UN Womenin asiantuntija Cecilia Pellosniemi: Syyrian rauhanprosessissa ennätysmäärä naisia

Tue naisia kriisien ja konfliktien keskellä!

Suomen 1325-verkoston kokouksessa kuultiin UN Womenin asiantuntija Cecilia Pellosniemeä Syyrian rauhanprosessista sekä keskusteltiin Suomen uudesta Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelmasta. Suomen 1325-verkostoa hallinnoi UN Women Suomi.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin Syyrian hanke edistää naisten osallistumista Syyrian poliittiseen prosessiin. Hankkeessa työskentelevä Naiset, rauha ja turvallisuus -asiantuntija Cecilia Pellosniemi kertoi työnsä painopisteistä sekä haasteista Suomen 1325-verkoston kokouksessa. Tällä hetkellä Syyriassa naisten osuus on noin 30 prosenttia rauhanprosessille oleellisessa perustuslakikomiteassa.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun Syyrian rauhanprosessissa on mukana näin paljon naisia”, Cecilia Pellosniemi kommentoi. ”Suunta on hyvä, kun ajatellaan, että YK-johtoisen prosessin alussa mukana ei ollut yhtään naista. Tavoitteena on kuitenkin vähintään 50 prosentin edustus”.

Naisten osallisuus on lisääntynyt esimerkiksi 17 naisesta koostuvan Women’s Advisory Board (WAB):n vaikuttamistyön kautta. WAB toimii YK:n pääsihteerinerityislähettilään neuvoa antavana elimenä. Pandemiatilanteen takia naisten osallistuminen rauhanprosessiin on kuitenkin hankaloitunut entisestään.

Hanke tukee myös ruohonjuuritason dialogeja, ja työtä tehdään intersektionaalinen näkökulma huomioiden. ”On erittäin tärkeää edistää myös nuorten ja vammaisten naisten osallistumista poliittisessa prosessissa”, Pellosniemi peräänkuulutti.

Hankkeen puitteissa tehdään myös tutkimustyötä, jonka avulla lisätään tietoa sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien tilasta Syyriassa. Tämä auttaa myös kansalaisyhteiskuntaa vaikuttamistyössä.

Nopeasti muuttuva – ja äärimmäisen monimutkainen – poliittinen tilanne aiheuttaa takaiskuja tasa-arvotyössä, ja voitot ovat usein pieniä.  Pellosniemi painotti, että paljon edistystä on kuitenkin tapahtunut ja yhä useammat toimijat ymmärtävät YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin työn merkityksen.

“Briiffaamme nykyään esimerkiksi EU-suurlähettiläitä neuvottelujen sukupuolinäkökulmista jokaisen neuvottelukierroksen jälkeen”, Pellosniemi kertoo.

UN Womenin Syyrian hanke edistää osaltaan YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman (1325) toteutumista Syyrian poliittisenprosessin eri tasoilla. Vain tasavertaisella ja merkityksellisellä osallistumisella voidaan rakentaa kestävää rauhaa, joka ottaa huomioon kaikkien ihmisten – myös naisten – monimuotoiset tarpeet.

Monira Hwaijeh, yksi Syyrian naisten neuvoa-antavan neuvoston seitsemästätoista jäsenestä. Kuva: UN Women/Ryan Brown

Suomen 1325-verkosto valmistautuu Suomen neljännen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman laadintaan

Suomen 1325-verkosto on UN Women Suomen hallinnoima asiantuntijaverkosto, jonka tehtävä on kirittää YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman (1325) toimeenpanoa Suomessa. Verkoston kokouksessa torstaina 3. kesäkuuta keskusteltiinkin Syyrian tilanteen lisäksi Suomen valtionhallinnon naiset, rauha ja turvallisuustyön toteutuksesta.

Ulkoministeriön Naiset, rauha ja turvallisuus -koordinaattori Seija Kinni alusti verkostolle ulkoministeriön suunnitelmista Suomen neljännen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman laatimiseksi syksyllä 2021. Toimintaohjelma ohjaa Suomen työtä 1325-päätöslauselman toimeenpanemiseksi, ja verkosto on osallistunut kaikkien Suomen toimintaohjelmien laatimiseen.

Aktiivinen verkoston osallistuminen prosessiin on ulkoministeriön toiveena myös tällä kertaa, ja verkoston tavoitteena on hyödyntää työssä verkostosta löytyvää laajaa asiantuntemusta. Kokouksessa päätettiin järjestää elokuussa verkoston oma suunnittelutapaaminen uuden toimintaohjelman sisällöistä. Jo esiin nousseiden teemojen joukossa on esimerkiksi intersektionaalisen näkökulman huomioiminen kattavammin ja sen ymmärtäminen, etteivät tytöt ja naiset ole yhtenäinen ryhmä. Lisäksi verkosto peräänkuuluttaa tarvetta puolustaa toimintaohjelmassa entistä vahvemmin seksuaali- ja lisääntymisterveyttä -ja oikeuksia sekä ihmisoikeuksia. Toimintaohjelman laadinnassa ja toimeenpanossa tulee olla mukana kattavasti eri ministeriöt ja keskeiset tahot, jotta työ jalkautuu todella Suomen kaikkeen politiikkaan ja käytäntöihin.

UN Women Suomen Generation Equality -koordinaattori Linda-Lotta Luhtala kertoi kokouksessa verkostolle Generation Equality -kampanjasta, jonka tavoitteena on kirittää myös Naiset, rauha ja turvallisuus -työtä.

 

Liity mukaan 1325-verkoston jäseneksi! Jäsenenä pääset osallistumaan verkoston kokouksiin ja tutustumaan mielenkiintoisiin hankkeisiin liittyen naisten asemaan konflikteissa ja rauhanrakennuksessa. Voit myös olla vaikuttamassa Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman valmisteluun sekä seuraamassa sen toteutumista.

 

Artikkelikuva: UN Women/Christopher Herwig