Naisten oikeudet asetettava keskiöön Syyrian rauhanrakennuksessa

Suomi isännöi YK:n pyynnöstä tiistaina 24. tammikuuta 2017 Helsingissä Syyrian humanitaarista apua koskevaa konferenssia.

Konferenssin tarkoituksena oli nostaa esiin Syyrian ja sen naapurimaiden avun tarvetta kriisin jatkuessa. Yksi kokouksen pääteemoista oli naisten ja tyttöjen asema.

Kokousta isännöinyt ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen oikoi monen vääriä käsityksiä ja muistutti, että 70 prosenttia Syyrian pakolaisista on naisia ja lapsia.

”On kestämätöntä, että lähes puolet pakolaislapsista ei pääse kouluun, ja isompi osa tytöistä kuin pojista ei käy koulua”, Mykkänen sanoi.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women muistuttaa, että tuoreiden tietojen mukaan lapsiavioliitot, kotiväkivalta ja seksuaalinen väkivalta ovat päällimmäisiä huolenaiheita. Lisäksi pakolaisleireillä naisten on vaikea päästä kiinni toimeentuloon. Esimerkiksi Zaatarin pakolaisleirillä työllistämisohjelmiin päässeistä alle neljäsosa on naisia.

UN Womenin varapääjohtaja Lakshmi Puri toimi toisena puheenjohtajana konferenssin korkean tason paneelissa, jossa pureuduttiin naisten ja tyttöjen avuntarpeeseen ja asemaan. Puri korosti, että naisten toimijuuden ja ihmisoikeuksien pitää olla rauhanprosessin keskiössä.

UN Women ja YK:n väestörahasto UNFPA vetosivat sen puolesta, että syyrialaisten naisten ja tyttöjen erityistarpeita ja ihmisoikeuksia tuetaan.

”Yksinkertaiset ratkaisut pelastavat naisia ja vauvoja humanitaarisissa hätätilanteissa. Mutta heidän tarpeensa pitää kuulla”, sanoi UNFPA:n varapääjohtaja Laura Londén.

UN Womenin varapääjohtaja Lakshmi Puri kiitti ministeri Kai Mykkästä Suomen tuesta Syyrian pakolaisnaisille.

Tänä ja ensi vuonna tarvittaisiin 4,3 miljardia euroa Syyrian kriisin hoitamiseen. Viime vuonna luvatusta humanitaarisen avun rahoituksesta saatiin kasaan vain 60 prosenttia.

YK:n humanitaarisen avun apulaispäällikkö Stephen O’Brien kuvaili avun tarvetta valtavaksi ja muistutti, että se kasvaa yhä.

”Mitä ikinä me teemmekin, se ei riitä”, hän totesi.

(Kuvat: Ulkoministeriö)