YK:n jäsenvaltiot sopivat naisten syrjinnän lopettamisesta työelämässä

New Yorkissa koolla ollut YK:n naisten asemaa käsittelevä toimikunta (CSW61) hyväksyi kaksiviikkoisen kokouksen päätteeksi tiekartan naisten täyden ja tasa-arvoisen osallistumisen saavuttamiseksi työ- ja talouselämässä.

Hyväksytyissä loppupäätelmissä jäsenvaltiot tunnustavat naisten työmarkkinoilla kohtaamat esteet, kuten epätasa-arvoiset työolosuhteet, naisten yliedustuksen harmaan talouden töissä ja työmarkkinoilla vallitsevat sukupuolistereotypiat, jotka ylläpitävät jakoa naisten ja miesten töihin.

Jäsenvaltiot kiinnittävät huomiota myös palkattomaan hoivatyöhön, joka laajalti on naisten vastuulla. Raskauden ja äitiyden ei pitäisi haitata naisten urakehitystä. Jäsenvaltiot korostavatkin että sekä naisilla että miehillä pitäisi olla mahdollisuus vanhempainvapaisiin ja erityisesti miesten vanhempainvapaan käyttöä on edistettävä.

Toinen suuri kysymys on sukupuolten välillä vallitsevat palkkaerot, joiden lopettaminen nykyisellä etenemisvauhdilla kestää vuoteen 2069 asti.

”Olemassa olevalle epätasa-arvolle ei ole koskaan ollut mitään hyväksyttävää syytä”, korosti YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka..

UN Women ja Maailman työjärjestö ILO käynnistivät CSW-kokouksen yhteydessä kampanjan palkkakuilun kuromiseksi umpeen. YK:n jäsenvaltiot sitoutuvat samapalkkaisuuden edistämiseen monilla eri keinoilla.

Ensimmäistä kertaa naisten asemaa edistävän toimikunnan keskiössä oli myös epävirallista ja kotityötä tekevien naisten saaminen mukaan virallisen talouden piiriin. Se edellyttää kokouksen loppuasiakirjan mukaan ihmisarvoisten työpaikkojen turvaamista ja hoivapalvelujen järjestämistä. Sosiaaliturvaa on laajennettava ja palkkojen on riitettävä elämiseen.

”Kovan työn pitäisi merkitä parempaa elämää naisille, eikä köyhyydellä saisi olla naisen kasvoja. Emme tosin toivo että sillä olisi miehenkään kasvoja, toivomme että köyhyys lopetetaan – piste”, Phumzile Mlambo-Ngcuka sanoi.

 » Lisätietoa: CSW61 loppupäätelmät (pdf)

(Kuva: UN Women/Ryan Brown)