UN Womenin Afganistanin maatoimiston apulaisedustaja Alison Davidian: olemme jatkuvassa yhteydessä naisiin ympäri Afganistania, ja tilanne on huolestuttava

Auta Afganistanin tyttöjä ja naisia

“UN Women on työskennellyt Afganistanissa yli 10 vuotta. Afganistanin maatoimisto on yksi UN Womenin suurimmista operaatioista globaalisti – ja aiomme jatkaa samalla tasolla. Afgaaninaiset eivät koskaan ole tarvinneet tukeamme yhtä paljon kuin nyt. He eivät aio luovuttaa oikeuksiensa suhteen –  joten mekään emme luovuta.”

Alison Davidian, UN Womenin Afganistanin työn apulaisedustaja

 

UN Womenin Afganistanin maatoimiston apulaisedustaja Alison Davidian tiedotti medialle Afganistanin tilanteesta. 9.8.2021 pidetty tiedotustilaisuus tapahtui päivä sen jälkeen, kun Taliban oli julkistanut väliaikaisen Afganistanin hallituksen, johon ei kuulu yhtäkään naista. Afganistanin naisasioiden ministeriö on myös oletettavasti lakkautettu, sillä sitä ei mainita Talibanin hallitussuunnitelmissa.

Useat YK-toimijat, mukaan lukien YK:n pääsihteeri  António Guterres sekä UN Womenin virkaatekevä pääjohtaja Pramila Patten, ovat ilmaisseet syvän pettymyksensä Afganistanin uuden hallituksen suhteen.

“Kansainvälinen yhteisö ei yksinkertaisesti voi hyväksyä sitä, että naiset eivät ole osa Afganistanin hallitusta.”

Alison Davidian

UN Womenin henkilökunta on jatkuvassa yhteydessä naisiin ympäri Afganistania

UN Womenin Afganistanin maatoimisto on yhä aktiivinen. Afganistanissa on tällä hetkellä 75 UN Womenin työntekijää, joista suurin osa on pääkaupunki Kabulissa ja viisi eri provinsseissa ympäri maata. UN Womenin Afganistanin työntekijät ovat päivittäin yhteydessä naisjohtajiin ja aktivisteihin ympäri Afganistania, joiden kautta saadaan elintärkeää tietoa tyttöjen ja naisten tilanteesta ja kohtelusta eri puolilla maata.

UN Womenin Afganistanin maatoimiston saamien tietojen mukaan Talibanin epäselvyys naisten tilanteen suhteen aiheuttaa suurta pelkoa ja huolta ympäri maata. Muistot Talibanin edellisestä hallintokaudesta, jolloin naisten vapauksia ja oikeuksia rajoitettiin aggressiivisesti, ovat yhä vahvasti ihmisten mielissä. UN Womenin Afganistanin maatoimiston saamien tietojen mukaan naisten vapaata liikkumista rajoitetaan jo joillain alueilla, naiset ovat lakanneet menevästä töihin, ja väkivaltaa pakeneville naisille tarkoitetut keskukset ovat joutuneet hyökkäysten kohteeksi. Turvatalot naispuolisille ihmisoikeuspuolustajille, aktivisteille ja journalisteille ovat ääriään myöten täynnä.

Afganistan on myös kolmoiskriisin keskellä: maata runtelee koronapandemia, ilmastonmuutos ja konflikti. Tämä yhdistelmä on johtanut maan keskelle ennennäkemätöntä humanitaarista kriisiä, joka vaikuttaa tyttöihin ja naisiin erityisellä tavalla. Touko- ja kesäkuu olivat kuolintilastoissa mitattuna pahimmat kuukaudet Afganistanin historiassa vuoden 2009 jälkeen, ja kolmasosalla väestöstä on vaikeuksia saada tarpeeksi ravintoa. Humanitaarisen työn on vastattava tyttöjen ja naisten erityistarpeisiin ja otettava huomioon heidän erityisen herkkä ja haastava tilanteensa tämän huolestuttavan kriisin keskellä.

Paikalliset kansalaisyhteiskunnan toimijat ja naisjärjestöt ovat avain naisten oikeuksien edistämisessä

Davidian toteaa, että naisten oikeuksia puolustavat kansalaisyhteiskunnan toimijat ja järjestöt ovat eturintamassa puolustamassa ja ajamassa naisten oikeuksia Afganistanissa. Näiden toimijoiden työn jatkuvuus on turvattava, jos Afganistanin tyttöjen ja naisten oikeuksia halutaan suojella myös tulevaisuudessa.

Paikallisten toimijoiden työ ei voi jatkua ilman konkreettisia sijoituksia naisjohtoisiin järjestöihin ja toimijoihin, joille tällä hetkellä ohjataan vain murto-osa virallisesta kehitysavusta globaalisti. UN Women pyrkii varmistamaan, että Afganistanin vahva naisasialiike ja naisten oikeuksia edistävät toimijat voivat yhä jatkaa työtään, ja että rahoitus näille toimijoille ei katkea.

Naispuolisten humanitaaristen työntekijöiden on myös saatava jatkaa työskentelyä ja humanitaarisen avun toimittamista Afganistanissa. Davidian muistuttaa, että jos naispuoliset humanitaariset työntekijät eivät enää voi jatkaa työskentelyä, tytöt ja naiset Afganistanissa eivät myöskään enää hakeudu humanitaarisen avun piiriin, koska sosiaaliset normit estävät heitä asioimasta miespuolisten henkilöiden kanssa, jotka eivät ole heidän perhettään.

“Jos keskitymme vain naisten suojeluun, emmekä samalla keskity yhtäläisesti heidän osallistumisensa tukemiseen, tulemme epäonnistumaan molemmissa.”, Davidian sanoo.

UN Womenin Afganistanin maatoimiston työ keskittyy tällä hetkellä seuraaviin prioriteetteihin:

  • Väkivaltaa pakeneville naisille suunnattujen palveluiden jatkuvuuden turvaaminen
  • Naisille suunnattujen turvallisten tilojen ja elintärkeiden palveluiden toiminnan jatkaminen ja kapasiteetin kasvattaminen
  • UN Women johtaa vaikuttamistyötä globaalilla tasolla varmistaakseen, että Afganistanin tyttöjen ja naisten oikeudet ja hyvinvointi pysyy kansanvälisen yhteisön huomion keskipisteenä, ja että huomio ei siirry pois tytöistä ja naisista
  • Paikallisten naispuolisten ihmisoikeusaktivistien työn tukeminen ja vahvistaminen, sekä paikallisten ruohonjuuritason naistenoikeusjärjestöjen ja -liikkeiden toiminnan jatkuvuuden varmistaminen
  • Humanitaaristen työntekijöiden työn turvaaminen ja tukeminen, sekä sen varmistaminen, että tyttöjen ja naisten tarpeet otetaan huomioon humanitaarisessa työssä Afganistanissa
  • UN Women pyrkii myös varmistamaan, että naiset eivät ole vain humanitaarisen avun vastaanottajia, vaan myös humanitaarisia työntekijöitä – ja että naispuolisten humanitaaristen ammattilaisten työn jatkuvuus taataan myös Talibanin vallan alla

 

Davidian ilmaisee myös syvän huolensa tiedoista, joiden mukaan rauhanomaisia protestoijia ja mielenosoittajia vastaan on hyökätty ja käytetty voimakeinoja ja  YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin rinnalla vetoaa Talibaniin, jotta nämä sitoutuisivat kunnioittamaan jokaisen henkilön ihmisoikeuksia, kuten oikeutta rauhalliseen mielenosoittamiseen, kokoontumiseen ja sananvapauteen.

Davidian muistuttaa, että Afganistanin tulevaisuuden kannalta on kriittistä, että Taliban osoittaa johtavansa koko Afganistanin kansaa tasa-arvoisesti, ja että Taliban sitoutuu varmistamaan jokaisen afgaanin oikeuksien toteutumisen ja mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan toimintoihin.

 

Katso UN Womenin Afganistanin maatoimiston apulaisedustaja Alison Davidianin tiedotustilaisuus kokonaisuudessaan tästä. Alison Davidian on parasta aikaa UN Womenin Afganistanin maatoimistolla Kabulissa.