Merkittävin naisten asemaa käsittelevä YK-kokous käynnistyi naistenpäiväviikolla – teemana on Suomelle merkittävä teknologia ja tasa-arvo

Tue naisten oikeuksien toteutumista kaikkialla maailmassa

Kansainvälisesti merkittävin tasa-arvokokous, YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (The Commission on the Status of Women, CSW) 67. istunto, järjestetään New Yorkissa 6.-17.3.2023. Suomesta kokoukseen osallistuvan virallisen delegaation puheenjohtajana toimii Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.  

Tämän vuoden CSW:n pohjana Generation Equality -kampanjan työ 

YK:n suurin tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin keskittyvä vuotuinen tilaisuus ja samalla YK:n toiseksi suurin vuosittainen tilaisuus, YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istunto (CSW, Commission on the Status of Women), on käynnissä New Yorkissa 6.-17.3.2023.  

Vuoronumeroltaan 67. istunnon pääteemana on sukupuolten tasa-arvon edistäminen innovaatioiden, teknologisen kehityksen ja koulutuksen keinoin. Kyseessä on Suomelle tärkeä vaikuttamisen paikka, sillä Suomi toimii UN Womenin koordinoimassa kansainvälisessä Generation Equality -kampanjassa johtavassa roolissa teknologiaan ja tasa-arvoon liittyvien kysymysten parissa. 

Toimikunnan valmistelutyö pohjautuukin Generation Equality -kampanjan teknologia ja tasa-arvo -toimintaryhmän tekemään työhön, johon Suomi on johtajiston jäsenenä ollut vaikuttamassa. YK:n pääsihteerin CSW:tä koskevassa raportissa näkyy vahvasti Generation Equality -kampanjan toimintaryhmän neljä pääteemaa: sukupuolten välisen digikuilun umpeen kurominen, inklusiiviset innovaatioekosysteemit, tasa-arvoa edistävien teknologioiden tukeminen sekä verkkoväkivallan kitkeminen. 

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist nostaa CSW:n ensimmäisen päivän puheenvuorossaan Suomelle keskeistä teemaa eli sukupuolittuneen verkkoväkivallan kitkemistä. Hän muistuttaa verkossa naisiin kohdistuvan väkivallan olevan osa naisiin kohdistuvan väkivallan jatkumoa: 

“Verkkoväkivaltaan puuttuminen vaatii lainsäädännön lisäksi vahvoja muutoksia asenteissa sekä edistystä sukupuolten tasa-arvossa kaikilla osa-alueilla. Meillä miehillä on keskeinen rooli tässä työssä.” 

CSW kestää yhteensä kaksi viikkoa. Ensimmäisellä viikolla järjestetään ministerien pyöreän pöydän keskusteluja. Toisella viikolla on puolestaan luvassa yleiskeskustelut ja interaktiiviset dialogit (mukaan lukien interaktiivinen nuorten dialogi) sekä asiantuntijapaneelit ja loppupäätelmäneuvottelut. 

Suomi ei ole CSW-toimikunnan jäsen ja osallistuu istuntoon tarkkailijajäsenenä. Suomi osallistuu kuitenkin aktiivisesti istunnossa hyväksyttäviä päätöslauselmia ja loppupäätelmiä koskeviin neuvotteluihin, jotka ovat avoimia kaikille YK:n jäsenvaltioille. Suomi neuvottelee osana EU:ta. Suomen virallisessa delegaatiossa on mukana myös Generation Equality -nuortenryhmän edustaja, Katri Jalonen. 

Suomen prioriteetit CSW-neuvotteluissa pitävät sisällään muun muassa pyrkimyksen siitä, että loppupäätelmissä huomioidaan intersektionaalisuus ja epätasa-arvon juurisyihin puuttuminen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet. Suomi haluaa lisäksi edistää yksityisen sektorin ihmisoikeuksia kunnioittavaa toimintaa ja yritysten ja kansalaisjärjestöjen roolia istunnon eri vaiheissa sekä Generation Equality -kampanjan parissa tehdyn työn hyödyntämistä. 

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women tukee kokouksen toteuttamista ja on vahvasti edustettuna kokouksessa. UN Womenin pääjohtaja Sima Sami Bahous korostaa CSW:n ensimmäisen päivän puheenvuorossaan naistoimittajien ja -ihmisoikeuspuolustajien kohtaamaa väkivaltaa. 

“Naistoimittajille 125 maassa tehdyssä kyselyssä havaittiin, että kolme neljäsosaa oli kokenut verkkoväkivaltaa työssään ja kolmasosa oli sen seurauksena harjoittanut itsesensuuria.” 

“YouTubessa ja blogeissa mielipiteitään ilmaisseet afganistanilaiset naiset ovat joutuneet Talibanin kohteiksi, ja monet heistä pakenivat kotimaastaan turvallisuuden vuoksi. Iranissa, kuten pääsihteerin ihmisoikeustilannetta koskevassa raportissa todetaan, monet naiset ja tytöt ovat edelleen kohteena, koska he ovat kampanjoineet verkossa”, Bahous sanoo. 

UN Women Suomen naistenpäivän kampanja “Naisen paikka on kaikkialla” keskittyy tänä vuonna erityisesti naisihmisoikeuspuolustajiin ja -aktivisteihin Suomessa ja maailmalla. Lue lisää kampanjassa mukana olevista naisista. 

CSW:hen osallistuu jäsenvaltioiden edustajien lisäksi YK:n edustajia sekä ECOSOC-statuksen omaavia kansalaisjärjestöjä, joiden joukossa on myös UN Women Suomi. UN Women Suomea kokouksessa edustaa toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas. 

Pääteeman lisäksi jokaisessa istunnossa on aina myös seurantateema. Tänä vuonna seurantateemana on maaseudun naisten kohtaamat haasteet ja mahdollisuudet sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi. 

Tasa-arvotapahtuman yhteydessä järjestetään lukuisia sivutapahtumia, myös virtuaalisesti 

CSW:n yhteydessä järjestetään myös lukuisia teemaan liittyviä sivutapahtumia, joihin osaan pääsee osallistumaan myös virtuaalisesti. UN Women Suomi järjestää yhdessä suomalaisten naisjärjestöjen kanssa kansainvälisen Helvi Sipilä -seminaarin torstaina 9.3. klo 16–17.15 Suomen aikaa teemana naisten ihmisoikeudet ja teknologia. Tilaisuuteen voi osallistua virtuaalisesti. 

Helvi Sipilä -seminaari “My Body is Mine” järjestetään jo 17. kertaa kunnioittamaan Helvi Sipilän merkittävää uraa tasa-arvon puolustajana ja lasikattojen rikkojana. Suomalainen Helvi Sipilä oli YK:n ensimmäinen naispuolinen apulaispääsihteeri vuosina 1972–1980. Hän oli yksi Suomen ensimmäisiä naisjuristeja ja UN Women Suomen edeltäjän Suomen UNIFEM:in perustaja. Sipilän merkitys tasa-arvoliikkeelle ja naisten oikeuksille oli huomattava. Hänen ansiostaan vuosi 1975 julistettiin kansainväliseksi naistenvuodeksi, ja ensimmäinen naisten maailmankonferenssi pidettiin Helvin johdolla Méxicossa. 

Helvi Sipilä -seminaari järjestään yhteistyössä Suomen akateemisten naisten liiton, Nytkis ry:n, Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen (NNKY) ja Naisjärjestöjen keskusliiton kanssa.  

Lisäksi UN Women Suomi järjestää yhdessä muiden pohjoismaisten UN Womenin toimijoiden kanssa virtuaalisen sivutapahtuman “Bringing CSW hometorstaina 16.3. klo 14.30–16.30 Suomen aikaa (ilmoittautuminen aukeaa pian). Tilaisuudessa keskustellaan tasa-arvon takapakkiin liittyvistä haasteista, kokemuksista ja ratkaisuista pohjoismaisesta näkökulmasta. Tilaisuudessa puhuvat mm. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sekä Generation Equality -nuortenryhmään kuuluva nuori aktivisti Tawar Salari.  

Lue kooste CSW67:stä UN Womenin verkkosivuilta (englanniksi). 

Tutustu kaikkiin CSW-sivutapahtumiin.

YK:n taloudellisen ja sosiaalisen neuvoston (Economic and Social Council, ECOSOC) alainen naisten asemaa käsittelevä toimikunta CSW (Commission on the Status of Women) perustettiin vuonna 1946. Toimikunta on merkittävin kansainvälinen naisten asemaa politiikan, talouden, kansalaisoikeuksien sekä sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien alalla edistävä foorumi. Toimikunnan jäseninä on kerrallaan 45 jäsenvaltiota. 

Sima Bahous puhujapöntössä
UN Womenin pääjohtaja Sima Sami Bahous CSW:ssä

Kuvat: UN Women/Ryan Brown