Naisten ja nuorten tärkeä rooli rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä huomioitava hallitusohjelmassa 2023-2027

Rauha ja turvallisuus eivät synny sanelemalla, vaan kestävään rauhaan vaaditaan
kaikkien osallistumista. Naiset ja nuoret ovat keskeiset ryhmät, jotka usein sivuutetaan, mutta joiden osallistumisen eteen Suomi on viime vuosina tehnyt aktiivista työtä. Samalla osallistumisen esteitä on vielä paljon, myös kansallisesti. Suomen tulee sitoutua inklusiivisen rauhan edistämiseen yli hallituskausien, naisia ja nuoria osallistaen sekä riittävät resurssit taaten.

Suomen naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto sekä Suomen nuoret, rauha ja turvallisuus -verkosto ehdottavat seuraavaa kirjausta hallitusohjelmaan 2023 – 2027:

“Suomi toimeenpanee kaikilla politiikan aloilla tehokkaasti Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus sekä Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelmia turvaten riittävät rahalliset ja henkilöstöresurssit työlle niin julkisella kuin kansalaisjärjestösektorilla sekä tehden järjestelmällistä työn seurantaa ja arviointia. Kansalaisyhteiskunnan, nuorten ja naisten osallistuminen varmistetaan päätöksenteon ja toimeenpanon kaikissa vaiheissa.”

On kulunut yli 20 vuotta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 hyväksymisestä, joka laadittiin naisten ja tyttöjen suojelemiseksi kriisi- ja konfliktitilanteissa, heihin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi sekä heidän osallisuutensa turvaamiseksi rauhanprosessien kaikilla tasoilla. Tahti työn toimeenpanossa on edelleen liian hidas, ja YK:n pääsihteerin uusimmasta raportista, joka julkaistiin YK:n turvallisuusneuvoston järjestämän avoimen keskustelun yhteydessä 20. lokakuuta. Suomi on sitoutunut myös Generation Equality WPS-HA Compactin ja Commitment2025-sitoumuksensa myötä kirittämään tätä työtä.

Suomalaiset kansalaisjärjestöt – Allianssi, YK-liitto ja Partiolaiset – tekivät vuonna 2011 aloitteen Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmasta. YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselman vuonna 2015 velvoittaen maailman maat osallistamaan nuoret mukaan turvallisen yhteiskunnan rakentamiseen, konfliktien ratkaisuun ja päätöksentekoon. Suomi julkisti päätöslauselmaa toteuttavan toimintaohjelman vuonna 2021 ensimmäisenä maailmassa. Vaikka maailman maiden kiinnostus tematiikkaa kohtaan on kasvussa, YK:n pääsihteerin nuoret, rauha ja turvallisuus -raportin (2022) mukaan agendan toteuttamisessa ja nuorten hyvinvoinnissa sekä osallisuudessa on otettu globaalisti takapakkia.

Suomi toimii esimerkkinä monille muille maille 1325- ja 2250-työn toimeenpanossa, mutta myös Suomessa työn riittävä resursointi ja laadullinen arviointi edelleen laahaavat. 2250-edelläkävijänä ja tasa-arvon mallimaana Suomen tulee tehostaa toimiaan päätöslauselmien sekä kansallisten toimintaohjelmien toimeenpanemiseksi. Toimeenpano vaatii aktiivista työtä eri ministeriöiltä ja kansalaisjärjestöiltä sekä eduskunnan sitoutumista yli vaalikausien, jotta resurssit ja työn jatkuvuus voidaan turvata. Vain näin Suomi voi toimia esimerkkinä ja agendojen edelläkävijänä myös kansainvälisillä foorumeilla.

Lisätietoja:
Suomen naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto
Veera Nurmenniemi
vaikuttamistyön päällikkö
UN Women Suomi
veera.nurmenniemi@unwomen.fi

Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto on yli 20 kansalaisjärjestön, tutkijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää 1325-päätöslauselman toimeenpanoa. UN Women Suomi koordinoi verkostoa ulkoministeriön tuella.

 

Suomen nuoret, rauha ja turvallisuus -verkosto
Katja Asikainen
vaikuttamistyön päällikkö
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
katja.asikainen@nuorisoala.fi

Jarkko Lehikoinen,
johtava asiantuntija
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
jarkko.lehikoinen@nuorisoala.fi

Suomen Nuoret, rauha ja turvallisuus -verkoston tavoitteena on vahvistaa nuorten tekemää rauhantyötä kotimaassa ja ulkomailla sekä tuoda nuoret Suomen ulkopolitiikan ytimeen. Verkostoa koordinoi valtakunnallinen nuorisoalan palvelu- ja vaikuttajajärjestö Allianssi, jonka jäseninä on yli 140 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan organisaatiota.

 

 

Tule mukaan Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkostoon!

Kuva: Christopher Herwig