Lapsiavioliitto antaa miehelle oikeuden tytön hyväksikäyttöön – miten tyttöjä voidaan suojella väkivallalta?

Tue väkivallan vastaista työtä!

Maailmanlaajuisesti monet yli 200 miljoonasta silvotusta tytöstä ja naisesta sekä 650 miljoonasta lapsivaimosta ovat maahanmuuttajia tai pakolaisia. Jaha Dukureh, YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin Afrikan hyvän tahdon lähettiläs, kertoo, miten maahanmuuttaja- ja pakolaisnaisia ja -tyttöjä voidaan suojella näiltä ihmisoikeusloukkauksilta.

Sisältövaroitus: jutussa käsitellään silpomista ja seksuaalista väkivaltaa.

 

Kävit läpi sukuelinten silpomisen ja lapsiavioliiton. Kuinka nämä kokemukset vaikuttivat sinuun ja kuinka ne vaikuttavat muihin tyttöihin?

Tulin New Yorkiin joulupäivänä, kun olin 15-vuotias mennäkseni naimisiin miehen kanssa, jota en ollut koskaan tavannut. Naimisiinmeno niin nuorena on vaikein asia, jonka kukaan tyttö voi joutua kokemaan. Kun tyttö pakotetaan naimisiin, hänen miehelleen annetaan oikeus raiskata tämä tyttö joka päivä.

Naisten sukuelinten silpominen ja lapsiavioliitot ovat äärimmäisiä naisiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan muotoja ja osa laajempaa sukupuolten välisen epätasa-arvon kulttuuria. Jouduin itse silvotuksi vauvana enkä tiennyt sen merkitystä ennen kuin olin 15-vuotias.

Naisten sukuelinten silpomista on neljää tyyppiä; kävin itse läpi 3. tyypin silpomisen, mikä tarkoittaa koko klitoriksen poistamista ja häpyhuulten ja vaginan ompelemista kiinni siten, että virtsaamiselle ja kuukautisvuodolle jätetään vain pieni aukko. Ymmärsin, että avioliitto edellyttäisi avausleikkaukseen menemistä.

Naisten sukuelinten silpominen ja lapsiavioliitot osoittavat, että naiset ja tytöt eivät ole päätösvallassa omista vartaloistaan, päätöksistään tai elämästään.

Naisten sukuelinten silpominen ja lapsiavioliitot osoittavat, että naiset ja tytöt eivät ole päätösvallassa omista vartaloistaan, päätöksistään tai elämästään. Tällä on vakavia sosiaalisia, taloudellisia, fyysisiä, emotionaalisia ja seksuaalisuuteen sekä terveyteen liittyviä seuraamuksia, jopa kuolema. Meidän tulee lopettaa nämä käytännöt ja osoittaa niiden taustalla vaikuttava sukupuolten välinen syrjintä sekä epätasa-arvo.

 

YK:n kestävän kehityksen 5. tavoite pyrkii sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja voimaannuttamaan kaikki naiset ja tytöt, erityisesti kaikkein heikoimmassa olevat. Ovatko maahanmuuttaja- ja pakolaisnaiset sekä -tytöt suuremmassa vaarassa joutua silvotuiksi tai lapsiavioliittoon? Mitkä ovat syitä, jotka lisäävät näiden käytäntöjen uhkaa heidän elinympäristöissään?

Naisten sukuelinten silpominen ja lapsiavioliitot ovat tapoja hallita naisten ja tyttöjen vartaloita, seksuaalisuutta ja tulevaisuutta. Käytäntöihin liittyy puhtauskäsityksiä, ajatuksia naisten siveellisyyden varjelemisesta sekä haluttavuudesta vaimoina, kuten myös uskonnollisuutta. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat maahanmuuttajanaiset ja -tytöt, jotka ovat joutuneet muuttamaan olosuhteiden pakosta, sekä pakolaisnaiset ja -tytöt, jotka ovat traumatisoituneita ja pakenevat sodan runtelemilta alueilta maihin, joiden kulttuuria he eivät tunne.

Epätoivoisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin liittyvät ylimääräiset stressitekijät, kuten laillisen statuksen puute ja turvallisuushuolet vieraassa ympäristössä, lisäävät heidän haavoittuvuuttaan. Suoja seksuaaliselta väkivallalta, ajatus seksuaalisesta puhtaudesta, pula ruuasta sekä avioliiton tuoma raha, huolenpito ja mahdollisuus saada laillinen status menemällä naimisiin kohdemaan kansalaisen kanssa, ovat konkreettisia tekijöitä, jotka lisäävät sukuelinten silpomista ja lapsiavioliittoja maahanmuuttaja- ja pakolaisnaisten ja -tyttöjen keskuudessa.

Lisäksi nämä yhteisöt tuovat tapansa ja perinteensä mukanaan muuttaessaan uusiin maihin. Täten naisten sukuelinten silpominen ja lapsiavioliitot säilyvät maahanmuuttajayhteisöissä jopa niissä maissa, joissa tavat eivät ole entuudestaan tunnettuja.

 

Mitkä ovat uskonnollisia perusteluja naisten sukuelinten silpomiselle ja lapsiavioliitoille, ja kuinka voimme vastata niihin?

Islam kieltää vartalon silpomisen, lävistämisen ja tatuoimisen. Naisten sukuelinten silpomiselle ei ole perustetta Koraanissa. Sunnan (kokoelma Islamilaisen yhteisön perinteisiä sosiaalisia ja lakisääteisiä tapoja ja käytänteitä, jotka perustuvat puhuttuna välittyneisiin opetuksiin, tekoihin ja sanontoihin) mukaan kukaan Profeetan vaimoista tai tyttäristä ei ollut silvottu. Täten ei ole olemassa uskonnollisia perusteita naisten sukuelinten silpomiselle. Kuitenkin miehet hallitsevat uskontoa, ja ihmisillä on tapana hyväksyä uskonnolliset perustelut tutkimatta tai kyseenalaistamatta.

Lapsiavioliitto on kysymyksenä monimutkaisempi. Kun uskonnolliset perusteet ovat ristiriitaisia, voimme vedota tutkimustietoon lapsiavioliittojen haitallisista vaikutuksista sekä lakeihin, jotka kieltävät käytännön.

 

Minkälaista toimintastrategiaa ehdottaisit, jotta maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten naisten sekä tyttöjen erityinen haavoittuvuus sukuelinten silpomiselle ja lapsiavioliitoille tulisi huomioiduksi?

Naisten sukuelinten silpominen ja lapsiavioliitot ovat usein selviytymiskeinoja perheille ja hankalissa olosuhteissa oleville maahanmuuttajanaisille ja -tytöille. Nämä erityiselle haavoittuvuudelle altistavat olosuhteet tulee tiedostaa. On tärkeää, että pakolaisnaisille ja -tytöille annetaan tietoa silpomiseen ja lapsiavioliittoihin liittyvistä myyteistä sekä niiden todellisista vaikutuksista. Tämän tiedon pitäisi olla osa turvallisia maahanmuuttopalveluita sekä pakolaisten tervetulopaketteja.

On yhtä lailla tärkeä varmistaa heille opiskelumahdollisuudet, turvallinen elinympäristö sekä kulttuurisesti sensitiivisten ja saavutettavien terveys- ja neuvontapalveluiden tarjonta kohdemaassa.

On tärkeää, että pakolaisnaisille ja -tytöille annetaan tietoa silpomiseen ja lapsiavioliittoihin liittyvistä myyteistä sekä niiden todellisista vaikutuksista. Tämän tiedon pitäisi olla osa turvallisia maahanmuuttopalveluita sekä pakolaisten tervetulopaketteja.

Auttakaa yhteisöjä ymmärtämään, että naiset ja tytöt eivät ole vain konfliktien, pakolaisuuden ja muiden vaikeiden tilanteiden uhreja, vaan he ovat avain konfliktien ehkäisemiseen, ratkaisemiseen ja kehitykseen sekä heidän lähtömaissaan että nykyisissä asuinpaikoissaan.

Meidän tulee kannustaa naisia ja tyttöjä, etenkin selviytyjiä, johtamaan muutosta ja olemaan roolimalleja. Kun selviytyjä puhuu omalle kansalleen, se tekee vaikutuksen. Hänen kokemustaan ei voida sivuuttaa vain ”länsimaisena yrityksenä pelastaa afrikkalaiset”.

Itse protestoin naisten sukuelinten silpomista ja lapsiavioliittoja vastaan, kirjoitin blogeja, uhkasin kutsua viranomaiset ellen saisi jättää miestäni, perustin kansalaisjärjestön vastustaakseni näitä käytäntöjä ja tein anomuksen Obaman hallinnolle, jotta naisten sukupuolielinten silpomisen nykytilanne USA:ssa tutkittaisiin.

Myöhemmin osallistuin Amerikan rauhaninstituutissa kokoukseen, jonka tavoitteena oli lopettaa silpominen. Synnyinmaassani Gambiassa osallistuin tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltävien lakien laadintaan. Haluan nuorten tyttöjen katsovan minua, näkevän kuinka paljon yhteistä meillä on ja ymmärtävän, että heidän tulevaisuutensa on isompi kuin he kuvittelevatkaan.

Meidän tulee kannustaa naisia ja tyttöjä, etenkin selviytyjiä, johtamaan muutosta ja olemaan roolimalleja.

Muutos ei voi tulla puhumalla kokoushuoneissa. Meidän täytyy työskennellä yhdessä uskonnollisten ja perinteisten yhteisöjen johtajien, miesyhteisöjen, poikien ja toisinajattelevien vanhempien kanssa. Meidän pitää kuunnella ja ymmärtää heidän ajatteluaan ja uskomuksiaan kunnioittavasti varmistaen, että heidän yksityisyytensä ja arvokkuutensa säilyy. Meidän pitää välttää tuomitsemista ja vedota vaihtoehtoisiin uskonnollisiin tulkintoihin ja viitata tieteellisiin todisteisiin erilaisista silpomisen ja lapsiavioliittojen haitallisista vaikutuksista. Tämän lähestymistapan avulla luodaan otollinen ympäristö dialogille, sosiaalisten normien murtamiselle ja ajatusmallien sekä käyttäytymisen muuttamiselle.

Haluan nähdä päivän, jolloin kukaan vanhempi ei tee päätöstä, joka muuttaa ja rajoittaa heidän tyttäriensä elämää.

 

Räikeästi naisten ja tyttöjen oikeuksia rikkovia lakeja ja käytäntöjä on yhä paljon. Suomen UN Women aloittaa NAISTENPÄIVÄT-kampanjan osoituksena siitä, ettei yksi päivä vuodessa riitä juhlistamaan naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista. Paljon on jo tehty, mutta paljon on vielä tehtävää. Tänä vuonna Naistenpäivät ottaa kantaa raiskauskulttuuriin.

Tehdään yhdessä selviytyjien äänet kuuluviksi ja otetaan vahvasti kantaa toimiin, jotka mahdollistavat lapsiavioliitot, sukupuolittuneen väkivallan ja raiskauskulttuurin. Nouse kanssamme seksuaalista väkivaltaa vastaan ja allekirjoita kannanottomme!

 

Allekirjoita kannanotto – lakien on suojeltava seksuaaliselta väkivallalta!

Lahjoita väkivaltaa ehkäisevään työhön!

 

Kuva: UN Women/Emad Karim