Eduskuntavaalit 2023

Tule mukaan tekemään tasa-arvoisemmat vaalit

Tasa-arvoiset yhteiskunnat ovat vakaampia ja voivat paremmin. Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat kuitenkin uhattuina globaalisti. Suomen tulee puolustaa päätöksenteossaan vahvasti sukupuolten tasa-arvoa ja varmistaa riittävä rahoitus tasa-arvotyölle niin kansallisesti kuin globaalistikin.

UN Women Suomi kutsuu eduskuntavaaliehdokkaat ja tasa-arvon puolustajat varmistamaan, että Suomi edistää naisten oikeuksia ja tasa-arvoa entistä vahvemmin seuraavalla hallituskaudella. Tasa-arvotyötä on puolustettava niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön tulee investoida. Tasa-arvotyöstä ei tule leikata.

UN Women Suomen teettämän tutkimuksen mukaan lähes 70 prosenttia suomalaisista on kiinnostunut tukemaan vähintään yhtä YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin työn teemoista. Myös ulkoministeriön tilaaman viimeisimmän mielipidemittauksen mukaan suomalaiset pitävät naisten ja tyttöjen oikeuksien ajamista tärkeimpänä tapana, jolla Suomi voi vähentää globaalia eriarvoisuutta ja edistää kestävää kehitystä. Naisten ja vähemmistöjen oikeuksia vastustavat liikkeet ovat kuitenkin viime vuosina voimistuneet, ja tällä tahdilla sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseen menee vielä melkein 300 vuotta. Nyt on erityisen tärkeää tehdä politiikkaa, joka kirittää sukupuolten tasa-arvoa.

Tutustu UN Women Suomen hallitusohjelmatavoitteisiin:

Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttuminen

Naisiin kohdistuva väkivalta on merkittävä turvallisuusuhka Suomessa ja globaalisti. Suomi on yksi Euroopan väkivaltaisimmista maista naisille. Vaadimme päättäjiltä ja viranomaisilta toimia:
1. seksuaalirikosten tutkinnan parantamiseksi ja nopeuttamiseksi
2. verkkoväkivaltaan ja naisvihaan puuttumiseksi
3. riittävien resurssien varmistamiseksi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön

Auta meitä varmistamaan, että uusi hallitus toimii naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumiseksi kaikilla yhteiskunnan aloilla!

Lue myös puolueiden toimista väkivaltaan puuttumiseksi >>

Rahoitus globaaliin tasa-arvotyöhön UN Womenille

UN Women Suomi vaatii, että naisten ja tyttöjen oikeudet säilyvät tärkeänä Suomen kehitys- sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisena painopisteenä. Sitoutuneena tasa-arvotyön tukijana Suomi tunnetaan maailmalla tasa-arvon mallimaana. Vahvalla UN Womenin perusrahoituksella varmistetaan, että UN Women voi tukea naisia ja tyttöjä joustavasti juuri siellä missä avuntarve on milloinkin suurin. UN Women tukee YK:n jäsenvaltioita tasa-arvon saavuttamisessa, tukee naisia ja tyttöjä erityisesti kehittyvissä maissa sekä on yhdessä muiden YK-järjestöjen kanssa läsnä ja tarjoamassa tukea kriiseissä ja konflikteissa.

Lue myös puolueiden toimista UN Womenin globaalin tasa-arvotyön tukemiseksi >>

Naiset, nuoret, rauha ja turvallisuus

Kestävään rauhaan vaaditaan kaikkien osallistumista. Silti naiset ja nuoret sivuutetaan edelleen liian usein rauhanprosesseissa.

Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto yhdessä Nuoret, rauha ja turvallisuus -verkoston kanssa vaatii, että Suomen tulee sitoutua inklusiivisen rauhan edistämiseen yli hallituskausien, naisia ja nuoria osallistaen sekä riittävät resurssit taaten.

Yhdessä vahvempia – Suomi ja maailma tarvitsevat YK:ta

Globaalia pandemiaa, ilmastokriisiä, maiden välistä epätasa-arvoa tai ydinkonfliktin riskiä ei voi ratkaista yksi maa tai yksi alue. Yhdistyneillä kansakunnilla (YK) on ainutlaatuinen tehtävä ja kyky yhdistää maailman maat ja toimia niiden tukena. UN Women Suomi, Suomen YK-liitto, Suomen UNICEF, UN Global Compact Suomi, Suomen Pakolaisapu ja Väestöliitto vaativat, että:

Suomen tuki YK:lle säilyy ja vahvistuu entisestään seuraavalla hallituskaudella.

YK on läsnä, kun kriisi tai katastrofi tapahtuu, kun tehdään ilmastoa, ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevia päätöksiä, työskentelemässä kestävän kehityksen saavuttamiseksi, puolustamassa lasten, naisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksia ja rakentamassa ja turvaamassa rauhaa konflikteista ja sodasta kärsivillä alueilla. Suomen tuki YK:lle on ensiarvoisen tärkeää. Vain yhteistyössä muun maailman kanssa Suomi voi pienestä koostaan huolimatta edistää myös suomalaisille tärkeitä asioita.

Lue lisää YK-taustaisten järjestöjen vaalitavoitteista ja YK:n työn tuloksista >>

Seksuaalioikeusverkosto: Seksuaalikasvatus kuuluu kaikille

Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus on jokaiselle kuuluva seksuaalioikeus. Se edistää seksuaaliterveyttä, seksuaalista hyvinvointia sekä sukupuolten ja yksilöiden välistä tasa-arvoa yhteiskunnassa. Seksuaalikasvatuksella on merkittävä asema seksuaaliväkivallan ehkäisyssä ja sen tunnistamisessa.

Osana Seksuaalioikeusverkostoa UN Women Suomi tukee verkoston hallitusohjelmatavoitteita kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen edistämiseksi:
1. Koordinoidaan seksuaalikasvatusta systemaattisesti ja laaditaan toimintaohjelma sen edistämiseksi.
2. Varmistetaan ammattilaisten osaaminen kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen toteuttamiseksi.
3. Vahvistetaan suostumuskulttuuria normitietoisella otteella koko elämänkaaren ajan.
4. Edistetään kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta kaikessa ulkopolitiikassa ja kehitysyhteistyössä.

Lue lisää Seksuaalioikeusverkoston hallitusohjelmatavoitteista. >>

UN Women Suomi tukee myös kattojärjestönsä Fingon vaaliohjelmatavoitteita. Lue lisää.