Naiset mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan

Pariisin ilmastokokous 29.11.-11.12.2015
COP21|#Pariisi2015

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. Pariisissa käytävien kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden tavoitteena on solmia uusi maailmanlaajuinen ilmastosopimus.

Puolet maailman väestöstä on naisia, jotka ovat usein haavoittuvaisempia kuin miehet ja pojat. Koska köyhyys, ilmastonmuutos, ruuan saatavuuden ongelmat, terveydenhuollon puute ja maailmanlaajuiset talouskriisit haavoittavat erityisesti naisia, heidän panoksensa ratkaisujen löytämisessä on keskeinen.

Ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan taisteleminen

YK:n jäsenmaat hyväksyivät uuden, maailmanlaajuisen tiekartan vuoteen 2030 ja siihen liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet YK:n yleiskokouksessa 25.9.2015. Yksi tavoitteista (no 13) käsittelee ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan taistelemista. Tavoitteena on:

    • Edistää vähiten kehittyneissä maissa mekanismeja, joilla kehitetään tehokasta ilmastonmuutokseen liittyvää suunnittelua ja johtamista, keskittyen naisiin ja nuoriin sekä paikallisiin ja marginalisoituneisiin yhteisöihin
    • Vahvistaa kaikkien maiden kykyä toipua luonnonkatastrofeista ja sopeutua ilmaston muutoksen aiheuttamiin uhkiin. Sisällyttää ilmastonmuutokseen liittyviä toimenpiteitä kansallisiin politiikkaohjelmiin, strategioihin ja suunnitteluun
    • Kehittää koulutusta, tietoisuuden nostamista ja instituutioiden kapasiteettia vähentää ja sopeutua ilmastonmuutokseen, vähentää haittavaikutuksia ja kehittää aikaisen varoittamisen järjestelmiä
    • Toteuttaa UNFCCC:n allekirjoittaneiden, kehittyneiden maiden sitoumusta myöntää kehitysmaille vuosittain yhteensä 100 miljardia USD merkityksellisiin lieventämistoimenpiteisiin

Ilmastonmuutos ei ole sukupuolineutraali

Ilmastonmuutos tuo mukanaan alati kasvavia riskejä. Katastrofaaliset myrskyt tuhoavat elämää ja koteja. Kuivuus aiheuttaa maaseudun elinkeinoille haittaa. Meren pinnan nousu uhkaa alavia alueita.

Jotta maapallon lämpötilan vaarallinen nousu hidastuisi, kasvihuonekaasupäästöjen on vähennyttävä. Jonkin tasoinen ilmastonmuutos on vääjäämätön, ja ihmisten sopeutumis- ja toipumiskykyä on tuettava. Riittävä kasvatus ja työllisyys esimerkiksi auttavat rakentamaan katastrofissa tärkeätä turvaverkkoa.

Ilmastonmuutos on suurin uhka monille haavoittuvaisimmille ihmisille, joista suuri osa on köyhiä naisia. Heidän kannaltaan ilmaston muutos on jo päivittäinen tosiasia. Monet joutuvat käyttämään aina vain enemmän aikaa ruuan, polttoaineen ja veden hakemiseen, tai kamppailevat viljelläkseen maata. Katastrofin iskiessä naiset kuolevat todennäköisemmin.

Naisten osaaminen hyödynnettävä

Naisilla on paljon kokemusta ja perimätietoa luonnonvaroista, ja he voivat tarjota arvokasta tietoa ilmastonmuutoksen riskeihin varautumiseksi. Heillä on myös oikeus kaikkiin mahdollisiin tapoihin suojella itseään, samoin kuin osallistua päätöksiin, joilla on ihmisille ja maapallolle perustavia vaikutuksia.

UN Women edistää sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista, jotta ilmastonmuutokseen voisi sopeutua ja sen vaikutuksia lieventää. Samalla tulisi saavuttaa yhtäläinen ja osallistava, kestävä kehitys. Järjestö vaatii, että naisia kuunnellaan kaikilla päätöksenteon tasoilla, kotitalouksista poliittisille areenoille. Maailmanlaajuisissa ilmastoneuvotteluissa UN Women korostaa aktiivisesti naisten panosta.

UN Women toimii

» Marokon keitailla kasvavat sekä kasvit että naisten tulot

» Uusiutuva energia avaa uusia mahdollisuuksia Malin naisille

» Naiset varautuvat ilmastonmuutokseen Bangladeshissa