri Suomea. Kaikkia meitä yhdistää kiinnostus tasa-arvon kehittämiseen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Ryhmä on ollut toiminnassa alkusyksystä 2021 ja sen toimintaa johtaa meistä nuorista koostuva ydinryhmä. Mikäli ryhmämme toiminta tulevaisuudessakin kiinnosta, voi Instagram-tiliämme seurata täältä.

Ella Cancara, Generation Equality -nuortenryhmän jäsen

Lue Generation Equality -nuorten manifesti suomeksi tai englanniksi.

Joukko nuoria seisoo rappusilla ja poseeraa kameralle
Generation Equality -nuortenryhmä koostuu 15-29-vuotiaista moninaisista tasa-arvosta, teknologiasta ja vaikuttamisesta kiinnostuneista nuorista.