CSW61: Naiset muuttuvassa työelämässä

YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan kokous (CSW61) pidetään New Yorkissa 13.–24.3. Kokouksen pääteemana on naisten taloudellinen voimaannuttaminen muuttuvassa työelämässä.

CSW-kokoukseen osallistuu tuhansia hallitusten, naisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia ympäri maailmaa – myös Suomesta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteena on osallistava, kestävä talouskasvu, joka luo työpaikkoja ja hyödyttää kaikkia. Se ei vahingoita ympäristöä ja käyttää luonnonvaroja järkevästi, jotta niitä riittää myös tuleville sukupolville.

Monille ihmisille työllistyminen tarjoaa väylän taloudelliseen hyvinvointiin. Osallistavassa taloudessa kunnollinen työ tarkoittaa elämiseen riittävää palkkaa, työturvallisuutta ja suojelua syrjintää vastaan.

Edistystä on tapahtunut. Kaksikymmentä vuotta sitten 40 % naisista kävi palkkatyössä; tänään luku on 48 %. Mutta edelleenkin naiset kautta maailman ansaitsevat miehiä vähemmän. Sukupuoliin liittyvät stereotypiat määrittelevät usein ”naisten työt”, ja saattavat johtaa naiset huonompiin työtehtäviin.

Mahdollisuus työhön ja omiin tuloihin mullistaa naisen elämän. Kun naiset saavuttavat taloudellisen itsenäisyyden, he pystyvät paremmin tekemään päätöksiä myös ihmisarvostaan, turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan.Millään maalla ei ole varaa jättää väestön toisen puoliskon kykyjä ja osaamista hyödyntämättä.

Uusien toimeentulomahdollisuuksien avaaminen naisille hyödyttää kaikkia. Se on tehokkain tapa vähentää nälkää ja köyhyyttä. Perheet, yhteisöt ja koko yhteiskunta voivat paremmin.

Naisia syrjivät lait kumoon

Yli 90 % maista rajoittaa naisten oikeuksia yrittäjyyteen ja työntekoon lainsäädännöllä. 18 maassa aviomiehellä on oikeus kieltää työnteko puolisoltaan.

 

 

 

 

Palkaton työ uusjakoon

Naiset tekevät maailmanlaajuisesti 2,5 kertaa niin paljon palkatonta koti- ja hoivatyötä kuin miehet. Palkattoman työn arvo on 10-39 % bruttokansantuotteesta

 

 

 

 

Sama palkka samasta työstä

Naisen palkkaeuro samanarvoisesta työstä on maailmanlaajuisesti 77 senttiä. Kuilu palkkojen välillä on isompi, jos naisella on lapsia.

 

 

 

 

Oikeus järjestäytyä

Naisten järjestäytyminen voi parantaa työoloja ja kaventaa palkkaeroja. Iso-Britanniassa ammattiliittoihin kuuluvat naiset ansaitsevat 30 % enemmän.

 

 

 

 

Naisten epävirallinen työ

Naisilta puuttuu työsuojelu ja sosiaaliturva, koska he työskentelevät harmaassa taloudessa: Etelä-Aasiassa 95 %, Latinalaisessa Amerikassa 59 %.

 

 

 

 

Uralla ylöspäin!

Jos naisten ja miesten asema työmarkkinoilla olisi tasa-arvoinen, globaali bruttokansantuote voisi kasvaa 26 % vuoteen 2025 mennessä.

 

Työmme johtaa tuloksiin

Vietnamin siirtotyöläisnaiset oppivat tuntemaan oikeutensa.
Vietnamin siirtotyöläisnaiset oppivat tuntemaan oikeutensa

Kaupungistumisen ja teollistumisen myötä muuttoaalto maaseudulta kaupunkeihin on kiihtynyt Vietnamissa.

Haluan ansaita oman elantoni!

Anisa Marama, 79, on myynyt Fidžin pääkaupungin Suvan torilla 60 vuoden ajan.

Maasai-naiset saavat oikeuden maahan ja toimeentuloon Tansaniassa.
Omat tulot mullistavat maasai-naisten elämän

Monet maasai-naiset eivät olleet kertaakaan poistuneet omasta kotikylästään.

Eisha toi sähkövalon syrjäkylään

Eisha Mohammed riipi ennen niukan elannon kokoon raskailla peltotöillä, mutta nyt hän on aurinkoenergian asiantuntija.