UN Womenin raportti: Sukupuoleen perustuva vaino turvapaikkaperusteeksi

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin tuoreen raportin mukaan moni sukupuolensa vuoksi vainoa kokeva nainen ei saa turvapaikkaa EU-maista lainsäädännössä olevien aukkojen vuoksi.

Kansainvälisten juristien laatima raportti nostaa esiin tapauksia, joissa naisilta on evätty turvapaikka Euroopan unionissa, vaikka he ovat joutuneet kunniaväkivallan, pakkoavioliittojen ja ihmiskaupan uhreiksi. Tämä siitä huolimatta, että YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n ohjeistukset kehottavat suojelemaan sukupuoleen perustuvan vainon ja ihmiskaupan kohteeksi joutuneita ihmisiä.

EU:n jäsenvaltioilla ei ole yhtenäistä turvapaikkapolitiikkaa, ja kansallisen ja kasainvälisen lain tulkinnat vaihtelevat. Vuoden 1951 pakolaissopimuksessa korostetaan rotuun, uskontoon, kansallisuuteen ja poliittiseen mielipiteeseen perustuvaa vainoa, mutta siinä ei viitata lainkaan sukupuoleen. Euroopan komissio on kuitenkin kehottanut jäsenmaita ottamaan naisten erityistarpeet huomioon, kun ne harmonisoivat turvapaikkapolitiikkaa.

UN Womenin raportti peräänkuuluttaa EU-mailta vahvempaa poliittista ja lainsäädännöllistä sitoutumista sukupuolensa vuoksi vainon kohteeksi joutuneiden naisten suojelemiseen. Naiset eivät kohtaa ongelmia pelkästään turvapaikkaa hakiessaan, vaan myös vastaanottokeskuksissa, joissa sukupuolten erityistarpeita ei ole huomioitu. Ongelmana on myös psykologipalvelujen sekä lisääntymis- ja seksuaaliterveyden palvelujen puute. Naisten on myös usein vaikea todistaa joutuneensa sukupuoleen perustuvan väkivallan kohteeksi.

Euroopan neuvoston Istanbulin sopimus edellyttää, että valtiot kehittävät sukupuolisensitiivisiä turvapaikanhakijoiden vastaanottokäytäntöjä ja tukipalveluita. Kaikki EU-maat eivät kuitenkaan ole vielä ratifioineet Istanbulin sopimusta ja sen täytäntöönpano etenee verkkaisesti.

UN Women kehottaa parantamaan kaikenlaista väkivaltaa pakenevien naisten turvallisuutta, voimaannuttamista ja laillisia oikeuksia viime vuonna hyväksytyn New Yorkin julistuksen mukaisesti.

» Lue koko raportti (pdf)

(Kuva: UN Women/Ventura Formicone)