Kaksi vuotta Talibanin valtaannousun jälkeen Afganistanin naiset ja tytöt elävät sukupuoleen perustuvan apartheidin alla

Auta Afganistanin naisia ja tyttöjä
Afganistanista on tullut naisten ja tyttöjen unelmien hautausmaa. Taliban on rajoittanut merkittävästi naisten oikeutta työskennellä, ohjeistanut naisia välttelemään liikkumista kodin ulkopuolella, määrännyt naiset peittämään kasvonsa, estänyt naisia opiskelemasta korkeakouluissa, ja sulkenut naiset useiden julkisten tilojen ulkopuolelle. Yli 12-vuotiailta tytöiltä kiellettiin koulunkäynti lähes kaksi vuotta sitten. Jo ennen Talibanin valtaannousua Afganistan oli väkivaltatilastojen valossa maailman vaarallisimpia maita naisille. Asiantuntijat käyttävät Afganistanin tilanteesta termiä “gender apartheid” – sukupuoleen perustuva apartheid.

 

15. elokuuta 2021 kaikki muuttui naisille ja tytöille Afganistanissa. Ensin tulivat rajoitukset tyttöjen koulutukseen ja naisten oikeuteen työhön, sitten tiukat pukeutumissäännöt ja rajoitukset naisten liikkumisvapauteen ja mahdollisuuteen osallistua julkiseen elämään. Kaksi vuotta sen jälkeen, kun Taliban valtasi Afganistanin, Taliban on systemaattisesti asettanut voimaan joukon tarkasti laadittuja epätasa-arvoa ylläpitäviä sääntöjä, jotka vaikuttavat jokaiseen osaan naisten elämästä, sääntelevät minne nainen saa mennä ja miten hänen tulisi pukeutua.

Ryhmä YK:n asiantuntijoita julkaisi lausunnon 14.8.2023. jossa he toteavat, että kuilu Afganistanin valtaapitävien viranomaisten lupausten ja käytännön tekojen välillä on kasvanut, ja “uudistetun” Talibanin idea on paljastunut virheelliseksi. Asiantuntijat toteavat lausunnossaan seuraavaa:

“Verrattuna viime vuoteen, Taliban on toteuttanut entistä laajamittaisempaa syrjintää tavoitteenaan alistaa naiset ja tytöt niin järkyttävän vallan väärinkäytön alle, että näitä toimia voidaan kuvailla sukupuoleen kohdistuvana vainona ja rikoksina ihmisyyttä vastaan. On keskusteltava sukupuoleen perustuvasta apartheidista. Joulukuussa Taliban esti naisten työskentelyn kansalaisjärjestöissä, ja huhtikuussa heiltä estettiin työskentely YK:ssa. Nyt raportoidaan, että valtaapitävät viranomaiset useissa maakunnissa ovat hiljattain ohjeistaneet kouluja kieltämään yli 10-vuotiaiden tyttöjen opiskelun, kun aiemmin kielto koski 6. luokkaa. Naisilta on evätty mahdollisuus hakea lohtua omista tiloistaan, kuten naiset suosimistaan kauneushoitoloista, koska ne on äskettäin määrätty suljettaviksi. Afganistanilaiset naiset ja miehet, mukaan lukien monet yhteisön johtajat ja opettajat, ovat ilmaisseet syvän pettymyksensä siihen, etteivät tytöt ja naiset voi jatkaa koulutustaan.”

 

YK:n asiantuntijoiden mukaan myös kansainvälisen yhteisön on tunnustettava Afganistanin naisiin ja tyttöihin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset sukupuoleen perustuvaksi vainoksi, ja jatkettava konkreettisen tuen antamista Afganistanin sisällä toimiville naisvetoisille järjestöille, aloitteille ja liikkeille, joiden työn jatkuvuuden tukeminen on ensiarvoisen tärkeää sekä Afganistanin naisten ja tyttöjen oikeuksien turvaamisen että Afganistanin kansalaisyhteiskunnan toimivuuden jatkumisen kannalta.

 

Kovimmin kärsivät naiset ja tytöt, etniset, uskonnolliset ja muut vähemmistöt, vammaiset henkilöt, LGBTQ+ henkilöt, ihmisoikeuksien puolustajat ja muut kansalaisyhteiskunnan toimijat, toimittajat, taiteilijat, opettajat sekä entiset hallitus- ja turvallisuusviranomaiset. Huolimatta Talibanin tosiasiallisten viranomaisten antamista vakuutuksista siitä, että rajoitukset, erityisesti koulutuksen saavutettavuuden osalta, olisivat tilapäisiä, tosiasiat osoittavat, että maassa vallitsee järjestelmällinen ja kaikkialle ulottuva eristämisen, syrjäyttämisen ja vainoamisen järjestelmä.

YK:n asiantuntijoiden lausunto Afganistanin tilanteesta

 

UN Women jatkaa periksiantamattomasti työtään Afganistanin naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta. UN Womenilla on Afganistanissa kuusi toimistoa – yksi Kabulissa, ja viisi paikallistoimistoa eri puolilla Afganistania. UN Women työskentelee yli 60 paikallisen naisjohtoisen kansalaisyhteiskunnan toimijan kanssa yhteistyössä, tukien näiden toimijoiden työn jatkuvuutta. Tämä määrä pyritään kaksinkertaistamaan vuoden 2023 loppuun mennessä. UN Women pyrkii tarjoamaan jatkuvaa ja luotettavaa tukea Afganistanin ruohonjuuritason naisvetoisille toimijoille sekä rahoituksen että kapasiteetin vahvistamisen kautta, jotta ne voivat jatkaa elintärkeää työtään erityisesti naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien puolustamiseksi.

Ensimmäisestä päivästä lähtien Talibanin implementoima pelon ja sortamisen järjestelmä on kohdannut pelotonta vastarintaa afganistanilaisilta naisilta ja tytöiltä, jotka jatkavat heihin kohdistuvien ihmisoikeusloukkauksien vastustamista ja protestointia. Naisten oikeuksien puolustaminen on raskasta taistelua kaikkialla maailmassa, mutta missään elämät eivät ole siitä riippuneet enemmän kuin juuri nyt Afganistanissa. Afganistanin naiset ja tytöt eivät ole luovuttaneet, mutta muu maailma ei saa kääntää heille selkäänsä. Afganistanissa tapahtuu ennennäkemätön yritys häivyttää naiset ja tytöt kokonaan yhteiskunnasta, pois julkisista tiloista, kouluista, politiikasta, päätöksenteosta ja työelämästä. Emme voi antaa tämän tapahtua.

 

Lue lisää UN Womenin työstä Afganistanissa ja lahjoita työmme tueksi täällä.

Artikkelikuva: UN Women/Paula Bronstein