Uusiutuva energia avaa uusia mahdollisuuksia Malin naisille

Valtaosa Malin naisista asuu maaseuduilla. Vaikka naisten mahdollisuus omistaa maata tai saada rahoitusta on rajallinen, he tuottavat jopa 70 % ruoasta. UN Women sekä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO pyrkivät yhdessä purkamaan naisten kohtaamia esteitä uudella aloitteella, joka tukee Malin maaseudun naisten taloudellista itsenäisyyttä, vahvistaa ruokaturvaa ja hidastaa ilmastonmuutosta.

Naiset Koulikorossa, Ségoussa ja Moptissa sekä Bamakon aluella ovat saaneet koulutusta aurinko- ja kaasuenergialla toimiven laitteiden käyttämiseen, mikä auttaa heitä tuottamaan ja markkinoimaan paikallisia elintarvikkeita.

Naiset saavat käyttöönsä aurikoenergialla toimivia myllyjä, pakastimia, kuivureita ja tehosekoittimia. Tuotteiden valmistukseen käytettävät tilat on valaistu kaasulla toimivilla lampuilla. Malissa vain 18 % maaseudun väestöstä on sähkönjakelun piirissä. Siksi hankkeeseen osallistuville naisille uusiutuva energia on ainoa energianlähde, joka kylässä on saatavilla.

Naiset käyttävät aurinkoenergialla toimivia laitteita hedelmien ja muiden paikallisten tuotteiden kuivaamiseen jauhamiseen tai prosessoimiseen. Mangot, inkivääri, tamarindi ja hibiscus-kukat muuttuvat naisten osaavissa käsissä siirapiksi, mehuiksi, hilloiksi ja kekseiksi. Hirssin ja fonion jyvät jauhetaan jauhoksi, couscoukseksi ja muiksi paikallisiksi ruoiksi.

30112015-mali-2
Ilmastoystävällisesti tuotetut paikalliset tuotteet löytävät nyt paremmin markkinoille.

Uudet liedet vähentävät aavikoitumista ja naisten työtaakkaa

Dandougou Fagalan kylän pormestari Kadidia Diawara sanoo, että UN Womenin hanke on hyödyllinen naisille, mutta myös koko yhteisölle.

”Ennen kun nämä yksiköt olivat pystyssä, hiljainen kausi (sadonkorjuuaikojen välinen aika), tarkoitti kaupungille velkaantumista”, hän sanoo, mutta näin ei ole enää.

Naisten mahdollisuus osallistua työn ja toimeentulon hankkimiseen ei ole itsestäänselvyys, sillä he ovat vastuussa monista tehtävistä kuten polttopuun keräämisestä, joka ei ole taakka pelkästään naisille vaan myös ympäristölle. Puiden kaataminen polttopuuksi on yksi keskeinen syy Malin metsäkadolle. Maassa käytettävästä energiasta 75 % tulee puun polttamisesta.

Tämän vuoksi ohjelman toisena tavoitteena on hankkia naisille paremmat liedet, jotka säästävät polttopuuta. Energiaa säästävät liedet säästävät sekä polttopuuta että aikaa, jonka naiset joutuvat käyttämään puun keräämiseen.

”Uudet, paremmat liedet ovat iso parannus, tarvitsen enää vain kolme halkoa tehdäkseni ruokaa,” sanoo Bouaré Djénéba Traoré, nainen Monimpébougousta, Koulikoron läntiseltä alueelta.

”Tämä tarkoittaa sitä, että varastoni kestää pidempään ja minulla on enemmän aikaa tuotannolle.”

Yhteishenki nousee

Nyt kun naisilla on hivenen verran enemmän vapautta ja he ovat keränneet kokemusta maataloustuotteiden jalostamisesta, UN Women haluaa kehittää myös naisten liikkeenjohtamistaitoja. Kirjanpidon, markkinoinnin ja mainostamistekniikoiden taitaminen vahvistaa entisestään naisten taloudellista itsenäisyyttä.
Taloudellisten hyötyjen lisäksi muutos näkyy naisten keskinäisen yhteistyön ja solidaarisuuden lisääntymisenä.

”Ennen pidimme huolen vain omista asioistamme. Nyt tunnemme toisemme paremmin. Kun emme työskentele, käymme kylässä toistemme luona ja autamme toisiamme ongelmien kanssa – näin ei ollut ennen”, kertoo Samaké Kadiatou Traoré Koulikoron alueelta.

UN Women ja kumppanit pyrkivät varmistamaan, että sijoitukset ovat kestäviä ja takaavat pitkäaikaisen taloudellisen itsenäisyyden naisille, jotka elävät haastavassa ympäristössä. Ohjelma on laajenemassa myös muille alueille Malissa, jotta yhä useammat paikalliset yhteisöt voivat voimaantua.