”Teknologia antaa peilin omiin ennakkoluuloihimme”

Hanna Hagström kehittää tekoälyyn liittyvää liiketoimintaa Reaktorilla ja on viestinnällinen edustaja suositulla Elements of AI -kurssilla. Elements of AI on Reaktorin ja Helsingin yliopiston yhdessä kehittämä, lukuisia palkintoja voittanut verkkokurssi tekoälystä.

Miksi meidän tulee puhua tekoälystä ja tasa-arvosta?

Kun suunnittelimme Elements of AI -kurssia yliopiston kanssa, kaiken htökohtana olivat yhteiset arvot. Meille oli selvää, että tekoäly tulee muuttamaan yhteiskuntaa ja että tällä hetkellä ymmärrys tekoälystä on jakautunut epätasa-arvoisesti. Miten saisimme jaettua tietoa tekoälystä niin, että se tavoittaisi ja olisi helposti lähestyttävää aivan kaikille? Kun jotain ei ymmärretä, siihen saattaa liittyä pelkoa. Betatestauksissa Elements of AI -kurssilla ihmiset kertoivat vahvasta tahdostaan ymmärtää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Demokratian kannalta onkin olennaista, että kaikilla on perustiedot tekoälystä ja ettei päätöksenteko perustu joskus mediassa näkyviin raflaaviin uhkakuviin vaikkapa tekoälyn ylivallasta.

On olennaista, ettei päätöksenteko perustu uhkakuviin vaikkapa tekoälyn ylivallasta.

Seuraamme tarkasti kurssin sukupuolijakaumaa ja iloinen uutinen on se, että kurssin tehneistä lähes 40 prosenttia on naisia, ja muutenkin se on tavoittanut ihmisiä hyvin erilaisista taustoista. Digitalisaation aika korostaa yhteistyön merkitystä: kukaan ei voi yksin tietää ja ymmärtää kaikkea. Tarvitaan arvopohjaisia keskusteluja tekoälystä.

Miten teknologia voi edistää tasa-arvon toteutumista? Voiko teknologiasta olla haittaa?

Tekoälyteknologia antaa peilin omiiin ennakkoluuloihimme kun se automatisoi päätöksentekoa ja tuo vinoutuneet päätöksentekomme näkyville. Luulemme olevamme objektiivisia, mutta emmehän me ole. Olen optimisti ja uskon, että tällaisen peilin tarjoaminen johtaa pidemmällä aikavälillä hyvään itsetietoisuuteen. Teknologian avulla dataa analysoidaan hyvin mekaanisesti, eikä teknologia tuo kokonaisuutta tai kontekstia esille, mutta juuri tämän takia voimme todentaa erilaisia tasa-arvovinoumia. Tällainen faktapohjainen lähestymistapa mahdollistaa lisäksi ehkä rauhallisemman keskustelun tasa-arvosta, vaikka se olisi henkilökohtaisesti tärkeä asia. Konetta vastaan on myös aika turha inttää.  

Teknologia peilinä saattaa toisintaa heikkouksiamme ja syrjiviä ajatusrakenteitamme. Amazon poisti syrjivän tekoälyyn pohjautuvan rekrytointityökalunsa viime vuonna, mutta kuinka monia vinoumia jää huomaamatta tai välinpitämättömyyden vuoksi poistamatta?

 

Konetta vastaan on aika turha inttää.

Tarvitsisimme näkyviä naisesikuvia myös teknologia-alalle. Olin itse todella innostunut tietokoneista ja ohjelmoinnista jo lapsena. En nähnyt ympärilläni yhtään naista, joka olisi valinnut opiskella teknistä alaa, eikä se juolahtanut itsellenikään mieleen kuin vasta myöhemmin. Jotain systemaattista on siinä, mihin tyttöjen ja poikien kiinnostuksen kohteet ohjautuvat, vaikka toki on yksilöllisiä poikkeuksiaOlisi hienoa sparrailla alallani enemmän myös naisten kanssa, mutta meitä on teknologian parissa yhä todella vähän. 

Mitä haluaisit sanoa naisille ja tytöille, jotka pohtivat uraa teknologia-alalla? 

Kaikki on mahdollista, ihan kaikki mitä keksit on mahdollista! Ä lannistu. Virheitä ja epäonnistumisia tulee aina ja ne opettavat reflektoimaan. Jos onnistuisi heti, jäisi olennaisia osia oppimisesta kokematta. 

Naisille on paljon tilaa tällä alalla. Paljon puhutaan teknologia-alan haasteista, mutta samalla naisilla on tällä hetkellä myös paljon mahdollisuuksia. Erottautumisella saat oven aina auki kerran melkeinpä mihin yritykseen hyvänsä. Käytä se hyvin.

Haastattelusarjassa kuullaan asiantuntijoiden näkökulmia siitä, miten teknologia ja tasa-arvo liittyvät toisiinsa. Muita haastatteluja: aivotutkija Minna Huotilainen, elokuvaohjaaja Iiris Härmä, lastenkirjailija ja teknologia-alan vaikuttaja Linda Liukas, avaruusfyysikko Minna Palmroth, tekoälyasiantuntija Kriti Sharma. Haastattelusarja toteutetaan osana Suomen UN Womenin viestintähanketta Innovoiden kohti tasa-arvoa.