Tehdään meistä tasa-arvon sukupolvi! UN Womenin Generation Equality -kampanja huipentuu foorumeihin Mexico Cityssä ja Pariisissa

Tue naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista!

Sukupuolten tasa-arvo julistettiin perus- ja ihmisoikeudeksi jo 25 vuotta sitten mutta silti se ei toteudu vielä yhdessäkään maailman maassa. UN Women on käynnistänyt Generation Equality-kampanjan muuttaakseen kehityksen suunnan. Kampanja huipentuu foorumeihin Mexico Cityssä ja Pariisissa, joissa kaikkien osallistujien tulee sitoutua kunnianhimoisiin tasa-arvotavoitteisiin.

Vuosi 2020 on merkittävä kansainvälinen naisten oikeuksien vuosi. Yksi naisten oikeuksien merkittävimmistä virstanpylväistä, Pekingin julistus ja toimintaohjelma, täyttää 25 vuotta, ja myös UN Women viettää 10. juhlavuottaan. Myös YK:n turvallisuusneuvoston 1325-päätöslauselmalla on 20. juhlavuosi, ja YK täyttää 75 vuotta.

Tasa-arvon saavuttamisen kanssa on jo kiire.

Juhlavuodet osuvat aikaan, jolloin ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistyötä yhä enemmän kyseenalaistetaan. Tasa-arvo on ottanut jopa takapakkia, ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet ovat todellisen uhan alla.

UN Women on käynnistänyt maailmanlaajuisen Generation Equality -kampanjan kääntääkseen tämän vaarallisen kehityksen suunnan. Kaikilla elämänalueilla ja maailman osissa tarvitaan suuria ponnistuksia tasa-arvon saavuttamiseksi. Tasa-arvon saavuttamisen kanssa on jo kiire.

Kampanja kutsuu kaikki iästä ja sukupuolesta riippumatta mukaan tekemään tasa-arvolupauksista vihdoin totta ja se kulminoituu Generation Equality Forum -tapahtumaan, jonka UN Women kutsuu koolle yhteistyössä Meksikon ja Ranskan hallitusten kanssa. Tapahtuma polkaistaan käyntiin Mexico Cityssä 7. toukokuuta ja se huipentuu Pariisissa Ranskassa 7–10. heinäkuuta.

Myös Suomi osallistuu tapahtumaan yhtenä tasa-arvon lähettiläänä.

Foorumit kokoavat yhteen vaikuttajia ympäri maailmaa, joiden tulee sitoutua konkreettisiin, kunnianhimoisiin ja peruuttamattomiin toimiin sukupuolten tasa-arvon täyden toteutumisen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Myös Suomi osallistuu tapahtumaan yhtenä tasa-arvon lähettiläänä. Foorumiin on mahdollista osallistua myös reaaliaikaisten, vuorovaikutteisten satelliitti-istuntojen kautta ympäri maailmaa.

Presidentti Tarja Halonen on yksi kampanjaan osallistuvista johtajista, jotka ovat sitoutuneita toimimaan tasa-arvon edistämiseksi.

Foorumissa luodaan yhteiset tavoitteet ja innovatiivisia kumppanuuksia kansalaisyhteiskunnan, jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin toimijoiden välille. Nämä toimintakoalitiot laativat joukon konkreettisia, kunnianhimoisia ja käänteentekeviä toimia, joiden tulee toteutua vuosien 2020 ja 2025 välillä. Toimintakoalitioiden tulee myös turvata rahoitus toimille jatkuvan resurssipulan korjaamiseksi tasa-arvotyössä. Muutoksen aikaansaamiseksi pyritään tukemaan erityisesti nuoria naisia ja tyttöjä, ja heidän äänensä kuuluminen kaikissa toimissa on ensiarvoisen tärkeää.

Toimintakoalitiot keskittyvät kuuteen pääteemaan:

  1. Naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen
  2. Taloudellinen oikeudenmukaisuus
  3. Ruumiillinen itsemääräämisoikeus ja seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet
  4. Ilmasto-oikeudenmukaisuus
  5. Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon edistämiseksi
  6. Feministiset liikkeet ja johtaminen

Kuvittele maailma, jossa tasa-arvo on normi. Tule mukaan jäseneksemme ja ole osa tasa-arvon sukupolvea!

 

 

Pääkuva: Thammasatin yliopiston oppilaat Thaimaassa lähtivät mukaan UN Womenin Generation Equality -kampanjaan. Kuvaaja: UN Women/Pornvit Visitoran