New Yorkin julistus suojelee pakolaisten oikeuksia ja ehkäisee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa

Maailman johtajat hyväksyivät YK:n pakolais- ja siirtolaisasioita käsittelevässä huippukokouksessa 19.9. New Yorkin julistuksen pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien suojelemiseksi.

New Yorkin julistuksessa halutaan

  • suojella pakolaisten ja siirtolaisten ihmisoikeuksia statuksesta riippumatta. Tämä sisältää naisten ja tyttöjen oikeudet ja heidän täyden ja tasa-arvoisen osallistumisensa ratkaisujen löytämiseen
  • varmistaa, että kaikki pakolaiset ja heidän lapsensa saavat koulutusta muutaman kuukauden päästä saapumisestaan
  • ehkäistä seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa
  • tukea niitä maita, jotka pelastavat ja vastaanottavat suuria määriä pakolaisia
  • lopettaa lasten vangitseminen heidän muuttostatuksensa määrittämiseksi
  •  löytää uusia koteja YK:n pakolaiskomissaarin tunnustamille pakolaisille
  • vahvistaa siirtolaisuuden globaali hallinta tuomalla Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö YK:n yhteyteen

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon onnitteli jäsenvaltioita sanoen kokouksen edustavan läpimurtoa kollektiivisissa yrityksissä vastata ihmisten liikkuvuuden haasteisiin.

Hän sanoi New Yorkin julistuksen tarkoittavan, että ”yhä useammat lapset voivat käydä koulua, useammat työntekijät voivat turvallisesti etsiä työtä ulkomailta, sen sijaan että olisivat rikollisten salakuljettajien armoilla, ja yhä useammalla ihmisellä on mahdollisuus todellisiin mahdollisuuksiin päättää muuttamisestaan, kun olemme lopettaneet konfliktin, turvanneet rauhan ja lisänneet mahdollisuuksia kotona.”

Keski-Afrikan tasavallan väkivaltaisuuksia paennut nainen opiskeli aakkosia pakolaisleirillä Kamerunissa.
Keski-Afrikan tasavallan väkivaltaisuuksia paennut nainen opiskeli aakkosia pakolaisleirillä Kamerunissa.

 Valtioiden huolehdittava velvoitteistaan

Naisten osuus maailman 244 miljoonasta siirtolaisesta ja 21,3 miljoonasta pakolaisesta on puolet. UN Women vaati New Yorkin julistusta hyväksyviä valtioita myös täyttämään kansainvälisten sopimusten mukanaan tuomat velvoitteet. Näihin kuuluu erityisesti CEDAW-sopimuksen naistyöläisiä koskevat yleiset suositukset.

UN Women muistuttaa, että sukupuolitietoinen politiikka kunnioittaa ja suojelee tyttö- ja naispakolaisten oikeuksia.  Naisten oikeuksia pitää suojella koko muuttoprosessin aikana alkuperämaasta kauttakulkumaahan ja lopulliseen kohteeseen.

Naiset vaikuttavat globaaliin taloudelliseen kasvuun ja sosiokulttuuriseen moninaisuuteen. Merkittävästä roolistaan huolimatta naistyöläisten panos on usein aliarvostettu ja alipalkattu, mikä johtuu sukupuolistereotypioista ja syrjinnästä.

UN Women kehottaa valtioita turvaamaan naisten riittävän edustuksen johtajuusasemissa ja naistyöläisten riittävän mahdollisuuden vaikuttaa politiikan muotoiluun ja heidän täyden ja tasa-arvoisen edustuksensa päätöksenteossa.  On myös lisättävä tutkimusta, datan keräämistä ja analyysiä seksuaali- ja ikäperustaisesta muutosta.

 

(Kuvat: UN Photo/Amanda Voisart ja UN Women/Ryan Brown)