”Maailmaa ei muuteta yksin, vaan yhdessä” – rohkeiden tasa-arvositoumusten tekijöitä tarvitaan yhä

YK:n päivän webinaarissa inspiroiduttiin konkreettisista ja kunnianhimoisista tasa-arvositoumuksista. Puhujien viesti oli selvä: meitä kaikkia tarvitaan tasa-arvotyöhön ja Generation Equality -kampanja on historiallinen mahdollisuus toimia yhdessä tasa-arvotavoitteiden saavuttamiseksi.

UN Womenin, Unicefin ja YK-liiton yhdessä järjestämä YK:n päivän webinaari ”Sitoudu tekemään tasa-arvosta totta” kokosi yhteen tasa-arvon suunnannäyttäjiä eri sektoreilta.

Webinaarissa tuotiin esille konkreettisia tasa-arvoa edistäviä sitoumuksia, joita eri toimijat ovat tehneet osana UN Womenin käynnistämää maailmanlaajuista Generation Equality -kampanjaa. Kampanja kiihdyttää tasa-arvoa osa-alueilla, joilla kehitys on ollut hidasta.

Tilaisuuden juontanut Suomen YK-liiton puheenjohtaja Saara-Sofia Siren muistutti, miksi tasa-arvotyölle on juuri nyt erityisesti tilausta:

–  Tiedämme että poikkeuksellinen korona-aika on asettanut haasteita ja suoranaista takapakkia tasa-arvon edistämiselle ympäri maailman.

Suomen innovaatiosuurlähettiläs Jyrki Pulkkinen kertoi puheenvuorossaan Suomen tekemistä sitoumuksista, joiden rahallinen arvo on yhteensä noin 150 miljoonaa euroa.
–  Kampanjat, joissa tasa-arvokysymykset ovat fokuksena, toimivat erinomaisena muistutuksena siitä, mitä haluamme edistää.

Suomella on johtorooli Generation Equality -kampanjan toimintaryhmässä, joka edistää tasa-arvoa teknologian ja innovaatioiden avulla. Suomen omista sitoumuksista kuusi ja yhteisistä sitoumuksista kolme liittyy tähän teemaan.

Lisäksi Suomi teki sitoumuksia seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseksi ja sukupuoleen perustuvan väkivallan kitkemiseksi.

Monimuotoisuuteen panostaminen on järkevää

Suomalaisyrityksistä sitoumuksentekijäksi on ryhtynyt digitaalisia palveluja tarjoava TietoEVRY, jonka kunnianhimoisena monimuotoisuustavoitteena on kasvattaa naisten osuus henkilöstöstä puoleen 2030 mennessä.

Tällä hetkellä henkilöstöstä naisia on globaalisti 29 prosenttia. Tavoite ei ole helppo, sillä naiset ovat maailmanlaajuisesti vahvasti aliedustettuja teknologia-alalla.

Puheenvuorossaan TietoEVRYn Suomen HR-johtaja Hanna Vuorikoski kertoi, miksi ja miten he ovat lähteneet edistämään tasa-arvoisempaa työkulttuuria.

– On vain järkevää panostaa monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen. Se ei ole vain oikein, vaan vaikuttaa monella tapaa positiivisesti yrityksen kehitykseen ja henkilöstön hyvinvointiin, painottaa Hanna Vuorikoski, TietoEVRYn Suomen HR-johtaja.

TietoEVRY huomioi kaikissa sisäisissä prosesseissaan sukupuolijakauman. Rekrytoinneissa on pyritty kasvattamaan naishakijoiden määrää ja johtotehtäviä täytettäessä huomioidaan aina sekä nais- että miesehdokkaat. Henkilöstöä on myös koulutettu tunnistamaan tiedostamattomia ennakkoasenteita, esimerkiksi rekrytointitilanteissa.

Naishakijoiden määrä on saatu kasvuun muuttamalla rekryilmoitusten kieltä maskuliinisesta neutraaliksi sekä käyttämällä anonyymiä, pelillistettyä rekrytointiprosessia.

Pelialan monimuotoisuutta ajava järjestö, We in Games Finland, on sitoutunut kaventamaan eroja sukupuolien välisissä etenemismahdollisuuksissa pelialalla. Yhdessä Suomen suurimman pelialan järjestön IGDA Finlandin kanssa We in Games on sitoutunut edistämään alan monimuotoisuutta esimerkiksi jakamalla alan parhaita käytäntöjä ja puuttumalla seksuaaliseen häirintään.

Järjestön puheenjohtaja Taina Myöhänen totesi heille olleen alusta asti selvää, että he lähtevät mukaan Generation Equality -kampanjaan:

– Maailmaa ei muuteta yksin, vaan yhdessä. Näin iso, maailmanlaajuinen eri toimijoita yhdistävä kampanja on juuri sellainen, missä haluamme olla mukana.

Suomen pelialan työvoimasta 22 prosenttia on naisia ja noin muutama prosentti muunsukupuolisia.

– Pelialalla on maine ”poikien pelikulttuurina”. Vaikka tämä ei ole enää todellisuutta monissa nykypäivän peliyrityksissä, niin sekä maine että käytänteet istuvat välillä tosi syvässä.

We in Games järjestää tapaamisia, koulutuksia ja mentorointia sekä tukee naisten ja muiden vähemmistöjen yrittäjyyttä alalla. Suurin osa pelialalle perustetuista yrityksistä on edelleen miesten perustamia. We in Games on lisäksi tutkinut suomalaisten pelifirmojen luomien hahmojen monimuotoisuutta ja miten niitä voisi monimuotoistaa.

Tasa-arvon edistäjien on tultava yhteen

Myös Solidaarisuuden tasa-arvoasiantuntija Maria Väkiparta korosti tasa-arvokehityksen takapakkia, kuten naisiin kohdistuvan väkivallan lisääntymistä pandemia-aikana sekä naisten ja vähemmistöjen oikeuksia vastustavien anti-gender-liikkeiden vahvistumista.

Solidaarisuus on sitoutunut ennaltaehkäisemään sukupuolielinten silpomista kaikissa hankkeissaan 2022–2025 ja osallistamaan perinteiset ja uskonnolliset johtajat sekä miehet ja pojat silpomisen vastaiseen työhön.

– Meidän tasa-arvon edistäjien on ehdottomasti yhdistettävä voimamme ja näytettävä, että meillä on yhteinen tahtotila ja meitä on paljon, alleviivaa Maria Väkiparta, Solidaarisuuden tasa-arvoasiantuntija.

Lisäksi Solidaarisuus on sitoutunut yhä vahvemmin tunnistamaan ja puuttumaan epätasa-arvon juurisyihin sekä keräämään ja jakamaan dataa hanketyöstään paremman päätöksenteon tueksi.

Unicef kuuluu Suomen rinnalla Generation Equality -kampanjan teknologiaan ja innovaatioihin keskittyvän toimintaryhmän johtajistoon. Unicef tekeekin aiheen tiimoilta tiivistä yhteistyötä Suomen kanssa ja on myös perustamassa kaksi innovaatiokeskusta Suomeen.

Unicefin innovaatiotoiminnan johtava neuvonantaja Tanya Accone kertoo:

– Unicef osallistuu Generation Equality -kampanjaan erityisesti panostamalla sukupuolten välisen digitaalisen kuilun kaventamiseen.

Suomeen perustettavista innovaatiokeskuksista toinen keskittyy erityisesti innovatiivisten rahoitusmekanismien suunnitteluun digitaalisen sukupuolikuilun kuromiseksi umpeen.

Webinaarin lopuksi UN Women Suomen Generation Equality -koordinaattori Linda-Lotta Luhtala kertoi, miten sitoumuksentekijäksi ryhdytään ja kannusti kuulijoita toimintaan:

– Generation Equality -kampanjan kulmakivenä on, että on ryhdyttävä sanoista tekoihin. Maailmanlaajuisesti sitoumuksia on tehnyt jo yli tuhat toimijaa. Nyt jos koskaan on aika liittyä mukaan historialliseen tasa-arvoliikkeeseen.

Sitoumuksentekijöitä tarvitaan yhä tekemään tasa-arvosta totta. Lue lisää sitoumuksentekijäksi ryhtymisestä ja liity osaksi globaalia Generation Equality -tasa-arvoliikettä.