Naispäättäjät tapasivat YK:n yleiskokouksessa: Kriisejä ja konflikteja ei voi ratkaista ilman naisten osallisuutta

Yhdistyneiden Kansakuntien 77.yleiskokous alkoi tiistaina 13. syyskuuta New Yorkissa. YK:n yleiskokouksen teemana on tänä vuonna erilaisten kriisien, kuten COVID-19:n, ilmastonmuutoksen ja konfliktien välisten yhteyksien tunnistaminen sekä globaalia kestävyyttä ja sietokykyä rakentavien ratkaisujen löytäminen näihin toisiinsa liittyviin haasteisiin.

Kuten kaikilla kriiseillä, myös COVID-19-pandemialla ja ilmastonmuutoksella on suhteettoman suuria vaikutuksia naisiin ja tyttöihin. Nämä ovat esimerkiksi taloudellisia seurauksia ja lisääntynyt riski joutua väkivallan kohteeksi. UN Womenin hiljattain julkaisemassa sukupuolten tasa-arvon tilannekatsauksessa korostetaan, että kestävän kehityksen kohta 5, jonka tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja kaikkien naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, etenee vaarallisen hitaasti, ja toimia olisi nopeutettava kaikkialla maailmassa.

 

Naisten johtajuus on ratkaisevan tärkeää maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemisessa sekä kestävän tulevaisuuden saavuttamisessa

Tiistaina 20. syyskuuta naispäättäjät kohtasivat YK:n yleiskokouksen naisjohtajien foorumissa keskustellakseen globaaleista kysymyksistä ja ratkaisuista tämän päivän toisiinsa liittyviin haasteisiin. Keskusteluissa korostettiin, että naisten johtajuus ja tehokas poliittinen osallistuminen sekä päätöksenteko ovat ratkaisevan tärkeitä maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemisessa sekä kestävän tulevaisuuden saavuttamisessa.

“Kun useammat naiset ovat johtavassa asemassa poliittisessa ja julkisessa elämässä, jokainen hyötyy, erityisesti kriisitilanteissa. Uusi sukupolvi tyttöjä näkee itselleen mahdollisen tulevaisuuden. Terveys, koulutus, lastenhoito sekä naisiin kohdistuva väkivalta saavat enemmän huomiota ja niihin löydetään parempia ratkaisuja. Meidän on löydettävä kaikki mahdolliset keinot lisätä naisjohtajien tuomia etuja. Tämä foorumi tarjoaa tilaisuuden juuri tähän”, UN Womenin pääjohtaja Sima Bahous sanoi puheenvuorossaan.

Viimeaikaiset maailmanlaajuiset kriisit, kuten COVID-19-pandemia, ilmastonmuutos sekä konfliktit ovat osoittaneet, että naisten johtajuus ja päätöksenteko voivat vaikuttaa myönteisesti kriisinhallintaan. Yhdistyneiden Kansakuntien 193 jäsenvaltiosta kuitenkin vain 28 naista on valittu valtion tai hallituksen johtajaksi. Maailmanlaajuisesti naisten osuus muilla poliittisilla tasoilla on hyvin matala. YK:n uuden raportin mukaan nykyisellä etenemisvauhdilla tasa-arvoinen edustus parlamentissa saavutettaisiin vasta vuonna 2062.

Tämä naisjohtajien foorumi ja tiistainen tapahtuma auttaa tuomaan näkyvyyttä naisille merkittävissä poliittisissa johtotehtävissä. Niissä maissa, joissa on enemmän naispuolisia poliittisia johtajia, kiinnitetään yleensä enemmän huomiota terveyteen, koulutukseen, infrastruktuuriin sekä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen. COVID-19-pandemiaan reagoidessaan naisjohtajat ovat edesauttaneet puuttumaan pandemian sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin kaikkein haavoittuvimpien ryhmien osalta. On myös huomattu, että naisten osallistuminen päätöksentekoon edistää konfliktialueilla rauhanprosesseja ja -neuvotteluja sekä auttaa yhdistämään jakautuneita yhteisöjä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että johtoasemassa toimivien naisten esimerkki lisää tyttöjen koulutus- ja uratoiveita.

 

Presidentti Sauli Niinistö peräänkuulutti puheessaan naisten ja tyttöjen oikeuksia Afganistanissa

Myös Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti puheen tiistaina 20. syyskuuta YK:n yleiskokouksessa, jossa hän puhui muun muassa Ukrainan sodasta, energia- ja elintarvikekriisistä, ilmastonmuutoksesta sekä kansainvälisen yhteistyön vahvistamisesta. Niinistö peräänkuulutti puheessaan ihmisarvon puolustamista ja YK:n ihmisoikeusneuvoston roolia sen varmistamiseksi, että Ukrainassa ja Syyriassa siviileihin kohdistuneista hirvittävistä teoista saadaan tekijät vastuuseen. Niinistö painotti myös, kuinka tärkeää on tukea Afganistanin naisia ja tyttöjä.

UN Women tukee naisia ja tyttöjä kriiseissä ja konflikteissa sekä työskentelee naisten aseman parantamiseksi rauhanprosessien kaikilla tasoilla. UN Women pyrkii varmistamaan, että Ukrainan sodasta kärsivien naisten erityisiin tarpeisiin vastataan ja että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan. UN Women on työskennellyt myös Afganistanissa yli kymmenen vuotta ja jatkaa toimintaansa maassa tarjotakseen elintärkeitä palveluita Afganistanin naisille ja tytöille tässä kriittisessä tilanteessa, yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.

 

UN Women Suomi tekee vaikuttamistyötä, jotta Suomi tukisi naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumista vahvasti niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. Liittymällä UN Women Suomen jäseneksi, olet mukana mahdollistamassa vaikuttamistyötämme Suomessa! Liity jäseneksi täällä.