Enemmän tyttöjä koulussa, enemmän naisia ministereinä ja vähemmän lapsiavioliittoja – YK:n tasa-arvojärjestö UN Women täyttää 10 vuotta ja siksi nämä 10 tasa-arvosaavutusta on syytä nostaa esille

Lahjoita ja tue naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista myös seuraavat kymmenen vuotta!

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women täytti 10 vuotta torstaina 2. heinäkuuta 2020.

Merkkipäivän kunniaksi UN Women Suomi nostaa esiin 10 tasa-arvosaavutusta, jotka eivät olisi mahdollisia ilman pitkäaikaista ja sitoutunutta työtä tyttöjen ja naisten oikeuksien saavuttamiseksi:

1. Enemmän tyttöjä koulussa kuin koskaan aiemmin! Tytöt saavat nyt maailmanlaajuisesti keskimäärin 12 vuotta koulutusta, kun vuonna 1970 luku oli vain 6,7 vuotta. Suurin edistys on tapahtunut maailman vähiten kehittyneissä maissa, joissa koulutusvuodet ovat nousseet 2,8 vuodesta jopa 8,9 vuoteen. Tasa-arvo ei ole kuitenkaan valmis niin kauan kun kaikilla tytöillä ei ole mahdollisuutta käydä koulua. (UNESCO)

2. Viime vuosikymmenen aikana lapsiavioliittojen määrä on laskenut niin, että nyt yksi viidestä maailman tytöstä joutuu lapsiavioliittoon. Lapsiavioliitto on järkyttävä ihmisoikeusrikkomus, jonka seurauksena lapset menettävät usein oikeuden koulunkäyntiin, terveyteen ja tulevaisuuteen. UN Womenin työn johdosta tuhansia lapsiavioliittoja on mitätöity ja kielletty, ja lapset ovat päässeet takaisin kouluun! (UNICEF)

3. Naispuolisten ministereiden osuus on maailmanlaajuisesti tällä hetkellä kaikkien aikojen korkein: 21,3 prosenttia kaikista maailman ministereistä on naisia! Vuonna 2021 kymmenessä maassa maata johtaa nainen ja 13 maassa nainen johtaa hallitusta. Vuosien 2005–2020 välillä naisten osuus kansallisissa parlamenteissa on noussut 16.5 prosentista 25.6 prosenttiin.(UN Women, UN WomenWorld Bank)

4. Naisten (15-vuotiaat ja yli) lukutaito on noussut 8 prosenttia vuodesta 2000. Naisten lukutaidolla on suuri merkitys yksilön, perheen ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Lukutaito edistää lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin, naisten toimeentuloa ja omavaraisuutta sekä naisten yhteiskunnallista osallistumista. (World Bank, UNESCO)

5. Jo 31 maata on hyväksynyt saman sukupuolen avioliitot. Sveitsissä saman sukupuolen avioliitot hyväksyttiin syyskuussa 2021 ja lakimuutos tulee voimaan heinäkuussa 2022. Viimeisimpinä saman sukupuolen avioliitot hyväksyttiin Chilessä joulukuussa 2021. YK:n jäsenvaltioissa 57 prosentilla maista on lakeja, jotka tarjoavat suojelua sukupuoliseen suuntautumiseen perustavalta syrjinnältä ja 77 prosentilla maista on lakeja, jotka suojaavat seksuaaliseen suuntautumiseen perustavalta syrjinnältä työpaikoilla. Kuitenkin, 34 prosentilla maista on säännöksiä, jotka rajoittavat oikeutta sananvapauteen LGBTQ+ asioissa, ja yhdellä viidestä maista on lakeja, jotka kieltävät seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvien organisaatioiden rekisteröinnin tai toiminnan. Vieläkin 70 maassa homoseksuaalisuus on rikos ja 12 maata tuomitsee sen kuolemaan. (Reuters, NBC News, Forbes)

6. Noin 50 % maailman työikäisistä naisista käy töissä. Naisten työllisyys ja yhteiskunnallinen osallistuminen ovatkasvaneet viime vuosikymmenten aikana. Monissa maissa naisten työllisyys on ollut yleisesti nousussa. Sijoittaminen naisten taloudellisiin vaikutusmahdollisuuksiin edistää sukupuolten tasa-arvoa, köyhyyden poistamista sekä osallistavaa talouskasvua. Sukupuolten tasa-arvolla on merkittävä rooli kestävän kehityksen ja talouksien kehityksen edistämisessä. (STM, UN Women, Our World in Data)

7. YK:n tukemista rauhanprosesseista 67 prosenttia sisälsi viittauksen naisiin, rauhaan ja turvallisuuteen toteuttaen näin 1325-päätöslauselmaa. Kasvu on huimaa verraten vuosiin 1990–2000, jolloin ainoastaan 11 prosenttia rauhansopimuksista sisälsi viittauksen naisiin. (United Nations)

8. Äitiyskuolleisuusaste on laskenut maailmanlaajuisesti 38 prosenttia vuosina 2000–2017. Kaikilla äideillä tulisi olla mahdollisuus raskauden aikaisiin ja synnytyksen jälkeisiin terveyspalveluihin. Äitiyskuolemista 94 % tapahtuu matalan tulotason maissa. Ammattitaitoiset hoitajat ovat tärkeässä roolissa pelastaessaan naisia ja vastasyntyneitä komplikaatioilta. (WHO)

9. Vuoteen 2015 mennessä jo 94 maata tarjosi mahdollisuuden isyysvapaaseen. Isyysvapaa pienentää sukupuolten palkkaeroja ja edistää näin taloudellista tasa-arvoa. Isyysvapaan mahdollisuus tukee naisten perhe- ja työelämän yhdistämistä jakaen kodin- ja lastenhoidon vastuun tasa-arvoisemmin (ILO)

10. Viimeisen 25 vuoden aikana on tehty globaalisti 274 tasa-arvoa edistävää lakimuutosta, kuten Sudanissa keväällä 2020 annettu lakiesitys kieltää tyttöjen sukuelinten silpominen. Uudet lait mm. edistävät palkkatasa-arvon toteutumista ja naisten työolosuhteita. Kahdeksan maata on myös ensimmäistä kertaa säätänyt perheväkivaltaa kriminalisoivia lakeja. Lakimuutosten ansioista miljoonien naisten ja tyttöjen oikeuksia on parannettu, antaen meille miljoonia syitä juhlaan. Työtä tasa-arvon puolesta emme kuitenkaan juhlimiselta lopeta, päinvastoin se antaa meille innostusta nostaa tasa-arvo uudelle tasolle! (UNICEF, World Bank)

PS. Tiesitkö, että YK:n tasa-arvojärjestö syntyi myös suomalaisten ansiosta – Helvi Sipilän perintö elää yhä.

Tasa-arvo vaatii vielä työtä

Hienoista saavutuksista huolimatta UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas muistuttaa, että naisten oikeudet ja tasa-arvo vaativat yhä jatkuvaa työtä.

”Juhlahumun keskellä on tärkeää huomata, ettei tasa-arvo ole edelleenkään valmis, ja työtä sen eteen tarvitaan vielä kaikkialla maailmassa. Tasa-arvon osalta on otettu monessa suhteessa takapakkia, ja taantumukselliset voimat ovat saaneet viime vuosina entistä enemmän jalansijaa. Nyt koronapandemia kärjistää tilannetta entisestään, ja esimerkiksi lapsiavioliittoja- ja sukuelinten silpomista ehkäiseviä ohjelmia on lakkautettu. Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja on suljettu toissijaisina palveluina, ja suunnittelemattomien raskauksien ja vaarallisten aborttien määrät lisääntyvät huomattavasti.”

Haasteista huolimatta Hirsikankaan mukaan on tärkeää muistaa, että sitkeä työ vuosien aikana on tuottanut myös paljon tulosta.

“Halusimmekin juhlavuoden kunniaksi nostaa esille kaiken sen, mitä globaali tasa-arvoliike on jo saanut aikaan. Se motivoi jatkamaan työtä!” Hirsikangas sanoo.

Vuosi 2020 on tasa-arvon supervuosi!

  • YK:n tasa-arvojärjestö UN Women täyttää tänä vuonna 10 vuotta.
  • Yksi naisten oikeuksien merkittävimmistä virstanpylväistä, Pekingin julistus ja toimintaohjelma, täyttää 25 vuotta. Kuuntele UN Women Suomen Generation Equality –podcastista, millaisia muistoja presidentti Tarja Halosella on Pekingistä!
  • Turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus 1325 -päätöslauselman hyväksymisestä on 20 vuotta. Lauselman tavoitteena on suojata naisia ja tyttöjä aseellisissa selkkauksissa ja konflikteissa.
  • YK viettää 75-vuotisjuhliaan 24. Lokakuuta 2020.

Juhli 10-vuotiasta UN Womenia tekemällä lahjoitus!

UN Women edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia ja asemaa globaalisti. Sillä on yli 200 hanketta yli 90 maassa.

UN Women Suomi on YK:n UN Womenin kansallinen komitea. Yhdistys tukee UN Womenin päämääriä keräämällä varoja UN Womenin työhön tekemällä varainhankintaa tukevaa viestintä- ja vaikuttamistyötä.

UN Women on yksi Suomen tärkeimmistä YK-kumppaneista. Keväällä 2020 Suomi tuplasi tukensa UN Womenille 19 miljoonaan euroon: Suomi on näin YK:n tasa-arvojärjestön suurimpia valtiollisia tukijoita. UN Womenin johtokunnan puheenjohtajana toimii suurlähettiläs Jukka Salovaara.

10-vuotispäiviä juhlitaan virtuaalisesti järjestämällä syntymäpäiväkeräys ja kannustamalla ihmisiä lahjoittamaan 10 euroa 10-vuotiaalle! Fyysisiä juhlia ei tänä kesänä voida järjestää koronaviruspandemian vuoksi.

Lahjoitukset voi osoittaa tilille FI62 1270 3000 2089 39!

Voit osoittaa tukesi tasa-arvotyölle ja varmistaa ettei edistysaskeleiden vauhti hiivu! Voit lahjoittaa haluamasi summan Mobilepayssa numeroon 58961 tai lahjoittaa 10 euroa lähettämällä tekstiviestin UNW numeroon 16499. Voit myös lahjoittaa Facebook-keräykseemme klikkaamalla alla olevaa kuvaa!

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahjoita ja tee totta tulevista edistysaskeleista!

 

Artikkeli päivitetty 30.03.2022