UN Women Suomen syyskokouksessa ennätyksellinen osallistujamäärä — hallitus sai uuden puheenjohtajan ja kolme uutta jäsentä

Tue UN Womenin työtä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi

UN Women Suomen syyskokouksessa juhlistettiin yhdistyksen merkittäviä saavutuksia, suunnattiin katse tulevaan vuoden 2024 toimintasuunnitelman muodossa, sekä valittiin yhdistyksen hallitukselle uusi puheenjohtaja ja kolme uutta jäsentä. Syyskokoukseen osallistui ennätyksellinen määrä yhdistyksen jäseniä etänä sekä paikan päällä Helsingin Oodi-kirjaston Kino Reginassa.

Kuvassa seisovat UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas ja yhdistyksen vuosikokouksen puheenjohtanut Panu MäenpääUN Women Suomen sääntömääräinen syyskokous järjestettiin hybridikokouksena 20.11.2023. Kokouksen avasi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Ilmi Salminen, ja puheenjohtajaksi valittiin Panu Mäenpää. Mäenpää on toiminut useiden ihmisoikeusjärjestöjen hallituksissa erinäisissä rooleissa, kuten Seta ry:n puheenjohtajana 2015-2016 sekä Helsinki Pride -yhteisön puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä 2020-2022.Tällä hetkellä Mäenpää toimii Milttonin vaikuttajaviestinnän tiimin johtajana.

Kokousta puheenjohtanut Mäenpää kiitti UN Women Suomea tärkeästä työstä ja kannusti kaikkia osallistumaan aktiivisesti järjestöjen toimintaan. Mäenpää myös kiitteli UN Women Suomea viime vuosien kasvusta ja saavutuksista.

“Mikään ei ilahduta tällaista järjestöihmistä niin paljon kuin se, että pitää muokata tavoitteita, kun niin monet niistä on saavutettu.” 

UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksuille ehdotetun suuruuden vuodelle 2024. Henkilöjäsenten jäsenmaksu nousee kolmella eurolla ja opiskelijoiden, työttömien ja eläkeläisten jäsenmaksu kahdella eurolla. Uudet jäsenmaksut vuonna 2024 ovat 38€ henkilöjäsenille ja 22€ opiskelijoille, työttömille ja eläkeläisille. 

 

UN Women Suomen hallitus sai uuden puheenjohtajan ja uusia jäseniä

Syyskokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja vuoden lopussa väistyvän Ilmi Salmisen tilalle. Salmisen lisäksi kolme hallituksen jäsentä väistyvät vuoden lopussa, ja syyskokous valitsi heidän tilalleen uudet hallituslaiset. Ensimmäistä kertaa yhdistyksen historiassa uudet ehdokkaat hallitukseen oli nimitetty nimitysvaliokunnan toimesta. Entinen UN Women Suomen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen ja nykyinen Senior Advisor, Anne Korkiakoski, esitteli nimitysvaliokunnan työtä sekä nimitysvaliokunnan ehdottamat kandidaatit UN Women Suomen hallitukseen. Nimitysvaliokunta oli haastatellut yhteensä yhdeksän eri henkilöä, joista kolmea ehdotettiin uusiksi hallituksen jäseniksi.

Toimikunta esitti puheenjohtajaksi nykyistä varapuheenjohtajaa Hanna-Mari Mannista. Hanna-Mari Manninen on toiminut UN Women Suomen hallituksessa kohta kaksi vuotta. Dittmarilla asianajajana toimiva Manninen esitteli itsensä ja tavoitteensa puheenjohtajakaudelle. Syyskokous valitsi Hanna-Mari Mannisen hallituksen puheenjohtajaksi 1.1.2024 alkaen. 

“Toinen jalkani ja koko sydämeni on järjestötoiminnassa. Haluan vaikuttaa siihen, että yhteiskunta on oikeudenmukainen. Järjestöissä se keskeinen ja tärkein toiminta tapahtuu itse toiminnassa, mutta sen tueksi tarvitaan hallitus, joka kantaa myös vastuun, joka vie yhdistystä strategisesti eteenpäin.  

Uusiksi hallituksen jäseniksi erovuorossa olevien tilalle valittiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Shadia Rask, Johanna Kontio ja Ville Blåfield. Uudet hallituksen jäsenet aloittavat kautensa 1.1.2024. Aino Försti-Smith valittiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti jatkokaudelle. Yksi hallituskausi on UN Women Suomen hallituksessa kolmevuotinen, ja hallituksessa on mahdollista toimia yhteensä kaksi kautta.

Shadia Rask  

Shadia Rask on filosofian tohtori ja opintovapaalla oleva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö. Rask on kirjoittanut kolumneja Ylelle sekä blogia Taloustaito-medialle. Shadia tunnetaan aktiivisena ja rohkeana yhteiskunnallisena keskustelijana. Hän tuntee tasa-arvoon liittyvät teemat kokeneena tutkijana ja akateemisesti aiheeseen erikoistuneena. Hän osaa keskustella aiheista laajasti erilaisten yhteiskunnan vaikuttajien ja foorumien kanssa.  Hän lähestyy asioita ja ihmisiä myönteisesti ja rakentavasti, tosiasioihin pohjautuen. Hän on viestinnällisesti vaikuttava ja inhimillinen.

“Kun soitettiin ja kysyttiin, olisinko kiinnostunut hallituspestistä, olin saman tien innostunut ja kiinnostunut. Ihmisoikeudet ja kestävä kehitys ovat olleet työni keskiössä.” 

 

Johanna Kontio 

Johanna Kontio on johtamisen, kaupan ja taloushallinnon ammattilainen, joka tuntee kansalaisten ja kuluttajien arjen ja ymmärtää, miten, miksi ja mihin he käyttävät rahaa. Kontiolla on merkittävää kokemusta yritysyhteistyöstä sekä kokemusta digitalisaation ja prosessien tavoitteellisesta ja tuloksekkaasta kehittämisestä.

“Koen, että olen itse saanut enemmän kuin olen uskaltanut unelmoida. Yhteiskunta on antanut paljon mahdollisuuksia. Jos mulla on tilaisuus pistää hyvää kiertämään, haluan ehdottomasti tehdä niin.”

 

Ville Blåfield 

Ville Blåfield on laajasti verkostoitunut vaikuttaja ja viestijä. Hänen työnsä toimittajana, kirjailijana ja konsulttina antaa monipuolisen kokemuksen ja näkemyksen ymmärtää yhteiskunnan ilmiöitä ja sitä, miten ihmisiin vaikutetaan. Ville osaa sanoittaa asioita haastavistakin aiheista erilaisille sidosryhmille, eivätkä kriittiset ja vaikeat viestintätilanteet ole hänelle vieraita. Tällä hetkellä Ville työskentelee Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtajana sekä Milttonin ansaitusta mediasta vastaavana johtajan.

“Tyttöjen ja naisten aseman, itsenäisyyden ja mahdollisuuksien vahvistaminen tekee yhteiskunnista parempia, ja vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen mistä tahansa yhteisöstä vahvemman.”

 

Syyskokouksessa kuultiin kommentteja myös UN Women Suomen pitkän linjan jäseniltä. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana UNIFEMin aikaan toiminut Sinikka Ala-Paavola sekä Ala-Paavolan kanssa yhtä aikaa hallituksen varapuheenjohtajana toiminut Terhi Nieminen-Mäkynen muistelivat yhdistyksen pitkää taivalta sekä kiittivät nykyistä henkilöstöä ja hallitusta viime vuosien merkittävistä saavutuksista. Ala-Paavola ja Nieminen-Mäkynen alleviivasivat, että yhdistyksellä on pitkä historia yhtenä suomalaisen yhteiskunnan merkittävistä tasa-arvotoimijoista, jolla on myös paljon perintöä jaettavana.

Yhdistyksen yli neljäkymmentävuotista historiaa sekä perustaja Helvi Sipilää muistetaan ja kunnioitetaan vuosikokouksissa myös sitä kautta, että kokouksia puheenjohdetaan yhä tänäkin päivänä Helvi Sipilän nuijalla.