YK:n naisten asemaa käsittelevä toimikunta (CSW)

Naisten asemaa käsittelevä toimikunta (Commission on the Status of Women, CSW) on tärkein sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaantumista käsittelevä maailmanlaajuinen elin. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on merkittävässä roolissa tukemassa kaikkea toimikunnan työtä. Myös UN Women Suomi osallistuu vuosittain CSW-kokoukseen.

Mikä CSW?

CSW kokoontuu vuosittain kahdeksi viikoksi New Yorkiin luomaan kansainvälisiä sääntöjä naisten aseman parantamiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi. Lisäksi kokouksella on merkittävä rooli valottaa naisten aseman nykytilaa kaikkialla maailmassa. Istunto tuo yhteen toimijoita jäsenmaiden hallituksista, yksityiseltä sektorilta, YK-järjestöistä ja kansalaisyhteiskunnasta.

YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (Economic and Social Council, ECOSOC) alainen toimikunta perustettiin vuonna 1946. Toimikunnan jäseninä on kerrallaan 45 jäsenvaltiota. UN Women Suomi osallistuu CSW-kokoukseen vuosittain kansalaisjärjestöjen neuvoa antavassa ECOSOC-roolissa.

Jokaisessa istunnossa toimikunta kutsuu koolle valtioiden korkean tason päättäjiä vahvistamaan poliittista sitoutumista sukupuolten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen sekä naisten ja tyttöjen vaikutusvallan lisäämiseen. Istunnoissa seurataan tasa-arvosopimusten, kuten Pekingin sopimuksen ja Kestävän kehityksen tasa-arvotavoitteiden toimeenpanoa. Lisäksi toimikunta käsittelee nousevia ongelmia liittyen sukupuolten tasa-arvoon ja naisten voimaantumiseen. Tulevista toimista linjataan lopuksi loppupäätelmillä ja päätöslauselmilla. Toimikunta tuo sukupuolinäkökulman mukaan myös muiden hallitustenvälisten elinten ja prosessien työhön. Vuosittain järjestettävässä istunnossa on aina pääteema sekä tarkasteluteema.

Lue lisää UN Womenin englanninkielisiltä sivuilta.

CSW:n ohjelma

Istunnon ohjelma on jaettu virallisiin ja epävirallisiin sivutapahtumiin, joita voivat järjestää jäsenmaiden edustajat, yritykset ja kansalaisjärjestöt yksin tai yhteistyössä. Sivutapahtumat ovat yleensä paneelikeskusteluja, joissa keskitytään kunkin CSW-istunnon pääteemaan. Samanaikaisesti suljettujen ovien takana YK:n jäsenvaltioiden edustajat neuvottelevat CSW:n loppupäätelmistä. Loppupäätelmät sisältävät konkreettisia suosituksia hallituksille ja muille sidosryhmille tasa-arvon edistämiseksi pääteemaan liittyen.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin rooli

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tukee kaikkea CSW-toimikunnan työtä. Lisäksi UN Women mahdollistaa kansalaisyhteiskunnan edustajien osallistumisen toimikunnan istuntoihin.

Kuvat: Ryan Brown/UN Women

Lue lisää aiheesta