Suomesta UN Womenin suurimpia tukijoita: ”pandemialla laajakantoisia seurauksia naisten asemaan eri puolilla maailmaa”

Tue tasa-arvo työtä!

Suomi lähes kaksinkertaisti tukensa YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenille ja kasvatti yleisavustustaan 19 miljoonaan euroonTämä nostaa Suomen yhdeksi suurimmista UN Womenin tukijoista. Joustavalla yleisrahoituksella saavutetaan naiset siellä missä avuntarve on suurin. 

Koronapandemian myötä tuen tarve on erityisen suuri. Kriisillä on laajamittaisia vaikutuksia naisten asemaan ja tasa-arvoon maailmanlaajuisesti. 

Koronakriisistä tulevat kärsimään eniten köyhät ja hauraat valtiot, yhteisöt ja väestöryhmät. Tilanne on tukala naisille, jotka tekevät paljon niin palkallista kuin palkatonta hoivatyötä ja joiden taloudelliset ja yhteiskunnalliset turvaverkot ovat ohuet”, ulkoministeriö uutisoi. 

Pandemiaan liittyvät karanteenit ja ulkonaliikkumiskiellot ovat kärjistäneet esimerkiksi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja vaikeuttaneet siihen puuttumista. YK:n pääsihteeri António Guterres on kehottanut kaikkia hallituksia ympäri maailmaa suojelemaan naisia ja tyttöjä osana koronaviruksen vastaisia toimia ja pysäyttämään väkivallan rajun nousun. Lisäksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä palveluista on karsittu, kun terveydenhuollon resursseja on siirretty koronaviruksen ehkäisyyn ja hoitoon.

Kriisin hoidossa on kiinnitettävä erityistä huomiota naisten terveyteen ja tilanteen sosioekonomisiin vaikutuksiin”

”Suuri huolenaihe on myös se, että kuormittuneet terveydenhoitojärjestelmät eivät pysty tarjoamaan naisille ja tytöille seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja, joille on jatkuvasti suuri tarve”kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sanoo. 

Moni nainen on menettänyt kriisin myötä toimeentulon kokonaan. Ahtaissa ja epävakaissa oloissa naisilla ei ole puolestaan mahdollisuutta kunnon hygieniaan ja suojautua tartunnalta. Skinnari nostaa esiin myös naisten tärkeän roolin pandemian ehkäisyssä ja hoidossa.  

”Naiset vastaavat globaalisti 70 prosentista hoiva-, palvelu- ja siivoustyös ja jatkavat työskentelyä kriisistä huolimatta eri puolilla maailmaa, usein joko matalapalkka-aloilla tai täysin vailla korvausta. Kriisin hoidossa on kiinnitettävä erityistä huomiota naisten terveyteen ja tilanteen sosioekonomisiin vaikutuksiinhän sanoo. 

Yleisrahoitus turvaa työn jatkuvuuden 

UN Women työskentelee pandemian aikana vahvasti naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja varmistaa, että naiset ja tytöt hyötyvät tasapuolisesti kriisinhallintatoimenpiteistä ja humanitaarisesta avusta sekä saavat tarvitsemiaan palveluja. UN Women on yksi Suomen keskeisimmistä YK-yhteistyökumppaneista, ja Suomi on sen suurimpia rahoittajia. 

Nyt kriisin myötä naisten ja tyttöjen tukeminen on entistä tärkeämpää, ja Suomen kaltaisten kumppaneiden ansiosta UN Womenin työ on mahdollista myös maailmanlaajuisen kriisin koetellessa”, UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas sanoo.  

Vuosi 2020 on monella tavalla tasa-arvon merkkivuosi, jonka aikana toimia tasa-arvon edistämiseksi tulisi kiihdyttääYK:n tasa-arvojärjestö UN Women täyttää 10 vuotta, naisten oikeuksia määrittelevä Pekingin julistus ja toimintaohjelma 25 vuotta, naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeva YK:n turvallisuusneuvoston 1325-päätöslauselma 20 vuotta, ja myös YK viettää 75-juhlavuottaan 

Tarvitsemme kaikkia kumppaneitamme ja tukijoitamme, jotta voimme tavoittaa naiset kriisin keskellä ja taata, ettei tasa-arvokehitys hidastu tai pysähdy

Nyt olisi korkea aika nostaa naisten ihmisoikeudet jokaisen tietoisuuteen ja ottasuuria harppauksia tasa-arvon toteutumiseksi vuoteen 2030 mennessä – kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisestiNyt sen sijaan maailmanlaajuisesti kamppaillaanettei jo saavutettu kehitys mene taaksepäin”, Hirsikangas sanoo. 

Koronapandemian vuoksi esimerkiksi naisten asemaa käsittelevä YK-kokous (CSW) jouduttiin pääosin perumaan, ja myös UN Womenin ja Ranskan ja Meksikon hallitusten koollekutsuma Generation Equality Forum, johon myös Suomen on määrä osallistua vahvalla sitoumuksella, on siirretty ensi vuodelle. 

”Olemme kiitollisia Suomelle, että se on tunnistanut valtavan tarpeen lisätä tukea maailman naisille ja työn kriittisyyden erityisesti näin kriisin aikana. Tarvitsemme kaikkia kumppaneitamme ja tukijoitamme, jotta voimme tavoittaa naiset kriisin keskellä ja taata, ettei tasa-arvokehitys hidastu tai pysähdy – vaan kiihtyy edelleen.” 

 Suomi toimii vuonna 2020 myös UN Womenin johtokunnan puheenjohtajana.

Tule mukaan tukemaan naisia kriisin keskellä!

 

Kuva: UN Women/Samir Jung Thapa