Päivystävä linja pelastaa Malissa

Puhelinsoitto saapuu seitsemältä illalla Bamakon alueella sijaitsevaan kontrollikeskukseen. Nelivuotias tyttö on ehkä raiskattu.

Poliisi saapuu alle vartissa pidättämään epäiltyä. Epäiltyä on väitetty sarjaraiskaajaksi. Ibrahim, nelivuotiaan tytön setä kertoo, että tyttö onnistui pakenemaan raiskausyritystä – kiitos nopean puuttumisen mahdollistaneen päivystyslinjan, jonka UN Women on perustanut yhteistyössä paikallisen poliisin kanssa.

Ibrahim on tyytyväinen palveluun, jonka hänen veljentyttärensä sai lääkäreiltä. Tyttö tutkittiin, ja kävi ilmi, että seksuaalista kosketusta on tapahtunut, mutta ei raiskausta.

Taistelu väkivaltaa vastaan jatkuu yhä

Vaikka tässä tapauksessa vältettiin pahin, kokevat tuhannet muut naiset ja tytöt Malissa väkivaltaa. Maa on selviytymässä yli kolme vuotta kestäneestä aseellisesta konfliktista, jossa seksuaalista väkivaltaa on käytetty pelon ilmapiirin levittämiseen.

Seksuaalisesta väkivallasta on tullut sodankäynnin ase, joka vaikuttaa naisten elämään vielä silloinkin, kun muut aseet vaikenevat. YK:n väestörahaston mukaan 30 prosenttia pakolaistytöistä on raiskattu alueilla, joissa on käynnissä humanitaarinen kriisi. Vaikutusvaltaansa lisänneet ääriliikkeet ovat valinneet naiset tietoisiksi kohteikseen konfliktialueilla.

”Rauha on edellytys toipumisen ja kasvun alkamiselle, mutta sitä ei saa tehdä naisten kustannuksella. Meidän on rankaistava rikokset, joista naiset ja tytöt ovat kärsineet ja kärsivät yhä”, sanoo Malin UN Womenin edustaja Maxime Houinato.

Tasa-arvo Malissa
Naisten ja tyttöjen oikeus koulutukseen ja toimeentuloon on edellytys konfliktista toipumiselle. (Kuva: UN Photo/Marco Dormino)

Kokonaisvaltaista tukea väkivallan uhreille

UN Womenin ja Malin poliisin avaama päivystyslinja on yksi konkreettinen apuväline naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi. Maaliskuussa 2014 avattu kontrollikeskus tarjoaa tukea ja huolenpitoa väkivallan uhreille. Kontrollikeskuksen paras puoli on kuitenkin ilmainen päivystyslinja, joka toimii ympäri vuorokauden maanlaajuisesti. Se ottaa vastaan hätäpuheluita ja raportoi sukupuolittuneesta väkivallasta Malissa.

”Päivystyslinja on työkalu, joka auttaa Malin hallitusta ja sen ponnisteluja taistelussa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa vastaan ja uhrien tukemisessa”, sanoo nais- ja lapsiasioista vastaavan ministerin neuvontantaja Touré Yaba Tamboura.

Hätäpuhelut siirretään välittömästi lähimmälle poliisiasemalle, jotta tapaus voidaan tutkia ja ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin. Tapaukset saatetaan myös toisen yhteistyökumppanin, naisten oikeuksia puolustavan APDF-järjestön, tietoon. UN Women on jo useamman vuoden ajan tukenut APDF:n toimintaa kokonaisvaltaisen tuen tarjoamiseksi väkivaltaa kokeneille naisille.

Päivystävän linjan toiminta merkitsee enemmän kuin pelkkä poliisihälytys. Auttajien on tunnettava naisten tilanne ja ymmärrettävä, mistä sukupuoleen perustuvassa väkivallassa on kyse. Siksi UN Women painottaa poliisien, päivystäjien ja muiden ammattilaisten kouluttamista. Heidän on tunnettava naisiin kohdistuvan väkivallan ja muiden tasa-arvokysymysten problematiikka. Operaattorit ovat ehdottaneet koulutustoimintojen lisäämistä, sillä he eivät usko hätäpuheluiden määrän vastaavan sitä todellista määrää, joka naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy.

Bamakon lisäksi Maliin on avattu neljä muuta keskusta: Moptiin maan keskialueelle, Sikassoon etelään ja Malin pohjoisalueille Gaoon ja Timbuktuun.

UN Women on myös kehittänyt yhteistyökumppanuuden paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta sairaaloiden erityisyksiköissä voidaan tarjota kokonaisvaltaista tukea raiskauksen uhreille. Lisäksi Maliin on perustettu 50 terapiaryhmää, jotta naisilla ja tytöillä olisi paikka, jossa puhua kokemuksistaan. Puhuminen asiasta yksityisesti on usein askel julkiseen kannanottoon selviytyjinä ja muutoksen puolestapuhujina.