Generation Equality -nuortenryhmä teki syksyllä aktiivista vaikuttamistyötä: “ryhmäläiset ovat aidosti innostuneita ja haluavat osallistua” 

Tue UN Womenin työtä tasa-arvon puolesta

UN Women Suomen ja Plan International Suomen koordinoima Generation Equality -nuortenryhmä tarjoaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa tasa-arvoasioihin ja saada äänensä päättäjien kuuluviin. Nuortenryhmän syksy on kulunut esimerkiksi verkkohäirinnän vastaisen manifestin ja kampanjan, mediatyön sekä moninaisten vaikuttamistilaisuuksien parissa. 

Generation Equality on YK:n viisivuotinen kampanja, joka edistää naisten oikeuksia sellaisilla osa-alueilla, joilla kehitys on ollut erityisen hidasta. Suomella on johtorooli kampanjan toimintaryhmässä, jossa keskitytään teknologian ja innovaatioiden hyödyntämiseen sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.  

15–29-vuotiaille suunnattu Suomen Generation Equality -nuortenryhmä on tästä syystä keskittynyt vaikuttamistyössään teknologiasektoriin ja kampanjoinut erityisesti verkkoväkivaltaa vastaan.  

Generation Equality -nuortenryhmään kuuluva ja nuortenryhmän suunnittelusta vastaavan ydinryhmän koordinaattori Julia Järvelä kertoo, mitkä asiat ovat olleet hänelle merkityksellisimpiä nuortenryhmään osallistumisessa. 

“Olen päässyt vaikuttamaan itseäni kiinnostaviin asioihin, jotka liittyvät tasa-arvoon ja teknologiaan. Olen myös päässyt oppimaan lisää vaikuttamistyöstä ja -toiminnasta sekä tutustunut uusiin ihmisiin.”  

Järvelä kertoo nauttineensa ryhmän hyvästä ilmapiiristä. 

“Ryhmäläiset ovat aidosti innostuneita ja aktiivisia. Kun kokoamme yhteistöitä varten pienempää ryhmää, niin on selvää, että ihmiset haluavat todella osallistua. Pidän ryhmästä myös erityisesti siksi, että se on aidosti monimuotoinen, ryhmässä on ihmisiä erilaisista taustoista.” 

Generation Equality -ryhmä tuo nuorten äänet kuuluviin 

Syyskuussa Generation Equality -nuortenryhmä tapasi muiden maiden nuoria tasa-arvoaktivisteja (national gender youth activists), jotka työskentelevät yhteisöissään muutoksen saavuttamiseksi yhteistyössä UN Womenin kanssa.  

Väinö Nurminen edusti nuortenryhmää opetus- ja kulttuuriministeriön tilaisuudessa, jonka aiheena oli LUMA-strategian valmistelu. Suomen LUMA-strategia on suunnitelma edistää hyvinvointia ja kestävää kasvua teknistieteellisten alojen avulla. Tilaisuudella ministeriö halusi kannustaa sidosryhmiä tuomaan esiin näkemyksiään strategian toteutuksesta. 

Nadra Ali ja Rojin Birzoi edustivat Generation Equality -nuortenryhmää THL:n järjestämillä Tasa-arvopäivillä 6.10. Ali ja Birzoi pitivät Tasa-arvopäivillä puheen sukupuolittuneesta verkkohäirinnästä. Puheessaan he nostivat esiin oikeita kokemustarinoita verkkohäirinnästä sekä millaisen tasa-arvoisemman tulevaisuuden nuoret toivoisivat. 

Kaksi nuorta seisoo puhujanpöntön takana puhumassa, takana diginäytöllä lukee Tasa-arvopäivät
Nadra Ali (vas.) ja Rojin Birzoi puhuivat Tasa-arvopäivillä sukupuolittuneesta verkkoväkivallasta. Kuva: Linda-Lotta Luhtala

Nuortenryhmä tapasi europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin lokakuussa. Kumpula-Natri on ollut mukana perustamassa Generation Equality -ystävyysryhmää Euroopan parlamenttiin. Kumpula-Natri kertoi nuortenryhmälle vaikuttamistyöstä EU:ssa, ajankohtaisia asioita teknologia ja tasa-arvo -teemaan liittyen sekä Generation Equality -ystävyysryhmästä.   

Kumpula-Natri nosti esiin, miten suuri uhka verkkohäirintä on ja kuinka tärkeää siihen on puuttua myös EU-tasolla. 

“Verkkoväkivallan kriminalisointi on mahdollista. Naisille ja tytöille pitää olla turvallinen ympäristö myös verkossa.” 

Oikeus olla online -manifesti siirtää vastuun verkkohäirinnästä teknologiasektorille 

Generation Equality -nuortenryhmä on keskittynyt vuonna 2022 erityisesti sukupuolittuneeseen verkkohäirintään ja -väkivaltaan. Yksi nuortenryhmän pääpainopisteistä on vuoden aikana ollut verkkoväkivallan vastaisen manifestin valmistelu ja julkaisu, sekä sitä käsittelevä Oikeus olla online -kampanja.  

Manifesti on suunnattu teknologiasektorin toimijoille ja sen tarkoituksena on nostattaa tietoisuutta verkkohäirinnästä, vastuuttaa teknologiasektorin toimijoita ja antaa konkreettisia ohjeita verkkohäirinnän torjumiseen.  

Nuortenryhmä julkaisi myös mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomissa osana Oikeus olla online -kampanjaansa. Lisäksi ryhmä kampanjoi sosiaalisessa mediassa. 

Generation Equality -nuortenryhmän jäsen, aktivisti Rojin Birzoi vieraili MTV:n Uutisaamussa yhdessä TEK:in tutkimuspäällikkö Susanna Bairohin kanssa. Birzoi kertoi haastattelussa verkkohäirinnästä, jota hän kohtaa naispuolisena vähemmistötaustaisena ihmisoikeusaktivistina sekä miksi teknologiayritysten tulisi kantaa vastuuta verkkohäirinnän kitkemisestä.  

Generation Equality -nuortenryhmän jäsen Rojin Birzoi vieraili MTV:n Uutisaamussa yhdessä TEK:in tutkimuspäällikkö Susanna Bairohin kanssa Oransseina päivinä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kuva: Julia Järvelä

Birzoi ei vaikene häirinnästä huolimatta, koska hänen esiin nostamansa teemat ovat hänelle tärkeitä. 

“Olen joutunut paksuntamaan nahkani ja muistuttamaan itseäni, että minulla on tietyt tavoitteet. Minun täytyy puhua näistä asioista, jotta pystyn vaikuttamaan epäkohtiin.”  

“Mielestäni on huolestuttavaa, että tällä hetkellä vastuu verkkohäirintäongelmasta on yksilöllä.” 

Konkreettista vaikuttamista 

Marraskuussa nuortenryhmä osallistui ulkoministeriön järjestämään korkean tason konferenssiin feministisestä ulkopolitiikasta (Understanding Feminist Foreign Policy).

Lisäksi nuortenryhmän Tawar Salari piti puheenvuoron Planin teemaan liittyvillä aamukahveilla 30.11. alleviivaten erityisesti nuorten merkityksellisen osallistamisen tärkeyttä. 

Generation Equality -nuortenryhmäläiset osallistuivat korkean tason konferenssiin feministisestä ulkopolitiikasta Säätytalolla. Kuva: Linda-Lotta Luhtala

Nuortenryhmä osallistui myös Digi- ja väestöviraston (DDV) digitukiwebinaariin. UN Women Suomen Generation Equality -koordinaattori Linda-Lotta Luhtala kertoi webinaarissa Generation Equality -kampanjasta sekä nuortenryhmästä ja nuortenryhmän Rojin Birzoi kertoi nuoriin kohdistuvasta verkkohäirinnästä sekä nuortenryhmän verkkohäirinnän vastaisesta manifestista.  

Julia Järvelä kertoo DDV:n ja Kelan kanssa tehdystä yhteistyöstä: 

“DDV ja Kela järjestivät meille työpajan, jossa pohdimme yhdessä, miten Kelan palveluja voitaisiin parantaa nuorten näkökulmasta. Se oli hyvin konkreettinen vaikuttamismahdollisuus.” 

Nuortenryhmän Ella Cancara osallistui joulukuussa UN Womenin Youth Forumiin Istanbulissa. Cancara kertoo olevansa iloinen siitä, että nuortenryhmälle annettiin mahdollisuus lähettää edustaja Youth Forumiin.  

“Pääsin tuomaan näkyvyyttä ryhmällemme ja mainostamaan tekemäämme manifestia. YK:n nuorisolähettiläs İlayda Eskitaşcioğlu, joka oli järjestämässä tapahtumaa, oli myös iloinen osallistumisestamme. Hän sanoi, että olemme aktiivisin kansallinen Generation Equality -nuortenryhmä.” 

“Olemme aktiivisin kansallinen Generation Equality -nuortenryhmä.” 

Cancara kertoo, että tiedon välittämistä käsittelevä työpaja oli erityisen mielenkiintoinen. 

“Työpajassa käytiin läpi, miten tietoa voidaan välittää ihmisille sellaisessa muodossa, että sitä on helppo vastaanottaa. Tämä lähtee ihan siitä, että tieto välitetään oikealla kielellä, mutta kävimme läpi myös muita, vaikuttamiseen parhaiten soveltuvia työkaluja.” 

Maanantaina 19.12. Generation Equality -nuortenryhmä vietti syyskauden päättäjäisiä Plan International Suomen toimistolla. Päättäjäisissä keskusteltiin kuluneesta vuodesta ja käännettiin katseet innokkaana tulevan vuoden tasa-arvotyöhön. 

Lue lisää Generation Equality -kampanjasta ja Generation Equality -nuortenryhmästä.