YK:n pääsihteeri on feministi

Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi aikakautemme suurimmista ihmisoikeuksiin liittyvistä haasteista. Tasa-arvo voidaan saavuttaa muun muassa antamalla naisille suuremmat mahdollisuudet määrätä talousasioistaan ja omasta elämästään, totesi Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon 22.9. järjestetyssä tilaisuudessa. Pääsihteeri kannusti kansainvälistä yhteisöä tarjoamaan enemmän mahdollisuuksia naisille ja tytöille.

“Odotan innolla aikaa, jolloin kaikki maailman yhteiskunnat hyödyntävät sukupuolten tasa-arvon tuomia etuja”, pääsihteeri Ban Ki-moon korosti naisten taloudellista voimaannuttamista käsittelevässä korkean tason paneelissa, joka järjestettiin YK:n päämajassa New Yorkissa yhdessä YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin kanssa.

“Kuten kerroin yleiskokouksessa aikaisemmin tällä viikolla, olen ylpeä kutsuessani itseäni feministiksi”, pääsihteeri jatkoi.

Korkean tason paneeli edistää naisten taloudellista voimaannuttamista

Tammikuussa 2016 YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon perusti 20-henkisen paneelin, jonka tarkoituksena on johtaa keskustelua naisten taloudellisesta voimaannuttamisesta. Paneeli perustettiin osana Maailman talousfoorumia.

Korkean tason paneelin vastuulla on tukea ja ohjata kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteita parantamalla naisten taloudellista asemaa ja edistämällä naisjohtajuutta. Paneelin koostama väliraportti luovutettiin YK:n pääsihteerille eilen järjestetyssä tilaisuudessa.

“Uskon lujasti Planeetta 50-50 -projektiin”, pääsihteeri Ban Ki-moon korosti.

Pääsihteeri totesi paneelin edistyneen hyödyllisiä investointeja edistävien aktiviteettien kokoamisessa.

“Kannustan teitä jatkamaan työtänne kestävän kehityksen Agenda 2030 -suunnitelman hyväksi. Työnne on tärkeää lunastettaessa lupaus siitä, ettei ketään saa jättää pulaan”, pääsihteeri rohkaisi paneelia. Jotta tasa-arvon toteutuminen ja paraneminen voitaisiin mitata, pääsihteeri Ban Ki-moon kannusti paneelin jäseniä myös luomaan saavutuksiin perustuvia indikaattoreita vuoteen 2020 mennessä.

Korkean tason paneelia tukevat YK:n tasa-arvojärjestö UN Women, Kansainvälinen työjärjestö (ILO), Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki. Erityistukea paneelille antaa Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kansainvälisen kehityksen osasto.

Paneelin toinen raportti julkaistaan alkuvuodesta 2017.

Katso myös: UN Womenin pääjohtajan omistama video ensimmäiselle feministille YK:n pääsihteerinä

Lähde: YK:n alueellinen tiedotuskeskus UNRIC

(Kuva: UN Photo/Amanda Voisard)