Lempinimellä “terminaattori” tunnettu malawilainen päällikkö Theresa Kachindamoto on mitätöinyt tuhansia lapsiavioliittoja

Puolusta naisten ja tyttöjen oikeuksia

Lempinimellä “terminaattori” tunnettu Kachindamoto mitätöi 330 lapsiavioliittoa hallitsemallaan alueella Malawissa kesällä 2015. Tavoitteena oli rohkaista nuoria palaamaan kouluun sekä jatkamaan tervettä lapsuutta. Työ on jatkunut yhä suuremmalla vauhdilla: tähän päivään mennessä hän on peruuttanut jo yli 3500 avioliittoa.

 

Malawissa vain 45% tytöistä jatkavat koulussa kahdeksannen luokan jälkeen. Joka toinen tyttö joutuu naimisiin ennen 18 ikävuotta, ja lapsiavioliitot sekä raskaus ovat pääasiallisia syitä sille, että tytöt jäävät pois koulusta. Lapsiavioliitolla on musertava vaikutus lasten oikeuksien toteutumiseen, kuten oikeuteen opiskella sekä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksiin. Koulusta pois jääneiden tyttöjen on vaikeampi löytää keinoja ansaita tuloja, mikä tekee heistä erityisen haavoittuvaisia esimerkiksi sukupuolittuneelle väkivallalle.

Malawilainen päällikkö Theresa Kachindamoto on tehnyt lapsiavioliittojen lopettamisesta elämäntyönsä.

“Puhun lasten vanhempien kanssa, ja kerron heille, että jos he kouluttavat tyttärensä, kaikki on heille tulevaisuudessa mahdollista.”

Helmikuun 14. päivänä 2017 Malawin tytöt saivat merkittävän voiton, kun maan parlamentti kielsi lapsiavioliitot kokonaan. Perustuslakiin kirjattiin muutos, jossa avioitumisikä nostettiin 18 ikävuoteen, sekä tytöille että pojille.

UN Womenilla oli merkittävä rooli lapsiavioliittojen kieltämisessä. Muutoksen mahdollisti pitkäjänteinen vaikuttamistyö.

“Nyt kun laki on hyväksytty, riippuu hallituksesta ja UN Womenin kaltaisista avaintoimijoista, että se pannaan myös täytäntöön”, Kachindamoto sanoo.

Kyläpäällikköjen ja lainsäätäjien asenteet ovat muuttumassa, mutta työtä riittää yhteisöissä, kouluissa ja kodeissa ennen kuin lapsiavioliitot kieltävästä laista tulee todellisuutta kaikkien elämässä.

Malawin päätös kieltää lapsiavioliitot sai tunnustusta kansainvälisenä naistenpäivänä Washingtonissa, kun Dedzan alueen vanhempi päällikkö (Inkosi) Theresa Kachindamoto sai arvostetun Vital Voices -palkinnon julkisesta johtajuudestaan.

Päällikkökautensa aikana Kachindamoto on mitätöinyt jo yli 3500 lapsiavioliittoa Malawissa sekä tukenut lukemattomien tyttöjen koulutusta. Theresa Kachindamoto on kylänsä ensimmäinen naispuolinen johtaja, ja hänen työnsä lapsiavioliittojen lopettamiseksi on vaatinut määrätietoisuutta, johtajuutta ja periksiantamattomuutta.