UN Women vaatii loppua naisiin kohdistuville raakuuksille Malissa

Historian pahin poliittinen, turvallisuus- ja ruokakriisi koettelee länsiafrikkalaista Malia. Pohjois-Malia miehittävät kapinalliset ovat saattaneet alueella voimaan julman ja takapajuisen version sharia-laista, mikä on vienyt naisilta perustavaa laatua olevat ihmisoikeudet. Seksuaalista väkivaltaa käytetään pelon ilmapiirin levittämiseen.

“Kapinalliset olivat aivan nurkan takana ja seurasivat minua”, kertoo nuori malilainen tyttö. “Kun tulin ulos, he pakottivat minut autoonsa ja sitoivat käteni. Autossa oli neljä miestä, jotka veivät minut hämärään paikkaan. Mukana oli kolme muutakin tyttöä. He raiskasivat meitä kahtena yönä ja joka kerralla heitä oli kolme, neljä ja joskus viisikin.”

Maaliskuusta 2012 lähtien Gaon alue Malissa on muuttunut siviiliväestöä terrorisoivien ja naisia ja lapsia hyväksikäyttävien asejoukkojen taistelukentäksi. Yli 412 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kotiseudultaan turvallisemmille alueille. Raiskauksista, seksuaalisesta väkivallasta ja pakkoavioliitoista on tullut naisten arkipäivää.

Väkivallan kiihtyessä YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on dokumentoinut naisiin ja tyttöihin kohdistuvia raakuuksia voidakseen kiirehtiä väkivallan uhrien suojelua ja avustamista. Haastatteluissa naiset niin Gaon alueelta kuin muilta miehitetyiltä alueilta kertovat, kuinka he ovat jääneet vaille turvaa ja perheidensä hylkäämiksi seksuaaliseen väkivaltaan liittyvän stigman vuoksi.

UN Women on vastannut Malin naisten kriittiseen tilanteeseen perustamalla yksikköjä, jotka tarjoavat kokonaisvaltaista tukea raiskatuille ja silmitöntä väkivaltaa kokeneille naisille ja tytöille. Kymmenestä suunnitellusta yksiköstä jo neljä on saatu toimintaan Gaon, Moptin, Katin ja Bamakon alueilla. Lisäksi on perustettu 50 terapiaryhmää, joissa naiset ja tytöt voivat purkaa kokemuksiaan.

UN Womenin pääjohtaja Michelle Bachelet vieraili tammikuussa 2013 Malissa vaatimassa loppua väkivallalle ja ihmisoikeusloukkauksille Malin pohjoisosissa. Bachelet peräänkuulutti osapuolia myös mahdollistamaan humanitaarisen avun esteettömän pääsyn konfliktialueille.

Vierailunsa aikana Bachelet myös avasi koulutusohjelman, jossa malilaiset naiset oppivat rauhanvälitystaitoja ja konfliktien hallintaa. Hän korosti, että naisten tulee olla kaikkien rauhan ja demokratian palauttamiseen tähtäävien ponnistusten keskiössä.

“Pelkkää rauhansopimuksen allekirjoittamista pidemmälle ulottuva kestävä rauha ei toteudu, jos se ei perustu oikeudenmukaisuuteen. Jos ihmisoikeusloukkauksia ei tutkita ja jos uhrien vaatimusta saada oikeutta ei kuulla, väkivallan uusiutumisen riski on suuri”, Bachelet sanoi.

“Kaikki sotarikolliset on asetettava syytteeseen, syyllisille on annettava rangaistus ja uhreja on suojeltava ja heidän on saatava oikeutta.”

Bachelet korosti, että naisten avulla Malin kriisiin voidaan saada väkivallaton ratkaisu. Mahdollisten interventioiden on tapahduttava laajemmassa poliittisen prosessin kehyksessä ja kansainvälistä lakia kunnioittaen.