Kutsu UN Women Suomi ry:n syyskokoukseen ja 40-vuotisjuhlaan 13.11.2021

TERVETULOA UN WOMEN SUOMI RY:N SYYSKOKOUKSEEN JA 40-VUOTISJUHLAAN

Aika: Lauantai 13.11.2021 klo 15.00. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 14.30.
Paikka: Kokous järjestetään vain verkkotapahtumana (linkki toimitetaan ilmoittautuneille perjantaina 12.11.), moderoidaan UN Women Suomi ry:n toimistolta, Työpajankatu 10 A, Helsinki ja puheenjohdetaan Kepit Systems Oy:n studiolta Kaarlenkatu 11, Helsinki.
Ilmoittautuminen: pe 12.11. klo 12.00 mennessä verkkosivulomakkeen kautta
Apua saa: toimisto@unwomen.fi / 050 466 3953

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

  • vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
  • jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
  • valitaan tilintarkastaja
  • päätetään hallituksen kokoonpanosta ja
  • käsitellään sääntömuutosesitys.

Puhe- ja äänioikeus kokouksessa on UN Women Suomen henkilöjäsenillä ja jäsenjärjestöjen edustajilla, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa ennen kokouksen alkua. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

Jäsenjärjestöjä pyydetään huolehtimaan siitä, että virallisella edustajalla on kokouksessa valtakirja, jonka allekirjoitukset tarkastetaan ennen kokouksen alkua. Jos osallistut kokoukseen sekä jäsenjärjestön edustajana että henkilöjäsenenä, ilmoitathan asiasta ilmoittautumisen yhteydessä.

Mahdolliset esitykset hallituksen henkilövalintoihin liittyen pyydetään ilmoittamaan myös etukäteen yhdistykselle, toimisto@unwomen.fi.

Sääntömääräisen kokouksen lisäksi lauantaina 13.11. järjestetään yhdistyksen 40-vuotisjuhla etätilaisuutena. Tiedotamme ohjelmasta uutiskirjeissämme, verkkosivuillamme sekä kaikissa sosiaalisen median kanavissamme.

Tervetuloa! 
UN Women Suomi ry:n hallitus

 

___________________________________________________________________________

 

INBJUDAN TILL UN WOMEN FINLANDS HÖSTMÖTE OCH 40-ÅRSFEST 13.11.2021

Välkommen till UN Women Finland rf:s höstmöte och 40-årsfest 

Tid: Lördag 13.11.2021 kl. 15.00. Anmälningen och granskning av fullmakter börjar kl. 14.30.
Plats: Mötet ordnas som ett digitalt evenemang (länken skickas till anmälda under fredagen 12.11) och mötet leds från UN Women Finlands rf:s kontor, Työpajankatu 10 A, Helsingfors.
Anmälning: öppen tills fredagen 12.11. Kl. 12.00 och görs via den här nätblanketten.
Hjälp fås påtoimisto@unwomen.fi / 050 466 3953 

På höstmötet behandlas följande lagstadgade ärenden: 

  • verksamhetsplanen och inkomst- och utkomstuppskattning för året 2022 
  • medlemsavgiftens storlek för nästa kalenderår 
  • val av revisor 
  • styrelsens sammansättning 
  • förslag om regeländringar 

Tal- och rösträtt på mötet har UN Women Finlands ordinarie medlemmar och medlemsföreningars representanter som har betalat sin medlemsavgift innan mötets början. Stödmedlemmar har inte rösträtt. 

Medlemsföreningar ombeds se till att deras officiella representant har fullmakt i mötet, vars underskrifter granskas innan mötets början. Om du deltar i mötet som både representant för en medlemsförening och som ordinarie medlem, meddela gärna om det här i samband med anmälningen.  

Eventuella förslag i samband med val av styrelsen ombeds även meddelas till organisationen på förhand, toimisto@unwomen.fi. 

Utöver det lagstadgade mötet på lördagen 13.11., ordnas organisationens 40-årsfest som ett distansevenemang. Vi meddelar om programmet i vårt nyhetsbrev, på våra nätsidor samt på våra sociala medier.  

Välkommen! 

UN Women Finland rf:s styrelse