Generation Equality -nuortenryhmä tarjoaa nuorille tilaisuuden edistää tasa-arvoa – haku ryhmään on jälleen auki

UN Women Suomen ja Plan International Suomen yhteisen nuortenryhmän avulla nuoret saavat tilaisuuden vaikuttaa tasa-arvoasioihin ja saattaa itselleen merkityksellisiä asioita päättäjien tietoon.

Generation Equality -nuortenryhmä on perustettu elokuussa 2021. Ryhmän tarkoitus on tuoda suomalaisnuorten ääni kuuluviin osana maailmanlaajuista Generation Equality -kampanjaa. Ryhmässä keskitytään siihen, miten teknologian ja innovaatioiden avulla voidaan edistää tasa-arvoa, ja sen tehtävä on tiedottaa päättäjille nuorille tärkeistä asioista sekä vastata ulkoministeriön konsultaatiopyyntöihin.

Generation Equality on UN Womenin koordinoima, YK:n viisivuotinen kampanja, joka edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia maailmanlaajuisesti. Kampanjan tavoite on kiihdyttää tasa-arvotavoitteita, joiden osalta kansainvälinen kehitys on ollut hidasta. Suomella on johtorooli ryhmässä, jossa keskitytään teknologian ja innovaatioiden hyödyntämiseen tasa-arvon edistämiseksi.

Viimeisen vuoden aikana Generation Equality -nuortenryhmä on esimerkiksi tavannut ulkoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön virkahenkilöitä ja kommentoinut Suomen tekemiä Generation Equality -tasa-arvositoumuksia. Lisäksi nuortenryhmä on osallistunut keskustelutilaisuuteen verkkohäirinnästä UN Womenin pääjohtajan kanssa sekä suunnitellut verkkoväkivaltaa vastustavan kampanjan, jonka teemaan syvennyttiin Naisten Linjan avulla.

Nuortenryhmä on tarkoitettu 15–29-vuotiaille moninaisille ja erilaisista taustoista tuleville nuorille. Hae mukaan 31.7. mennessä.