”Taistelu tasa-arvon puolesta on taistelua ihmisyyden puolesta” – Pariisin Generation Equality -foorumi teki erittäin selväksi, että tasa-arvon edistäminen on myös miesten asia

Suurin feministinen kokoontuminen neljännesvuosisataan ei suinkaan kutsunut koolle ainoastaan naisia: tapahtumassa kuultiin painokkaita, tasa-arvoa vaativia puheenvuoroja myös miehiltä. Mukana oli niin valtioiden päättäjiä, yritysten ja järjestöjen johtoa kuin urheilijoitakin, ja miesten merkitys tasa-arvotaistossa oli näkyvästi esillä myös foorumin sisällöissä. Puheenvuoroja kirvoittivat muun muassa naisiin kohdistuva väkivalta, taloudellinen epätasa-arvo sekä IT-alan miesvaltaisuus.

Viesti siitä, että tasa-arvon saavuttaminen on myös miesten vastuulla, kaikui painokkaana läpi Pariisin Generation Equality -foorumin. Puheenvuoroissa muistutettiin, että epätasa-arvo vaikuttaa jokaiseen meistä ja sen poistaminen on ihmiskunnan yhteinen velvollisuus. Ranskan presidentti Emmanuel Macron julisti asian vaikuttavasti jo avajaistapahtuman ensi minuuteilla: ”Minä olen feministi, koska feminismissä on kyse ihmiskunnan oikeuksista ja niiden puolustamisesta – näitä kahta ei voi erottaa toisistaan.”

Myös YK:n pääsihteeri António Guterres vetosi foorumissa voimakkaasti tasa-arvon puolesta. Hän muistutti, että tasa-arvossa on viime kädessä kyse vallasta – ”vallasta maailmassa, joka on vahvasti miesten dominoima, ja kulttuurissa, joka on hyvin patriarkaalinen.” Epätasa-arvon korjaamisessa täytyy siis keskittyä siihen, kuinka valtaa jaetaan.

Pitkän kokemuksensa perusteella Guterres kuitenkin huomautti, ettei vallasta koskaan haluttaisi luopua, mikä tekee tasa-arvoa ajavasta kansanliikkeestä, resursseista ja toimintaryhmistä välttämättömiä.

 

Viisi puhujaa Pariisin Generation Equality -foorumin avajaistapahtumassa; keskellä Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja YK:n pääsihteeri António Guterres.
Generation Equality -foorumin avajaistapahtumassa kuultiin muun muassa Emmanuel Macronia ja António Guterresia.

Välttämättömyys on myös se, että tasa-arvon ongelmat ja naisten heikompi asema ylipäätään tunnustetaan.

”Yksi vaikeimmista asioista, joita jouduin tekemään Portugalin pääministerinä, oli vakuuttaa Portugalin väestö siitä, että kotiväkivalta on todellinen ongelma. Ihmiset reagoivat asiaan kiistämällä ja toteamalla, ettei heidän kodeissaan tapahdu sellaista. Meidän täytyy vastustaa logiikkaa, jossa suljetaan silmät todellisuudelta”, Guterres painotti.

 

Naisiin kohdistuvan väkivallan luvut ovat synkkiä, mutta jokainen mies voi olla osa muutosta

Sukupuolittunut väkivalta oli yksi foorumin näkyvimmistä aiheista, sillä se on myös yksi Generation Equality -kampanjan pääteemoista.

Aiheesta puhui Guterresin ohella Kenian presidentti Uhuru Kenyatta, jonka maa on johtamassa väkivaltaan liittyvää Generation Equality -toimintaryhmää. Hän kertoi, että 36 prosenttia maailman 15–49-vuotiaista tytöistä ja naisista on joutunut ainakin kerran väkivallan kohteeksi – useimmiten jonkun läheisen toimesta – ja yksin kuluneena vuonna psykologista tai fyysistä väkivaltaa on joutunut kohtaamaan miltei joka viides nainen. Lisäksi kotiväkivaltaa pidetään maailmalla sosiaalisesti hyväksyttävämpänä kuin muita naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja.

Oma lukunsa on myös tyttöjen silpominen, joka uhkaa vuosittain yli neljää miljoonaa tyttöä. Kenyatta ilmoittikin foorumissa, että hänen henkilökohtainen sitoumuksensa on päättää silpominen Keniassa virkakautensa loppuun mennessä.

 

“Tämä ongelma on muotoiltava uudelleen – ei naisiin ja tyttöihin kohdistuvana väkivaltana, vaan miesten tekemänä väkivaltana. Tekijät on saatettava vastuuseen, ja asian käsitteleminen millään muulla tavalla luo mielikuvan, että nämä rikokset vain tapahtuvat itsestään ilman ketään, joka on niistä vastuussa.”

– António Guterres, YK:n pääsihteeri

 

Etelä-Afrikan rugbymaajoukkueen kapteeni Siya Kolisi muistutti, että jokaisella miehellä on oma roolinsa väkivallan mahdollistavan kulttuurin muuttamisessa: jokainen voi vaikuttaa käyttämällä ääntään, asettamalla muut vastuuseen ja kiinnittämällä huomioita siihen, etteivät omat puheet ja sanat tue sukupuolittunutta väkivaltaa millään tavalla. Hän toi myös esille, että tämä vaatii usein tietoisen päätöksen.

“Meidän täytyy huolehtia, että puhumme näistä asioista suoraan – etenkin lähimmille ihmisille, jotka ovat tärkeitä meille. Emme normaalisti uskalla puhua näistä asioista niissä ympyröissä, joissa vietämme arkemme, joten uskon, että meillä kaikilla on mahdollisuus käyttää ääntämme.”

Ford-säätiön johtajalla Darren Walkerilla oli samankaltainen viesti: ”Olemme kaikki osa taistelua tasa-arvon puolesta. Miehet ja pojat voivat olla aktivisteja, puolestapuhujia ja liittolaisia, jotka asettavat toisensa vastuuseen.” Tämä heijasteli vahvasti UN Womenin HeForShe-kampanjaa, joka alleviivaa miesten roolia tasa-arvon saavuttamisessa.

 

Epätasa-arvo on vahvasti läsnä myös taloudessa ja IT-alalla, ja koronapandemia on vienyt kehitystä taaksepäin

Sukupuolittunut väkivalta on koronapandemian myötä entistä akuutimpi ongelma, sillä sen määrä on kasvanut maailmalla jopa 36 prosenttia. Aiheesta puhui muun muassa Kansainvälisen työjärjestön pääjohtaja Guy Ryder, joka kuvasi monen muun lailla myös lukuisia muita tapoja, joilla pandemia on heikentänyt tasa-arvoa. Näihin kuuluvat muun muassa koulutuksen keskeytyminen, naisten työllisyyden ja toimeentulon suhteettoman suuri heikkeneminen sekä entistä suurempi kuormitus palkattomasta hoiva- ja kotityöstä. ”Tätä ei voi hyväksyä, eikä tällaisella ole sijaa maailmassa, jonka haluamme”, Ryder julisti.

Myös Etelä-Afrikan presidentti Matamela Cyril Ramaphosa käsitteli puheenvuorossaan taloudellista epätasa-arvoa, jota koskevaan Generation Equality -toimintaryhmään maa kuuluu. Talouden ja työelämän polttavia ongelmia ovat muun muassa naisten heikommat työllistymismahdollisuudet, seksuaalinen häirintä, naisyrittäjien vaikeus saada rahoitusta sekä se, että naiset työskentelevät useammin palkatta ja epävirallisissa työsuhteissa, mikä vaikeuttaa omien oikeuksien vaatimista.

”Meidän täytyy pitää huolta, että naisten ja tyttöjen sulkeminen talouden ulkopuolelle jää historiaan. He ansaitsevat paikan eturivissä, useammalla kuin yhdellä tavalla. Aika on koittanut”, Ramaphosa sanoi.

Eräs sektori, jolla tasa-arvo olisi nykypäivänä erityisen kipeästi tarpeen, on informaatioteknologian ala. António Guterres kertoi uskovansa, että yhteiskunnan digitalisaatio voi edistää tasa-arvon toteutumista, koska se auttaa osallistamaan päätöksentekoon ihmisiä, jotka ovat aiemmin jääneet sen ulkopuolelle. Digitaalisuus on kuitenkin myös tasa-arvoansa, sillä IT-ala on todella miesvaltainen, mikä heijastuu syrjivinä ohjelmistoina ja algoritmeina. Guterres kertoi esimerkin amerikkalaisesta pariskunnasta, jossa mies sai luottokortilleen huomattavasti korkeamman luottorajan kuin nainen, vaikka naisella oli merkittävästi enemmän varallisuutta. Pankin mukaan asia johtui käytössä olevasta algoritmista.

 

Kanadan pääministeri Justin Trudeau pitämässä etäpuheenvuoroa Pariisin Generation Equality -foorumin avajaistapahtumassa
Kanadan pääministeri Justin Trudeau osallistui Pariisin Generation Equality -foorumiin etäyhteydellä.

Kaiken kaikkiaan Pariisin foorumissa alleviivattiin, että epätasa-arvon korjaaminen edellyttää sitoutumista ja konkreettisia toimia. ”Pandemian aikana on ollut havaittavissa feminismin nousua, ja juuri sitä me tarvitsemme – emmekä ainoastaan Kanadassa, vaan koko maailmassa. Meidän täytyy kuunnella, ja sitten meidän täytyy toimia”, Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanoi.

Ranskan presidentti Macron tähdensi, että tasa-arvon ajamiselle on juuri nyt erityisen polttava tarve, koska koronapandemia on aiheuttanut valtavasti takapakkia ja patriarkaaliset voimat nostavat päätään halki Euroopan. Hänellä olikin voimallinen viesti jokaiselle foorumin osallistujalle ja seuraajalle: ”Tahdomme asioiden muuttuvan, ja tämän foorumin täytyy laittaa ihmiset liikkeelle ja tuottaa konkreettisia tekoja. Meidän täytyy olla valmiita sanomaan, mitä haluamme ja millaisilla summilla olemme valmiita vahvistamaan sanojamme.”

UN Women Suomen jäsenyys on helppo, konkreettinen tapa edistää tasa-arvoa. Jäseneksi voivat liittyä sekä yksityishenkilöt että yritykset. Voit lukea henkilöjäsenyydestä lisää täällä ja yritysjäsenyydestä täällä.

 

“Haluan varmistaa, että olen hyvä esimerkki pojalleni, ja myös veljelleni. Ja että en ainoastaan kerro heille, kuinka heidän tulisi toimia, vaan myös näytän sen käytännössä. Tahdon varmistaa, että poikaani on opetettu hyvin, jotta tyttäreni ei tarvitse suojelua – jotta tyttäreni voi tuntea olonsa turvalliseksi.”

– Siya Kolisi, Afrikan rugbymaajoukkueen kapteeni ja YK:n Spotlight
Initiative -lähettiläs

 

Kuvat: UN Women / Fabrice Gentile