Hyvät aikomukset eivät enää riitä – sijoittajilta vaaditaan tekoja startup-rahoituksen räikeän sukupuolikuilun umpeen kuromiseksi

Tue tyttöjen digitaitoja

Startup-alan monimuotoisuutta mittaavat raportit paljastavat valtavan ongelman: naisten osuus rahoituksen saajista on vain muutamia prosentteja. Alan asiantuntijat uskovat, että olemme merkittävän muutoksen kynnyksellä. YK:n tasa-arvoliike Generation Equality toi Slushissa yhteen tasa-arvoisemmasta startup-alasta kiinnostuneita toimijoita.

Atomicon 7.12.2021 julkaisema eurooppalaisen startup-sektorin tilasta kertova uunituore raportti kertoo karua kieltä. Naisten perustamien startupien osuus on alhaisin vuosiin, vain 1,1 % rahoituksesta. Raportin mukaan 49 % naisperustajista oli sitä mieltä, että heidän sukupuolensa vaikuttaa negatiivisesti rahoituksen saamiseen.

Startup-rahoituksen sukupuolikuilusta, sen juurisyistä sekä sijoittajien roolista alan tasa-arvoistamiseksi keskusteltiin UN Womenin, Suomen ulkoministeriön, Inklusiivin ja Finnish Business Angels Networkin järjestämässä Slush-sivutapahtumassa Investing & Gender Inclusion – What Can Investors Do?

Tapahtuma linkittyy UN Womenin kansainväliseen Generation Equality -kampanjaan, joka kirittää tasa-arvoa osa-alueilla, joilla kehitys on ollut globaalisti hidasta. Kampanja tavoittelee muun muassa 50 prosentin kasvua feministiseen teknologiaan ja innovaatioihin kohdennettuihin sijoituksiin seuraavan viiden vuoden aikana.

Naisyrittäjien puute ei ole ongelman ydin

Tilaisuuden yksi pääpuhujista, Ison-Britannian vuoden enkelisijoittajaksi valittu Deepali Nangia, alleviivaa, että naisten keräämän rahoituksen vähyys ei johdu enää siitä, etteikö riittävästi päteviä naispuolisia perustajia olisi:

“Tapaan joka päivä upeita naisfoundereita, jotka rakentavat isoja, skaalattavia yrityksiä.”

Nangian mukaan naisyrittäjien kokemat haasteet liittyvät esimerkiksi verkostojen puutteeseen sekä vaikeuteen saada aikaisen vaiheen rahoitusta perheeltä ja lähipiiristä. Lisäksi sijoittajat kärsivät niin kutsutuista tiedostamattomista vinoumista, jotka saavat alitajuisesti suosimaan tietyntyyppistä startup-yrittäjän arkkityyppiä.

Sijoittajat ovat tottuneet tulkitsemaan startup-perustajissa tiettyjä merkkejä positiivisina, kuten tietyistä kouluista valmistuminen tai tietyn sijoittajan suosittelu. Heidän tulisi antaa eritaustaisille perustajillekin aito mahdollisuus kertoa, mitä ongelmia heidän startupinsa ratkoo ja miten.

Daisy Onubogu Backed VC-rahastosta toteaa, että ongelma ei loppujen lopuksi ole monimutkainen ja juuri se turhauttaa:

“Jotkut ihmiset käyttävät aikansa opetellakseen kvanttilaskentaa – mutta pitävät hankalana ymmärtää sitä, että jos suppilon yläosassa ei ole riittävästi monimuotoisuutta, ei ole yllätys, että sijoituksen kohteet eivät ole monimuotoisia.”

Onubogu työskentelee myös Diversity VC-nimisessä organisaatiossa, joka tekee töitä monimuotoisemman venture capital (VC)-alan puolesta ja tarjoaa esimerkiksi erilaisia työkaluja pääomarahastoille monimuotoistamisen tueksi.

Nangia sijoittaa itse naisten ja sekatiimien perustamiin startupeihin sekä toimii sijoittajana Speedinvest-nimisessä VC-rahastossa, jossa hänen vastuualueenaan ovat myös naisjohtoiset startupit.

Nangia perusti vuonna 2019 Alma Angels -enkelisijoittajayhteisön, koska koki, että naispuolisia enkelisijoittajia on liian vähän. Lisäksi hän halusi tarjota naisfoundereille yksinkertaisen kanavan olla yhteydessä enkelisijoittajiin. Yhteisön 250 jäsentä ovat sijoittaneet nyt jo neljän miljoonan dollarin edestä naisten perustamiin kasvuyrityksiin.

Yhteisö on avoin myös miehille, joita on 30 % jäsenistä.

“Almassa on upeita miehiä, jotka ovat sijoittaneet merkittäviä summia naisjohtoisiin startupeihin. Alan muutos ei ole mahdollista, jos miehet eivät ole mukana”, Nangia korostaa.

Sijoittajien tavoitteena on saada vastinetta rahoilleen eli tehdä onnistunut exit. Nangia uskoo, että naisjohtoisten firmojen onnistuneet exitit saavat sijoittajat pelkäämään, että he jäävät paitsi jostain merkittävästä, jos eivät ala sijoittaa naisten startupeihin.

Myös vuonna 2016 perustetun Unicef-rahaston vetäjä Milja Laakso painottaa näiden esimerkkien merkitystä:

“Meillä oli viisi merkittävää exitiä viime vuonna ja kaksi näistä oli naisjohtoisten startupien – näistä luvuista pitäisi puhua enemmän.”

Päätöksentekijöiksi tarvitaan monimuotoisempi joukko

State of European Teach 2021 -raportin mukaan naiset ovat yhä myös VC-rahastojen johdossa vähemmistönä.

“Meidän on tarkasteltava omia sijoittajatiimejämme, ja niiden sukupuolijakaumaa. Tällä on suuri merkitys muutoksen kannalta”, Andreas Helbig Atomico-riskipääomarahastosta alleviivaa. Atomico on sijoittanut esimerkiksi Skypeen ja Supercelliin. Heidän sijoittajatiimistään 45 % on naisia.

ImagiLabs -opetusteknologiastartupin perustaja ja toimitusjohtaja Dora Palfi myöntää, että rahoitusta hankkiessa se, että päätöksentekijöiden joukossa ei ole kaltaisiasi ihmisiä, ei ole naisia, on haaste:

“Useimmat sijoittavat asioihin, joita he ymmärtävät ja joihin he voivat samaistua. Silloin liikeideasi ja tarinasi ei välttämättä resonoi niin vahvasti.”

Palfin yritys innostaa tyttöjä teknologian pariin.

Nangia kertoo, että Speedinvestillä on tehty työtä naispuolisten työntekijöiden urakehityksen tukemiseksi ja mentoroinnin tarjoamiseksi sekä esimerkiksi isyysvapaakäytänteiden suhteen.

Startup-alan tasa-arvokehitys vie aikaa

Kaisa Alavuotunki, Finnfundin vaikuttavuus- ja vastuullisuusjohtaja, kertoo kysyneensä muutama vuosi takaperin erään potentiaalisen sijoituskohteen edustajalta heidän yrityksensä sukupuolijakaumasta ja sai vastaukseksi naurua ja kummastuneita kysymyksiä: “Mitä tekemistä sillä on minkään kanssa?”

Neljä vuotta myöhemmin asenneilmapiiri on aivan toinen.

“Sukupuolten tasa-arvo on yksi tärkeimmistä teemoista sijoittajille, koska se on liiketoiminnallisesti järkevintä”, Alavuotunki alleviivaa.

Finnfund sijoittaa vastuullisiin ja kannattaviin yrityksiin kehittyvissä maissa ja on kehittänyt tasa-arvosijoittamisen tueksi 2X-kriteeristön.

Palfi muistuttaa myös positiivisten esimerkkien voimasta:

“Meidän pitää korostaa niitä upeita, monimuotoisten founderien perustamia startupeja, jotka ratkovat ongelmia, jotka olimme täysin sivuuttaneet aiemmin. Silloin todella ymmärretään, miksi monimuotoisia foundereita tarvitaan.”

Monimuotoisuusdatan kerääminen ja jakaminen, kuten Siftedin tekemät listaukset VC-rahastoista, jotka tukevat naisfoundereita, asettavat rahastoille paineita ja tekevät tasa-arvoteot läpinäkyviksi. Hyvät aikeet eivät enää riitä, vaan tarvitaan monimuotoisuuden mittaamista, tasa-arvokäytänteitä ja tuloksia.

“Emme voi enää piiloutua sanojen taakse. Ketään ei kiinnosta hyvät aikomuksesi. Näytä mitä olet oikeasti tehnyt monimuotoisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi”, Onubogu painottaa.

VC-rahastot Atomico, Speedinvest ja Backed VC ovat kaikki työstäneet sisäisiä prosesseja monimuotoisuuden saavuttamiseksi. Monimuotoisuusdatan mittaaminen sijoitusprosessin jokaisessa vaiheessa on kaiken ytimessä. Vaikka sukupuolidata on monimuotoisuusdatasta helpoin mitata, senkin mittaaminen vaatii rahastoilta lisätyötä ja siksi se jää suurimmalta osalta tekemättä.

“Useimmat rahastot eivät tiedä, kuinka paljon naisia heillä on missäkin vaiheessa sijoitusprosessia”, Nangia huomauttaa. Kaikkea dataa ei myöskään pystytä vielä mittaamaan, esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetuksen puitteissa.

“Ne asiat, joita mitataan, tulee myös tehtyä. Tarvitsemme lisää dataa ja lukuja monimuotoisuudesta”, Palfi toteaa.

“Tällä alalla status ja arvovalta ovat tärkeitä. Kun tietynlaiseen käytökseen liitetään ylpeydentunnetta tai häpeää, se vaikuttaa käyttäytymisen muutokseen”, Onubogu pohtii.

“Rahastojemme sijoittajat pitävät meitä tilivelvollisina. He kyselevät monimuotoisuusdataa niin sijoitusprosessissamme kuin tiimimme sisällä”, Helbig korostaa. VC-rahastojen sijoittajat ovat usein esimerkiksi eläkerahastoja tai valtio-omisteisia rahastoja. Helbig korostaa myös sen merkitystä, että monimuotoisuussitoumuksista on puhuttava julkisesti ja näin myös suuri yleisö voi pitää heitä tilivelvollisina, jos lupaukset eivät toteudu.

Kun ratkaisuja startup-rahoituksen sukupuolikuiluun on jo niin monia, miksi monimuotoisuusraportit sitten näyttävät niin synkkiä lukuja?

Nangia painottaa, että hänen yli kahdeksanvuotisen sijoitusuransa aikana muutos parempaan on ollut selkeä:

“Kun muutetaan ihmisten ajatustapoja, tapoja tehdä liiketoimintaa ja käytänteitä, muutos on hyvin hidasta. Mutta huomaan, että muutos kohti monimuotoisempaa startup-alaa on ehdottomasti käynnissä.”

“Mikä meiltä puuttuu on sääntelyn kautta tuotu paine tai rohkaisu, joka vauhdittaisi muutosta”, Onubogu lisää.

Kuva: Kimmo Räisänen

Katso koko tilaisuus videolta:

Video: Wilhelm Öhman