UN Womenin pääjohtaja CSW:ssä: “Me voimme ja meidän on lopetettava naisten ja tyttöjen köyhyys”

UN Womenin pääjohtaja ja YK:n apulaispääsihteeri Sima Bahous korosti CSW:n avauspuheenvuorossaan tasa-arvotyön merkitystä konfliktien, kriisien ja köyhyyden syventämässä maailmantilanteessa. Naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (CSW) 68. istunnon avajaisia vietettiin YK:n päämajassa 11. maaliskuuta 2024. 

“Tapaamme suuren epävarmuuden aikana. Rauha tuntuu tuskallisen kaukaiselta, sota tuskallisen jatkuvalta, kärsimys tuskallisen yleiseltä.  

Vastustus sukupuolten tasa-arvoa kohtaan on lisääntymässä, sellaisella kiivaudella ja vihalla, mikä tuntuu vieraalle monille meistä.  

Sodat maailmalla, verkkoväkivalta, uhka planeettaamme kohtaan – naiset ja tytöt kärsivät edelleen sellaisten päätösten seurauksista, joista he eivät ole itse vastuussa. 

Lähi-idässä, Sudanissa, Myanmarissa, Haitissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Ukrainassa, Afganistanissa ja muualla naiset ja tytöt joutuvat kärsimään konflikteista ja sodista, joita he eivät ole aloittaneet. 

Tuomitsemme yksiselitteisesti kaikki sukupuoleen perustuvat väkivallan teot konflikteissa ja kaikki väkivallan muodot, jotka kohdistuvat naisiin tai tyttöihin kaikkialla maailmassa. 

Gazaan on saatava pikaisesti tulitauko. Siviilejä, YK:n henkilökuntaa, humanitaarisia toimijoita ja toimittajia tuhotaan ja tapetaan ennennäkemättömän laajamittaisesti. Yli 9000 naista on tapettu, ja tämä määrä kasvaa edelleen käsittämättömän nopeasti. Mikään ei oikeuta tätä. 

Kuulimme seksuaalista väkivaltaa konflikteissa käsittelevän YK:n erityisedustajan Pramila Pattenin raportista kauhistuttavia kertomuksia naisiin ja tyttöihin kohdistuneesta seksuaalisesta väkivallasta lokakuun 7. päivän hyökkäyksessä Israelissa. Raportissa tuotiin esiin myös järkyttäviä tapauksia Israelin joukkojen harjoittamasta seksuaalisesta väkivallasta palestiinalaisnaisia kohtaan pidätyksissä, kotietsinnöissä ja tarkastuspisteillä. Kaikki tällaiset naisiin ja tyttöihin kohdistuvat teot ja väkivallan muodot tuomitaan. 

Vaadimme humanitaarisen avun välitöntä ja turvallista toimittamista Gazaan, kaikkien panttivankien vapauttamista ja miehityksen lopettamista. Vaadimme paluuta oikeudenmukaiseen ja kokonaisvaltaiseen rauhaan, jossa naisten ääni sekä johtajuus ovat keskeisessä asemassa. Tämä on ainoa toivomme haluamastamme tulevaisuudesta. 

Taistelu sukupuolten tasa-arvon puolesta ei ole uutta. Naiset ovat taistelleet oikeuksiensa puolesta vuosisatojen ajan. Historia on täynnä sankareita, sekä valistuneita naisia että miehiä, jotka toimivat esimerkkinä uhrautumisesta asiamme puolesta ja täten viitoittivat polun meille mitä jatkaa. He näyttivät meille mallia rohkeudesta ja viisaudesta, jota tarvitsemme tänään enemmän kuin koskaan. 

Me seisomme heidän harteillaan ja olemme heille velkaa sen, että jatkamme taistelua, kunnes todellinen tasa-arvo sosiaalisessa, taloudellisessa ja poliittisesti kestävässä elämässä on saavutettu. Pyrimme jättämään jälkemme historiaan, kuten he ovat tehneet. 

Tämä naisten asemaa käsittelevä toimikunta (CSW) on osoitus siitä, että ymmärrämme sukupuolten tasa-arvon keskeisen merkityksen niiden pyrkimysten kannalta, joita meillä on kansakuntien perheenä. Mitään ei voida saavuttaa ilman naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Tämän vuoden ensisijaisessa teemassa keskitytään nopeuttamaan sukupuolten tasa-arvon edistymistä puuttumalla köyhyyteen sekä vahvistamalla instituutioita ja rahoitusta. 

Voimme muuttaa talouksia, jos tasa-arvoa koskevat sitoumuksemme ovat linjassa budjettiemme kanssa, kuten niiden kuuluisi olla. Tämä on tehtävä kiireesti. Todisteet ovat yhtä selviä kuin ennenkin: yli 100 miljoonaa naista ja tyttöä voitaisiin nostaa köyhyydestä, jos hallitukset asettaisivat etusijalle koulutuksen, terveydenhuollon, oikeudenmukaiset ja tasa-arvoiset palkat sekä laajemmat sosiaalietuudet. 

Sukupuolten välisten työllisyyserojen kaventaminen voisi lisätä bruttokansantuotetta asukasta kohti 20 prosenttia kaikilla alueilla. Sukupuolten tasa-arvoon tehtyjen investointien tuotto on takuuvarma voitto mille tahansa yhteiskunnalle ja taloudelle. 

Aika ei ole puolellamme. 

Köyhyydellä on edelleen naisen kasvot. Tämä näkyy siinä, että naisten köyhyysaste on korkeampi kuin miesten, ja sen odotetaan jatkuvan vielä meidän elinaikanamme. Yli 10 prosenttia naisista maailmassa elää alle 2,15 dollarilla päivässä. Jos haluamme sanoa sen oikein, he eivät oikeastaan elä, vaan selviytyvät hädin tuskin. 

Nykyään joka kymmenes nainen elää äärimmäisessä köyhyydessä. Nykyisellä edistymisvauhdilla jopa 342 miljoonaa naista elää edelleen köyhyydessä vuonna 2030. Tämä tekee Agenda 2030:sta pilkkaa. 

Sekä köyhyyttä että naisten taloudellista syrjäytymistä ruokkivat syrjivät sukupuolinormit, jotka ovat juurtuneet taloudellisiin, poliittisiin ja sosiaalisiin järjestelmiimme. 

Naiset käyttävät päivittäin lähes kolme tuntia enemmän aikaa palkattomaan hoiva- ja kotityöhön kuin miehet. Tämä työ muodostaa kotiemme, yhteisöjemme ja yhteiskuntiemme selkärangan. Se pitää taloudet käynnissä, mahdollistaa kasvun ja edistää kehitystä. 

Tämä työ voidaan tunnustaa ja siitä voidaan maksaa asianmukainen korvaus, mikä hyödyttää sekä naisia että talouksia, jos niin vain halutaan tehdä. 

Riippumatta siitä, kuinka rajallinen finanssipoliittinen liikkumavara on, sukupuolten tasa-arvon pitäisi aina olla ensisijainen tavoite, sekä järkevin ja viisain investointi. Ei ole kansallista kehityspolitiikkaa, joka ei hyötyisi sukupuolten tasa-arvosta. 

Yhtään kestävän kehityksen tavoitetta ei voida saavuttaa ilman sukupuolten tasa-arvoa. Koska jäljellä on enää kuusi vuotta, sukupuolten tasa-arvo on edelleen paras toivomme päästä takaisin oikealle tielle kohti vuotta 2030.  

CSW68:ssa on ennätysmäärä osallistujia kansalaisyhteiskunnasta. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi ja kiitän teitä tarmokkuudestanne sekä näkemyksistänne.  

Naisliike on kerta toisensa jälkeen ollut jokaisen suuren tasa-arvoisen edistysaskeleen ytimessä. 

Teillä on ratkaiseva rooli huolehtia siitä, että me pidämme kiinni yhteisestä yhteiskuntasopimuksestamme ja ylläpidämme sitä teidän vaikuttamistyöllänne, asiantuntemuksellanne ja sen korvaamattoman työn kautta, jota monet teistä ja järjestöstänne tekevät kriisitilanteissa. Kun asiat ovat synkimmillään, te astutte esiin. Kun apua tarvitaan kipeästi, te olette etulinjassa tukemassa, tarjoamassa tärkeitä palveluja ja ajamassa feminististä muutosta. 

Meidän on investoitava enemmän naisten oikeuksia ajaviin järjestöihin, erityisesti feministisiin, ruohonjuuritason järjestöihin, nuorisojärjestöihin ja naisten yhteisöihin. Näillä järjestöillä on oltava joustava ja ennakoitavissa oleva rahoitus, joka vastaa tarpeiden laajuutta sekä liikkeidenne voimaa ja ääntä kaikkialla maailmassa. 

Pääsihteerin raportti tästä CSW68:n ensisijaisesta teemasta on selkeä. Poliittiset valinnat eivät ole ulottumattomissamme. Me voimme ja meidän on lopetettava naisten ja tyttöjen köyhyys.  

Meidän on sitouduttava investoimaan ja käyttämään rahoituksen keinoja sellaisten järjestelmien ja sosiaalisten instituutioiden rakentamiseen, joilla voidaan torjua sukupuolten epätasa-arvoa ja puuttua rakenteelliseen köyhyyteen. Tänä vuonna meidän ei pidä vain pelata peliä paremmin, vaan meidän on muutettava se kokonaan. 

Meidän on tehtävä se rajattomalla tarmolla ja vankkumattomalla päättäväisyydellä. Teemme niin täällä CSW:ssä, ja kun tapaamme myöhemmin tänä vuonna tulevaisuushuippukokouksessa ja jälleen tämän komission 69. istunnossa, jolloin teemme tilannekatsauksen Pekingin toimintaohjelman hyväksymisen jälkeen kuluneista 30 vuodesta. Kehotan meitä kaikkia tässä salissa tarttumaan näihin tilaisuuksiin, jotta voimme sitoutua uudelleen ja lisätä työtämme ja panostustamme sukupuolten tasa-arvoon. 

Haluan nostaa esiin neljä konkreettista ja toteutettavissa olevaa ensisijaista tavoitetta, joiden avulla naisten ja tyttöjen köyhyys voidaan poistaa: 

Ensinnäkin tarvitsemme osallistavia ja oikeudenmukaisia julkisen talouden finanssipoliittisia sopimuksia. Niissä on käsiteltävä uudelleenjakoa, progressiivista verotusta, hyvin kohdennettuja investointeja, virallisen kehitysavun lisäämistä ja asianmukaisesti rahoitettuja kansallisia naisjärjestöjä, jotka johtavat työtä sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan saavuttamiseksi. 

Toiseksi tarvitsemme laadukkaita ja helposti saatavilla olevia julkisia palveluja, jotka on räätälöity asianmukaisesti kaikkien tarpeisiin. Tähän sisältyy tyttöjen laadukas koulutus ja naisten ihmisarvoinen työ. 

Kolmanneksi tarvitsemme osallistavia, sukupuolinäkökulman huomioivia sosiaaliturvajärjestelmiä, jotka tukevat köyhyydessä eläviä naisia ja tyttöjä. 

Neljänneksi meidän on investoitava hoivatalouteen strategiana, jolla vähennetään naisten ja tyttöjen köyhyyttä ja rakennetaan vahvempaa hoiva- ja vihreää taloutta. 

Emme voi enää jättää huomiotta sukupuolten tasa-arvoon tarvittavaa rahallista investointia, jota tarvitsemme nyt enemmän kuin koskaan. 

Emme voi pitää kiinni tekosyistä, joiden mukaan tämä on liian vaikeaa, liian kallista, liian perinteitä rikkovaa tai liian kaukana prioriteettilistallamme. Emmekä voi hyvällä omallatunnolla kieltää naisilta ja tytöiltä kaikessa moninaisuudessaan tasa-arvoa, joka on heidän oikeutensa. 

Toistan kehotukseni kansainvälisenä naistenpäivänä: Meidän kaikkien on oltava valo, joka tuo toivoa ja nopeuttaa edistystä kohti tasa-arvoista, kestävää ja rauhanomaista tulevaisuutta kaikille ihmisille, jokaiselle naiselle ja tytölle kaikkialla. Tiedän, että tämä on ulottuvillamme, joten ponnistakaamme kaikki yhdessä eteenpäin. 

Ramadanin pyhää kuukautta viettäville edustajille ja kollegoille: olkoon se rauhallinen, ja merkitköön se aikaa pohdiskelulle sekä kärsimysten vähenemistä kaikille naisille ja tytöille kaikkialla. 

Kiitän teitä ja toivotan meille kaikille menestyksekästä CSW68-tapahtumaa.”

 

Ole ylpeästi feministi ja tule mukaan tasa-arvotyöhön! Liittymällä UN Women Suomen jäseneksi olet mukana edistämässä tasa-arvoa ja rakentamassa maailmaa, jossa jokaisen ihmisarvoa kunnioitetaan. UN Women Suomi tekee vaikuttamistyötä, jotta Suomi tukisi naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista vahvasti niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. Liity jäseneksi täällä

 

Kuva: UN Women/Ryan Brown.