CSW60-suurkokous aloittaa lähtölaskennan tasa-arvoon

New Yorkissa pidettävä 14.-24.3.2016 pidettävä 60. YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan kokous (CSW60, Commission on the Status of Women) aloittaa lähtölaskennan sukupuolten tasa-arvon saavuttamiselle seuraavien viidentoista vuoden aikana.

Kaikki YK:n jäsenvaltiot ovat osana syyskuussa hyväksyttyä kestävän kehityksen agendaa sitoutuneet kaiken naisiin ja tyttöihin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan lopettamiseen vuoteen 2030 mennessä kaikkialla maailmassa..

”Naisten ja tyttöjen oikeudet eivät enää voi odottaa. Meillä on 15 tehokasta vuotta aikaa toimeenpanna tämä käänteentekevä agenda ja aikaansaada ratkaiseva muutos maailmassa.  Muutos on mahdollinen, mutta sen aikaansaamiseksi tarvitaan kaikkia”, sanoo CSW-kokoukseen osallistuva Suomen UN Womenin toiminnanjohtaja Elina Multanen.

New Yorkiin on saapunut tuhansia hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin edustajia. CSW-kokouksen avannut YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kiinnitti huomion naisten vähäiseen edustukseen päätöksenteossa. Hän esitti henkilökohtaisen vetoomuksen niiden maiden edustajille, joiden parlamenteissa tai hallituksissa ei ole vielä ainuttakaan naista.

”Tarkastan tilanteen joka päivä pääsihteerin toimikauteni viimeiseen päivään asti. Aion patistaa, kunnes maailmassa ei ole yhtään parlamenttia ja yhtään hallitusta, joissa ei ole lainkaan naisia”, Ban sanoi.

Phumzile Mlambo-Ngcuka CSW-60
UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka avasi New Yorkin CSW-kokouksen. (Kuva: UN Women/Ryan Brown)

“Ketään ei jätetä”

UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka korosti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien huomioimista kestävän kehityksen Agenda 2030:n ja tasa-arvon saavuttamisessa. Hän muistutti, että vammaiset, alkuperäiskansat, siirtolaiset ja pakolaiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä nuoret tytöt ja vanhat naiset joutuvat todennäköisimmin moninkertaisen syrjinnän kohteeksi.

”Se, mitä Agenda 2030:ssa sovittiin, vaatii meitä muuttamaan elämäntapaamme, tapaamme tehdä bisnestä, kasvattaa ruokaa, arvostaa äitiyttä, osallistaa ja suojella tyttöjä ja poikia, kommunikoida ja kunnioittaa ja tunnustaa niiden oikeudet, jotka eroavat valtavirrasta seksuaalisen suuntautumisensa tai minkä tahansa muun syyn vuoksi”, Mlambo-Ngcuka sanoi.

”Tämä istunto merkitsee lähtölaskennan aloittamista vuoteen 2030, haluamaamme tulevaisuuteen, jossa ketään ei jätetä”, Mlambo-Ngcuka sanoi.

UN Womenin pääjohtaja torjui myös aikeet vesittää syksyllä aikaansaatua konsensusta kestävästä kehityksestä ja sukupuolten tasa-arvosta.

”Tämä ei ole tilaisuus avata ja neuvotella uudelleen sitä, mikä jo sovittiin vuoden 2015 historiallisessa yleiskokouksessa.”